بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات

آخرین مطالب

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

متن پایان نامه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:کلیات تحقیق ۱

 

۱-۱٫ عنوان فارسی پایان‌نامه. ۲

 

۱-۲٫ عنوان لاتین ۲

 

۱-۳٫ واژگان کلیدی ۲

 

۱-۴٫ ‌تعریف مساله، بیان سؤال‌های اصلی تحقیق ‌ ۲

 

۱-۵٫ هدف پژوهش. ۳

 

۱-۶٫ سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۴

 

۱-۷٫  فرضیه‌ها ۵

 

۱-۷-۱٫ پیش فرض ۵

 

۱-۷-۲٫ فرضیه (حدس عالمانه) ۵

 

۱-۸٫ کاربردهای متصور از تحقیق ۵

 

۱-۹٫ مراجع استفاده‌کننده از نتیجه پایان‌نامه. ۶

 

۱-۱۰٫ روش انجام تحقیق ۶

 

۱-۱۰-۱٫ روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات. ۶

 

۱-۱۰-۲٫ قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی،  موضوعی ) ۷

 

۱-۱۱٫ جنبه نوآوری تحقیق ۷

 

۱-۱۲٫ فصل بندی پژوهش. ۸

 

۱-۱۳٫ محدودیتهای پژوهش. ۸

 

فصل دوم: ادبیات موضوع. ۹

 

۲-۲٫ گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری ۱۰

 

۲-۲-۱٫ اهمیت مشتری در دنیای کنونی ۱۰

 

۲-۲-۲٫ مشتری ۱۱

 

۲-۲-۳٫ سیر تکاملی ارتباط با مشتری ۲۱

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش ۲۹

 

۳-۱٫ مقدمه. ۳۰

 

۳-۲٫ روش تحقیق ۳۰

 

۳-۲-۱٫ پوزیتیویسم ( اثبات گرائی ) و روش تحقیق کمی ۳۲

 

۳-۲-۲٫ تفسیر گرائی و روش تحقیق کیفی ۳۳

 

۳-۳٫ مشکلات تحقیق کیفی ۳۸

 

۳-۳-۱٫ مشکل ورود به مکان تحقیق ۳۸

 

۳-۳-۲٫ مشکل تعبیر و تفسیر اطلاعات. ۳۹

 

۳-۳-۳٫ مشکل حجم اطلاعات. ۳۹

 

۳-۳-۴٫ مشکل تعمیم پذیری ۳۹

 

۳-۴٫ محدودیتهای پژوهش کیفی ۳۹

 

۳-۴-۱٫ وقت گیربودن پژوهش. ۳۹

 

۳-۴-۲٫ ملاحظات انسانی ،اخلاقی و قانونی ۴۰

 

۳-۴-۳٫ اعتبار( روائی ) و پایائی پژوهش. ۴۰

 

۳-۵٫ روائی در تحقیق کیفی ۴۰

 

۳-۵-۱٫ روائی توصیفی ۴۱

 

۳-۵-۲٫ روائی تفسیری ۴۱

 

۳-۵-۳٫ روائی تئوریکی ( نظری) ۴۲

 

۳-۵-۴٫ روائی تعمیم پذیری ۴۳

 

۳-۵-۵٫ روائی ارزیابی ۴۳

 

۳-۶٫ روش تحقیق قرآنی ۴۴

 

۳-۶-۱٫ راهبردهای تدبر در قرآن کریم. ۴۴

 

۳-۷٫ اجتهاد قرآنی ۴۹

 

۳-۷-۱٫  انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و مشخص نمودن محل نزاع. ۵۰

 

۳-۷-۲٫  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن. ۵۱

 

۳-۷-۳٫  مرور و ختم قرآن کریم. ۵۲

 

۳-۷-۴٫  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات. ۵۴

 

 

۳-۷-۵٫  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات. ۵۴

 

۳-۷-۶٫ دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها ۵۴

 

۳-۷-۷٫ تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله. ۵۵

 

۳-۷-۸٫ ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق ۵۶

 

۳-۷-۹٫ تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: ۵۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۵۷

 

۴-۱ مقدمه. ۵۸

 

۴-۲٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۴۵٫ ۵۹

 

۴-۳٫ سوره مبارکه توبه آیات ۱۱۱ و ۱۱۲٫ ۶۵

 

۴-۳-۱٫ در بیان جایگاه بحث. ۶۵

 

۴-۳-۲٫ تعریف واژه معامله در قرآن. ۶۶

 

۴-۳-۳٫ تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن. ۶۶

 

۴-۳-۴٫ امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال. ۶۷

 

۴-۳-۵٫ توضیحی بیشتر پیرامون آیه ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه. ۶۷

 

۴-۳-۶٫ صفات فردی و اجتماعی مومن ۶۸

 

۴-۴٫ سوره مبارکه رعد آیه ۲۸٫ ۷۱

 

۴-۵٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۷٫ ۷۲

 

۴-۶٫ سوره مبارکه فتح آیه ۴٫ ۷۵

 

۴-۷٫ سوره مبارکه اسراء آیه ۷۰٫ ۷۷

 

۴-۸٫ سوره مبارکه فتح آیه ۲۹٫ ۷۸

 

۴-۹٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳٫ ۸۱

 

۴-۱۰٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۸٫ ۸۳

 

۴-۱۱٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۳٫ ۸۵

 

۴-۱۲٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۵٫ ۸۶

 

۴-۱۳٫ سوره مبارکه ذاریات آیه ۵۰٫ ۸۷

 

۴-۱۴٫ سوره مبارکه هود آیات ۱۰۵ و ۱۰۶٫ ۸۹

 

۴-۱۵٫ سوره مبارکه واقعه آیه ۶۴٫ ۹۲

 

۴-۱۶٫ سوره مبارکه رحمن آیه ۶۰٫ ۹۴

 

۴-۱۷٫ سوره مبارکه قمر آیه ۳۵٫ ۹۶

 

۴-۱۸٫ سوره مبارکه نجم آیه ۴۸٫ ۹۷

 

۴-۱۹٫ سوره مبارکه فتح آیه ۱۰٫ ۹۸

 

۴-۲۰٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۰٫ ۱۰۱

 

۴-۲۱٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۱٫ ۱۰۵

 

۴-۲۲٫ سوره مبارکه مدثر آیه ۳۸٫ ۱۰۷

 

۴-۲۳٫ سوره مبارکه طور آیه ۴۸٫ ۱۰۷

 

۴-۲۴٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۳۳٫ ۱۰۸

 

۴-۲۵٫ سوره مبارکه فاطر آیه ۳٫ ۱۱۰

 

۴-۲۶٫ سوره مبارکه روم آیه ۴۸٫ ۱۱۱

 

۴-۲۷٫ سوره مبارکه آل عمران آیه ۸۳٫ ۱۱۲

 

۴-۲۸٫ سوره مبارکه نمل آیه ۶۲٫ ۱۱۲

 

۴-۲۹٫ سوره مبارکه طلاق آیه ۳٫ ۱۱۳

 

۴-۳۰٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۶٫ ۱۱۵

 

۴-۳۱٫ سوره مبارکه اعراف آیه ۱۸۸٫ ۱۱۶

 

۴-۳۲ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۴٫ ۱۱۶

 

۴-۳۳٫ خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش. ۱۱۸

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۱۲۱

 

۵-۱٫ جمع‌بندی ۱۲۲

 

۵-۲٫ نتایج پژوهش. ۱۲۳

 

۵-۲-۱٫ جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی ۱۲۴

 

۵-۲-۱٫ مشتری حقیقی ۱۲۴

 

۵-۲-۲٫ مشتری محوری ۱۲۴

 

۵-۲-۳٫ منافع زندگی دنیوی ۱۲۵

 

۵-۲-۴٫ جایگاه مشتری در کسب و کار. ۱۲۵

 

۵-۲٫پیشنهادات. ۱۳۰

 

۵-۲-۱٫ پیشنهادات اجرایی ۱۳۰

 

۵-۲-۲٫ پیشنهادهای پژوهشی: ۱۳۰

 

منابع و مآخذ : ۱۳۲

 

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۳

 

منابع فارسی و عربی ۱۳۳

 

منابع لاتین ۱۳۸

 

چکیده:

 

«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به کار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.

 

در این تحقیق، مفهوم «مشتری» در قرآن کریم، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۰۴/۰۷
مدیر سایت

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی