بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات

آخرین مطالب

۲۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست منابع:

فصل اول : کلیات تحقیق :…………………………………………………………………………….. 9

1-1) مقدمه. 10

1-2) مساله تحقیق. 13

1-3) اهدف تحقیق. 16

1-4) فرضیات تحقیق. 17

1-5) روش تحقیق. 17

1-6) محدوده و قلمرو تحقیق. 18

1-6-1) از نظر زمانی. 18

1-6-2) از نظر مکانی. 18

1-6-3) از نظر موضوعی. 18

1-7) محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق. 18

1-8) تعریف واژه‌های کلیدی.. 18

1-8-1) بهره‌وری.. 18

1-8-2) بهره‌وری نیروی‌انسانی. 19

1-8-3) کارایی. 19

1-8-4) تحلیل عملکرد. 19

1-8-5) اثربخشی. 19

1-8-6) مدیریت‌عملکرد. 19

1-8-7) برنامه ریزی استراتژیک 19

1-9) محدودیت های پژوهش 20

1-10) محدودیت های غیر دسترس پژوهشگر 20

1-11) پیشنهاد برای محققان آینده 20

1-12) شمای کلی تحقیق. 21

فصل 2: ادبیات تحقیق  :…………………………………………………………………………….. 22

2-1) مقدمه. 23

2-2) تاریخچه‌ی تحلیل عملکرد و بهره‌وری.. 24

2-3) فرآیند کلی تحلیل و ارزیابی عملکرد. 26

2-3-1) تعریف تحلیل و ارزیابی عملکرد. 26

2-3-2) شناخت مسائل و مشکلات و بهینه‌سازی نظام ارزیابی عملکرد. 28

2-3-3) معیارها و شاخص‌ها و ابعاد اصلی نظام ارزیابی عملکرد. 29

2-3-4) نظریه‌های تحلیل و ارزیابی عملکرد. 29

2-3-5) روش‌ها و فنون ارزیابی عملکرد. 33

2-3-5-1) روش درجه‌بندی ترتیبی یا درجه‌بندی فردی.. 33

2-3-5-2) روش مقایسه فرد به فرد. 34

2-3-5-3) روش توزیع درصدی در رتبه‌بندی کارکنان یا توزیع اجباری.. 35

2-3-5-4) روش انتخاب تشریحی اجباری.. 35

2-3-5-5) روش مقیاس درجه‌بندی خطی(گرافیکی) 36

2-3-5-6) روش مقیاس مبتنی بر رتبه‌بندی رفتاری (روش مقیاس رفتاری) 37

2-3-5-7) روش مقیاس مشاهده رفتار 37

2-3-5-8) روش ثبت وقایع حساس.. 37

2-3-5-9) روش ثبت رویدادهای دور از انتظار 38

2-3-5-10) روش مدیریت بر مبنای هدف.. 38

2-3-5-11) روش معیار کار( استانداردهای کار) 39

2-3-5-12) روش گزارش تشریحی. 39

2-3-5-13) تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد نیروی انسانی. 40

2-3-6) انواع ارزیابی. 41

2-3-7) انتخاب بهترین روش ارزیابی. 42

2-3-8) انتخاب ارزیابان. 43

2-3-9) اهداف ارزیابی عملکرد. 43

2-3-10) مراحل مختلف ارزیابی عملکرد. 45

2-3-11) مدل ارزیابی عملکرد. 45

2-3-11-1) شناسایی اهداف ارزیابی عملکرد. 45

2-3-11-2) تجزیه و تحلیل شغل. 46

2-3-11-3) سنجش کار انجام یافته. 46

2-3-11-4) اجرای ارزیابی عملکرد با توجه به استانداردهای پیش‌بینی شده 46

2-3-11-5) مصاحبه پایان دوره ارزیابی با نیروی انسانی. 46

2-3-12) نقص‌ها و خطاهای مربوط به ارزیابی عملکرد. 46

2-3-13) زمان انجام ارزیابی. 48

2-3-13-1) عوامل رفتاری.. 48

2-3-13-2) عوامل سیستمی و عوامل واحدی.. 49

2-4) فرآیند کلی بهره‌وری.. .49

2-4-1) انواع بهره‌وری.. 49

2-4-2) عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری.. 50

2-4-3) تعریف بهره‌وری.. 51

2-4-4) اهمیت بهره‌وری.. 52

2-4-5) اندازه‌گیری بهره‌وری.. 53

2-4-6) عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری.. 54

2-5) فرآیند کلی مدیریت عملکرد و تاثیر و نقش آن بر فرآیند ارزیابی و بهره‌وری.. 54

2-5-1) بررسی رابطه بهره‌وری و بهبود مستمرسیستم مدیریت عملکرد. 54‌

2-5-2) مدیریت عملکرد و تاثیرآن بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی 55

2-5-3) فرآیندچرخه مدیریت بهبود بهره‌وری.. 56

2-5-3-1) مرحله اندازه‌گیری بهره‌وری.. 56

2-5-3-2) مرحله ارزیابی و تحلیل بهره‌وری.. 56

2-5-3-3) برنامه‌ریزی بهبود بهره‌وری.. 56

2-5-4) ساز و کارهای عملی بهبود بهره‌وری.. 57

2-5-4-1) نهادی‌کردن بهره‌وری در اندیشه. 58

2-5-4-2) نهادی‌کردن صرفه‌جویی درکل سازمان. 58

2-5-5) طراحی نظام‌های بهره‌ور 59

2-5-5-1) طراحی نظام نگهداری و تعمیرات فراگیر. 59

2-5-5-2) توسعه منابع انسانی. 61

2-5-5-3) استقرارنظام مدیریت عملکرد. 61

2-5-6) تأثیربرنامه‌ریزی منابع انسانی بر کارایی و بهره‌وری.. 62

2-5-7) مراحل برنامه‌ریزی نیروی انسانی. 62

2-5-8) سیرتحول برنامه‌ریزی منابع‌انسانی تا امروز 63

2-5-8-1) تعریف برنامه‌ریزی استراتژیک.. 63

2-5-8-2) پیوند میان برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی منابع انسانی. 63

2-5-8-3) مزایای استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک.. 64

2-5-8-4) انواع برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی. 65

2-5-8-5) مدل‌های متداول برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی. 65

2-5-8-6) مدل‌های متداول برنامه‌ریزی استراتژیک منابع‌انسانی. 66

2-5-8-7) نقش مدیری توسعه منابع‌ انسانی در بهره‌وری.. 67

2-5-8-8) مفهوم توسعه منابع انسانی. 67

2-5-9) نقش مدیریت توسعه انسانی. 68

2-5-10) مدیریت عملکرد و تاثیرآن برافزایش بهره‌وری نیروی انسانی. 69

2-5-11) عوامل تأثیر‌گذاردراجرا و پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد. 75

2-5-12) اصول مدیریت‌عملکرد. 76

2-5-13) فرآیند مدیریت‌عملکرد. 76

2-5-14) مزایای مدیریت‌عملکرد. 77

2-5-14-1) ازدیدگاه سازمانی. 77

2-5-14-2) ازدیدگاه سرپرستان. 78

2-5-14-3) ازدیدگاه کارکنان. 78

2-5-15) معایب مدیریت‌عملکرد. 79

2-6) بیان پیشینه‌ی تحقیق. 80

2-6-1)تحقیقات داخلی. 80

2-6-1) تحقیقات خارجی. 81

فصل سوم : طرح پژوهش : 83

3-1) مقدمه. 84

3-2) شمای کلی تحقیق. 84

3-3) جامعه آماری.. 85

3-4) برآورد حجم نمونه. 86

3-5) روش‌شناسی پژوهش… 86

3-6) انواع روش‌های نمونه گیری.. 87

3-7) ابزارهای پژوهش… 87

3-8) روش‌های تحقیق. 87

3-9) انواع روش‌های تحقیق. 88

3-9-1) تحقیق تاریخی. 88

3-9-2) تحقیق توصیفی. 88

3-9-3) تحقیق تداومی و مقطعی. 89

3-9-4) تحقیق موردی و زمینه‌ای.. 89

3-9-5) تحقیق علمی یا پس از وقوع. 89

3-9-6) تحقیق تجربی حقیقی. 89

3-9-7) تحقیق نیمه تجربه. 90

3-10) روش‌های جمع آوری اطلاعات.. 90

3-11) روش‌های به کارگرفته شده در این تحقیق. 90

3-12) تجزیه و تحلیل داده‌ها 91

3-13) روش تعیین ابزار 92

3-13-1) روش تعیین روایی ابزار 92

3-13-2) روش تعیین پایایی ابزار 93

3-14) فرایند اجرای تحقیق. 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق : 95

4-1) مقدمه. 96

4-2) نتایج توصیفی. 97

4-3) نتایج استنباطی. 104

4-3-1) فرضیه اول. 104

4-3-2) فرضیه دوم. 104

4-3-3) فرضیه سوم. 105

4-3-4) فرضیه چهارم. 106

4-3-5) فرضیه پنجم. 106

4-3-6) فرضیه ششم. 107

4-3-7) فرضیه هفتم. 107

4-4) نتایج حاصل از فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری : 111

5-1) مقدمه. 112

5-2) سوالات تحقیق. 113

5-3) اهدف کلی. 113

5-4) نتایج به دست آمده 114

5-5) پیشنهادات پژوهش… 114

فهرست مطالب.. 116

ضمائم. 121

چکیده انگلیسی.. 124

 

1-1)مقدمه


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۵۳
مدیر سایت

 

 

زمستان 1393

 

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2- شرح وبیان مسأله تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه­ های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- قلمرو مکانی وزمانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 8

1-8- تعاریف مفهومی وعملیاتی واژه‌های تحقیق………………………………………………………………….. 8

1-9- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………… 11

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 13

بخش اول توانمند سازی

2-1-1- تعریف کلامی توانمندسازی………………………………………………………………………………… 14

2-1-2- معانی اولیه توانمندسازی……………………………………………………………………………………. 14

2-1-3- مفهوم وتعاریف توانمندسازی……………………………………………………………………………… 15

2-1-4- جنبه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………… 18

2-1-5- انواع توانمندسازی……………………………………………………………………………………………. 19

2-1-6- فرایند توانمندسازی از دیدگاه بلانچارد………………………………………………………………….. 19

2-1-7- توانمندسازی فردی وتوانمندسازی روانشناختی………………………………………………………… 20

2-1-8- عوامل توانمندسازی کارکنان………………………………………………………………………………… 21

2-1-9- توانمندسازی روانشناسانه چیست؟……………………………………………………………………….. 23

2-1-10- چرا توانمندسازی باید روانشناسانه انجام شود؟………………………………………………………. 24

2-1-11- ساختار روانشناختی و توانمندسازی…………………………………………………………………….. 25

2-1-12- ابعاد توانمندسازی روان شناختی………………………………………………………………………… 26

2-1-13- عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی انسانی…………………………………………………………….. 30

2-1-14- توانمندی شغلی……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-15- مدیریت منابع انسانی و نقش آن درتوانمندسازی……………………………………………………. 31

2-1-16- رویکردهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………. 31

2-1-17- سازمان ها به عنوان وسایل توانمندسازی جامعه………………………………………………………. 32

2-1-18- انگیزش درونی، درگیر شدن در فرایند خلاقیت، و خلاقیت………………………………………. 34

2-1-19- توانمندسازی روانشناختانه و انگیزش درونی…………………………………………………………. 35

2-1-20- انگیزه موفقیت……………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-21- رهبر توانمندساز و توانمندسازی روانشناختانه………………………………………………………… 36

2-1-22- توانمندسازی روانشناختانه و درگیر شدن در فرایند خلاقیت……………………………………… 38

بخش دوم نوآوری

2-2-1- نوآوری…………………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-2- ضرورت تکنولوژی و نوآوری محصول در توسعه سازمان…………………………………………… 42

2-2-3- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 43

2-2-4- نوآوری و اختراع……………………………………………………………………………………………… 44

2-2-5- نقش مدیر در خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………. 44

2-2-6- انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-6-1- نوآوری های تدریجی……………………………………………………………………………………. 46

2-2-6-2- نوآوری رادیکال…………………………………………………………………………………………… 47

2-2-6-3-نوآوری هایی متمایز……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-6-4- نوآوری های ارزش………………………………………………………………………………………. 50

2-2-6-5-نوآوری های پیشرفته غیرمنتظره…………………………………………………………………………. 50

2-2-7- چگونه شرکت ها می توانند به صورت موفق نوآوری کنند؟………………………………………… 51

2-2-8- نوآوری رادیکال بر هم زننده یا تداوم بخش در کسب و کار……………………………………….. 52

2-2-9- نقش فرهنگ سازمان در خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………. 54

2-2-10- نقش ساختار سازمانی بر نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………. 55

بخش سوم :پیشینه تحقیق

2-3-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. 56

2-3-2- تحقیقات  داخلی  …………………………………………………………………………………………… 57

 

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-2-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-2- ازنظر روش……………………………………………………………………………………………………. 64

3-3- گامهای فرآیند اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………. 65

3-4- جامعه آماری ، نمونه و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………… 65

3-5- روش های گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 66

3-6- ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 67

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………. 69

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری……………………………………………………………………. 72

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………………………… 72

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ………………………………………………………………….. 73

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتحصیلات …………………………………………………………… 74

4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل………………………………………………………………….. 75

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 76

4-4-  آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. 77

4-4-1- نرمال بودن داد ه ها ( آزمون کلموگروف- اسمیرنف)…………………………………………….. .. 77

4-4-2- آزمون همبستگی پیرسن…………………………………………………………………………………….. 78

4-4-3- آزمون دوربین- واتسون…………………………………………………………………………………….. 78

4-4-4- بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل…………………………………………. 78

4-4-5-بررسی نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………. 79

4-5- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 81

4-5-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… 81

4-5-2- فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………. 83

4-5-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….. 85

4-5-4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………….. 87

4-5-5- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………. 89

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 93

5-3- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 93

5-3-1- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول………………………………………………………………………….. 93

5-2-2- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم…………………………………………………………………………. 94

5-2-3- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………. 95

5-2-4- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………. 96

5-2-5- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم ………………………………………………………………………. 97

5-3- پیشنهاد های کاربردی ………………………………………………………………………………………….. 98

5-4- پیشنهاداتی برای محققان آینده ……………………………………………………………………………….. 99

5-5- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 99

پیوست ها

پیوست الف:پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… 101

پیوست ب:جدول های آماری. ……………………………………………………………………………………… 103

منابع وماخذ

منابع فارسی. ……………………………………………………………………………………………………………. 126

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 129

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 134

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4- 1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………………….. 72

جدول 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………… 73

جدول 4- 3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات …………………………………………… 74

جدول 4- 4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل…………………………………………………………… 75

جدول 4-5-آزمون کلموگروف- اسمیرنف  ………………………………………………………………………. 77

جدول 4-6-آزمون همبستگی پیرسن بین متغیرهای مستقل ووابسته………………………………………….. 78

جدول 4-7- آزمون احساس شایستگی بر نوآوری کارکنان…………………………………………………….. 81

جدول4-8-  آزمون رگرسیون احساس شایستگی بر نوآوری کارکنان………………………………………… 81

جدول4-9-تحلیل واریانس رگرسیون احساس شایستگی بر نوآوری کارکنان………………………………. 82

جدول 4-10- ضرایب معادله رگرسیون احساس شایستگی بر نوآوری کارکنان……………………………. 82

جدول 4-11- آزمون احساس اعتماد بر نوآوری کارکنان……………………………………………………….. 83

جدول4-12-  آزمون رگرسیون احساس اعتماد بر نوآوری کارکنان…………………………………………… 83

جدول4-13-تحلیل واریانس رگرسیون احساس اعتماد بر نوآوری کارکنان…………………………………. 84

جدول 4-14- ضرایب معادله رگرسیون احساس اعتماد بر نوآوری کارکنان………………………………… 84

جدول 4-15- آزمون احساس مؤثر بودن بر نوآوری کارکنان…………………………………………………… 85

جدول4-16-  آزمون رگرسیون احساس مؤثر بودن بر نوآوری کارکنان……………………………………… 85

جدول4-17-تحلیل واریانس رگرسیون احساس مؤثر بودن بر نوآوری کارکنان……………………………. 86

جدول 4-18- ضرایب معادله رگرسیون احساس مؤثر بودن بر نوآوری کارکنان…………………………… 86

جدول 4-19- آزمون احساس معنی دار بودن بر نوآوری کارکنان…………………………………………….. 87

جدول4-20-  آزمون رگرسیون احساس معنی دار بودن بر نوآوری کارکنان………………………………… 87

جدول4-21-تحلیل واریانس رگرسیون احساس معنی دار بودن بر نوآوری کارکنان………………………. 88

جدول 4-22- ضرایب معادله رگرسیون احساس معنی دار بودن بر نوآوری کارکنان……………………… 88

جدول 4-23- آزمون احساس آزادی عمل بر نوآوری کارکنان………………………………………………… 89

جدول4-24-  آزمون رگرسیون احساس آزادی عمل بر نوآوری کارکنان……………………………………. 90

جدول4-25-تحلیل واریانس رگرسیون احساس آزادی عمل بر نوآوری کارکنان………………………….. 90

جدول 4-26- ضرایب معادله رگرسیون احساس آزادی عمل بر نوآوری کارکنان…………………………. 90

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرجنسیت………………………………………………………….. 73

نمودار4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن……………………………………………………………….. 74

نمودار 4-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات……………………………………………… 75

نمودار 4- 4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل…………………………………………………………… 76

نمودار 4-5 بررسی خطی بودن ارتباط متغیر مستقل متغیراحساس معنی داری با نوآوری………………… 79

نمودار 4-6- بررسی نرمال بودن خطا ها متغیر متغیراحساس معنی داری با نوآوری………………………. 80

نمودار 4-7- هیستوگرم نرمال بودن خطاها متغیراحساس معنی داری با نوآوری…………………………… 80

 

فهرست شکلها

شکل 2-1- فرآیند نوآوری رادیکال………………………………………………………………………………….. 48

 

 

چکیده

امروزه نیروی انسانی ماهر و توانمند، به عنوان عامل مزیت رقابتی سازما نها محسوب میشود. نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، محور رویکرد ها و فعالیت های سازمانی بوده و اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کند. توانمند سازی به عنوان عامل نجات بخش و ابزاری شناخته شده در مدیریت ظهور نموده است و به یکی از مهمترین مباحث روز مبدل گشته است.ازطرفی منابع انسانی  بایستی در کلیه سطوح به این باور برسند که اصولاً بقای سازمان و رقابت پذیری و تاثیرگذاری در دنیای رقابتی و پیچیده داخلی و بین المللی امروز منوط به خلاقیت و نوآوری همگانی بوده و همه نیروها باید در جهت ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمان فعالیت نماید.

پژوهش حاضر  با عنوان تأثیر توانمندسازی روان شناختی بر نوآوری کارکنان (مطالعه موردی: صندوق مهر امام رضا(ع)) انجام گرفته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و پیمایشی  است، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان صندوق مهر امام رضا(ع) می باشد. نمونه آماری هم در این پژوهش بخشی از جامعه آماری است که به صورت طبقه بندی بر اساس تعداد کارکنان در شعب صندوق مهر امام رضا(ع) در استانهای غرب ومرکز انتخاب خواهند شد..نمونه آماری متشکل از 160نفر مدیران و کارکنان می باشد که به صورت  طبقه بندی انتخاب گردیدند. روش‌ گردآوری داده ها میدانی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه می‌باشد.روایی آن با روش‌ محتوائی،سازه و صوری در حد قابل قبول تائید گردیده است و پایایی اندازه‌گیری،از طریق فرمول‌ آلفای کرونباخ(0.892)تائید شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده استفاده شده است ،برای  تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا به بررسی نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرونف پرداخته شده است وسپس تجزیه وتحلیل داده ها به کمک


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۵۲
مدیر سایت

 

بهار 1394

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-2)مقدمه- 3

1-2)بیان مسئله- 3

1-3)اهمیت و ضرورت پژوهش– 5

1-4)اهداف پژوهش– 7

1-4-1)اهدف اصلی پژوهش– 7

1-4-2) اهداف فرعی پژوهش– 7

1-5)فرضیه های پژوهش: 7

1-5-1)فرضیات اصلی- 7

1-5-2)فرضیات فرعی پژوهش– 8

1-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 8

1-6-1)روش تحقیق- 8

1-7) روش گردآوری اطلاعات– 8

1-7-1) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات– 9

1-8)قلمرو زمانی تحقیق- 9

1-8) قلمرو مکانی تحقیق- 9

1-9)تعریف نظری و عملیاتی متغیرها: 9

1-9-1)تعریف نظری: 9

1-6-2) تعریف عملیاتی متغیرها: 11

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1-1)مبانی نظری تحقیق- 13

2-1-2)تبیین فلسفی دین- 13

2-1-3)تبیین جامعه شناختی دین- 14

2-1-4)کنش اجتماعی دین- 15

2-1-4-1)حمایت اجتماعی- 16

2-1-4-2)مهار اجتماعی- 17

2-1-5)توصیف لغوی دین- 17

2-1-6)مفهوم دین- 18

2-1-7)تعریف دینداری در پژوهش حاضر- 19

2-1-8)مؤلفه های دینداری- 20

2-1-9)تعریف عملیاتی دینداری- 22

2-1-10)نظریه های تحول روانشناختی دین- 22

2-1-11)نظریه های تحول دینی- 23

2-1-11-1)آلپورت– 23

2-1-11-2)پیاژه 23

2-1-11-3)کولبرگ– 25

2-1-11-4)فالر- 26

2-1-11-5)اوسر- 26

2-1-12)ساختار دین از دیدگاه اندیشمندان غربی- 27

2-1-13)ساختار دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان- 28

2-1-13-1)دیدگاه ابوحامد غزالی- 28

2-1-14)معنویت– 29

2-1-14-1) ارتباط فرا فردی یا ارتباط با خدا 30

2-1-14-2) ارتباط انسان با خدا به گونه ارتباط همه خدایی- 31

2-1-14-3) ارتباط انسان با خدا به گونه ارتباط همه درخدایی- 32

2-1-14-3) ارتباط انسان با خدا بگونه کارگزاری خدا 32

2-1-14-4) ارتباط انسان با خدا بگونه تعاملی با خدا 33

2-1-14-5) ابزارهای اندازه گیری مذهبی بودن از نظر اسلام: 33

2-1-15)روش های سنجش دینداری- 33

2-1-16)روش های پژوهش در مطالعات دینی- 37

2-1-16-1)روش فراتحلیلی و روش های بررسی تحولی- 37

2-1-16-2)روش توصیفی- 38

2-1-17)مشکلات و محدودیت های سنجش دینداری- 38

2-1-18)ذهنیت جدید دینی- 40

2-1-19)تغییرات دینی در ایران- 42

2-1-19)مذهب: 42

2-1-20)جهت گیری مذهبی از دیدگاه صاحبنظران غرب: 43

2-2-20-1)دیدگاه آلپورت: 43

2-1-20-1)ماهیت ابعاد جهتگیری مذهبی- 44

2-2)رفتار اخلاقی- 46

2-2-1)اخلاق اداری- 47

2-2-2)اخلاق شغلی(اخلاق کار) 48

2-2-3)اخلاق حرفهای- 49

2-2-4)اخلاق سازمانی- 50

2-2-5)ارزشهای اخلاقی سازمان- 51

2-2-6)اخلاق مدیریت– 53

2-2-8)رفتار اخلاقی و غیراخلاقی- 56

2-3) زمینه های طرح رهبری اخلاقی و شکل گیری آن- 57

2-3-1) مفاهیم کلی رهبری اخلاقی- 60

2-3-2)دیدگاه های گوناگون در زمینه رهبری اخلاقی- 61

2-3-3) ویژگی های اساسی رهبری اخلاقی- 64

2-3-4)نقش رهبری در کمال سازمانی و پنج سبک رهبری اخلاقی- 65

2-3-6)سبک‌های رهبری اخلاقی- 69

2-3-7)راهکارهای اجرای اخلاق در سازمان- 72

2-3-8)نقش مدیران در افزایش اخلاق کار و بهرهوری- 73

2-3-9)توسعه اخلاق سازمانی- 73

2-3-9)فلسفه اخلاق و مدل های آن- 76

2-3-10)موانع رشد اخلاق در سازمانها 76

2-3-11)عوامل نهادینه سازی اخلاق در سازمان- 78

2-3-12)نظریه تحول اخلاقی سازمانها 80

2-4)پیشینه تحقیق- 81

2-5) الگوی مفهومی تحقیق- 83

فصل سوم: روش تحقیق

3- 1) مقدمه- 85

3- 2) نوع تحقیق- 85

3-3) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات– 86

3-3-1) روش بررسی اسناد و مدارک– 86

3-3-2)روش میدانی- 86

3-4)مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها 87

3- 5) مقیاس اندازه‌گیری نگرشها 87

3-6)طرح تحقیق- 87

3-6-1)هدف مطالعه- 87

3-6-2- نوع مطالعه- 87

3-6-3)میزان دخالت محقق در پژوهش– 88

3-6-4)مکان بررسی: طبیعی و ساختگی- 88

3-6-5)واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها 88

3-6-6)افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای- 88

3-6-7)جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش– 88

3-6-8) حجم نمونه آماری- 89

3-7-1) ثبات سنجه‌ها 89

3-7 -2 ) سازگاری درونی سنجه ها 89

3-7) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها: 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1)مقدمه- 94

4-2) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی- 94

4-2-1 )جنسیت– 94

4-2-2) تاهل- 95

4-2-3 )سن- 95

4-2-4 )تحصیلات– 96

4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق (جهت گیری مذهبی درونی و رهبری اخلاقی) 97

4-3-2- آزمون فرضیه فرعی اول- 98

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم- 99

4-3-4- آزمون فرضیه فرعی سوم- 100

4-3-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم- 100

4-3-2- آزمون فرضیه فرعی پنجم- 101

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی ششم- 102

4-3-4- آزمون فرضیه فرعی هفتم- 103

4-3 ) آزمون فرضیات تحقیق (جهت گیری مذهبی بیرونی و رهبری اخلاقی) 103

4-3-2- آزمون فرضیه فرعی اول- 104

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم- 105

4-3-4- آزمون فرضیه فرعی سوم- 105

4-3-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم- 106

4-3-2- آزمون فرضیه فرعی پنجم- 106

4-3-3-آزمون فرضیه فرعی ششم- 107

4-3-4- آزمون فرضیه فرعی هفتم- 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه- 111

5-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق- 111

5-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی اول تحقیق- 111

5-2-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی دوم تحقیق- 112

5-3-1-پیشنهادات کاربردی- 113

5-4- محدودیت تحقیق- 114

منابع- 115

منابع فارسی- 115

منابع انگلیسی- 117

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول2-1: بخشی از گزاره های نگرش درون سو و برون سو- 45

جدول 2-3 انواع اصلی رهبری- 59

جدول 2-4: مقایسه فرایند نفوذ رهبری سوداگرانه و رهبری تحول آفرین ( کانینگو و کانگر،1996؛ از گلی،1388)  60

جدول 2-3: سبک های رهبری اخلاقی- 72

جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه  جهت گیری مذهبی- 91

جدول3-2: مقدارضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه رهبری اخلاقی- 91

جدول3-3: بررسی توزیع نرمال متغیر های جهت گیری مذهبی و مولفه های رهبری اخلاقی ( آزمون کلوموگروف اسمیرنوف)  92

جدول 4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان- 94

جدول 4-2: توزیع فراوانی سن پاسخگویان- 95

جدول 4-3: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان- 96

جدول4-4: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی اول تحقیق- 98

جدول4-5: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 98

جدول4-6: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 99

جدول4-7: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 100

جدول4-8: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 101

جدول4-9: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 101

جدول4-6: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 102

جدول4-7: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی هفتم تحقیق- 103

جدول4-4: آزمون رگرسیون فرضیه اصلی اول تحقیق- 104

جدول4-5: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 104

جدول4-6: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 105

جدول4-7: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 106

جدول4-8: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 106

جدول4-9: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 107

جدول4-10: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی اول تحقیق- 107

جدول4-11: آزمون رگرسیون فرضیه فرعی هفتم تحقیق- 108

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1:رابطه بین مقررات قانونی و اصول اخلاقی( دفت،ترجم هپارسائیان و اعرابی،16:1374) 52

شکل2-2:مدل رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی( مقیمی، 173:1380) 56

شکل2-5: چهار عنصر رهبری اخلاقی درک شده و بهبود یافته- 67

شکل 2-9: الگوی مفهومی تحقیق براساس مدل آلپورت و راس(1967) وکالشون(2010) 83

شکل 4-1: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت– 95

شکل 4-2: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان سن- 96

شکل 4-3: نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات– 97

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رهبری اخلاقی در بین مدیران شهرداری های ناحیه کاشان می­باشد در تحقیق حاضر جامعه مورد تحقیق مدیران مرد و زن شاغل در دستگاه شهرداری کاشان بودند که به صورت سرشماری تعداد 124 نفرانتخاب شدند و پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت و رهبری اخلاقی در بین آنها توزیع گردید در تحقیق مورد نظراز دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت (1990) و پرسشنامه رهبری اخلاقی (کالشون 2010) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از آمار توصیفی(جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی) و آمار استنباطی استفاده شده است. با توجه به فاصله­ای – عددی بودن متغیرهای پژوهش و از سو


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۵۱
مدیر سایت

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1.فصل  اول… 2

1-1. مقدمه.. 2

1-2. بیان مسئله تحقیق…. 2

1-3. ضرورت واهمیت انجام تحقیق…. 6

1-4. فرضیه های تحیقق…. 8

1-5. اهداف تحقیق…. 9

1-6. روش تحقیق…. 9

1-7. قلمروتحقیق…. 9

1-8. تعریف واژگان کلیدی…. 10

1-9. تعریف عملیاتی…. 10

2.فصل دوم.. 13

2-1. مقدمه.. 13

2-2. تئوری رهبری خدمتگزار. 14

2-3. تکامل رهبری خدمتگزار: 29

2-4. تئوری رهبری خدمتگزارگرین لیف….. 30

2-5. رهبری کاریزماتیک٬تعاملی٬تحول آفرین ورهبری خدمتگزار. 32

2-6. رهبری تحول آفرین…. 33

2-7. رهبری تبادلی…. 38

2-8. مدیریت برمبنای استثناء: 39

2-9. رهبری بی تفاوت…. 40

2-10. تئوریرهبری خدمتگزارپترسون… 42

2-11. رهبری خدمتگزارازمنظری دیگر.. 47

2-12. جایگاه رهبری خدمتگزاردرنظام حکومتی یران… 59

2-13. تعهد: 60

2-14. انواع تعهد… 61

2-15. عوامل موثربرتعهدسازمانی: 68

2-16. تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی؟. 74

2-17. پیشینه تحقیق…. 80

2-18. نتیجه گیری…. 88

3.فصل سوم.. 90

3-1. مقدمه.. 90

3-2. روش تحقیق…. 90

3-3. متغیرهای تحقیق…. 91

3-4. جامعه آماری…. 91

3-5. نمونه آماری وحجم نمونه.. 92

3-6. روش های گردآوری داده ها 93

3-7. روایی پرسشنامه.. 94

3-8.اعتبارعاملی پرسشنامه.. 95

3-9.پایایی پرسشنا مه.. 97

3-10.روش های تحلیل داده هاوآزمون فرضیات…. 99

4.فصل چهارم.. 101

4-1. مقدمه.. 101

4-2.آمارتوصیفی… 102

4-3.آماراستنباطی… 105

4-4.تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش….. 114

4-5.آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر. 121

5.نتیجه گیری وپیشنهادات…. 125

5-1.مقدمه                                                                                                                                                                 

5-2.جمع بندی ونتیجه گیری… 125

5-3.بررسی نتایج براساس فرضیات تحقیق… 126

5-4.نوآوری وانگیزه انجام تحقیق… 128

5-5.پیشنهادها براساس نتایج فرضیه های تحقیق… 128

5-6.پیشنهادهای اجرایی برای افزایش تعهدسازمانی کارکنان.. 130

5-7.پیشنهادهای برای تحقیقات آتی… 131

5-8.پیشنهادموضوعی برای تحقیقات آتی… 132

5-9.محدودیتهای تحقیق… 132

فهرست منابع.. 133

پیوست: پرسشنامه. 140

 

 

      چکیده

 

تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمان های دولتی ضروری به نظر می رسد. در سازمان های دولتی کلیدی ترین و حساس ترین نقش ها را مدیران بر عهده دارند. حال اگر مدیران سازمان های دولتی بتوانند شرایطی فراهم آورند که نیروهای بالقوه کارکنان را بالفعل کنند، مسلماً عملکرد این سازمان ها بهبود خواهد یافت، از این رو تعهد سازمانی کارکنان ضرورت می یابد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل اثر گذار بر رهبری خدمتگزار و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان است. به همین منظور در این تحقیق برای ارائه مدل 200 نفر از کارکنان سازمان زندانهای آذربایجان غربی به عنوان نمونه ، به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های مورد نیاز با بهره گرفتن از پرسشنامه در جامعه آماری که محدود در نظر گرفته شده است جمع آوری شد. روش نمونه گیری تحقیق تصادفی ساده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- همبستگی است. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر مستقل(رهبری خدمتگزار) بر تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت دارند.

 

 

واژه‌های کلیدی: تعهد سازمانی، رهبری خدمتگزار، زندانهای آذربایجان غربی

 

1. فصل اول
1-1. مقدمه
در این فصل از تحقیق محقق به بیان  مسئله اصلی پژوهش، تشریح، و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق  و اهداف اساسی از انجام تحقیق به طور خلاصه پرداخته و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی تعریف می گردد.

1-2. بیان مسئله تحقیق
سازمان ها اعم از خصوصی یا عمومی در تلاش هستند تا بهترین خدمات را برای مشتریان و ارباب رجوع خود فراهم آورند٬ تغییرات وسیعی نیز در محیط کار روی داده است٬ از طرفی سازمان های دولتی در راستای اجرای وظایف قانونی جهت نیل به اهداف دولت، اجرای برنامه های مصوب و ارائه خدمات به مردم تشکیل شده و به فعالیت می پردازند. با توجه به گسترش دامنه فعالیت های دولت، افزایش هزینه های عمومی و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، توجه به سازمان های دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است(حضرتی،1388). لذا در چنین وضعیتی رهبری موثر یک سازمان ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد. دراکر[1] (1992) معتقد است که بزرگترین چالش سازمان های بزرگ می تواند مدیریت افراد در این سازمان ها باشد٬ چیزی که برای آن آماده نیستیم. این می تواند دلیلی برای یک جنبش وخیزشی وسیع در حوزه رهبری،  استعدادها و ویژگی های رهبران و همچنین منابع انسانی در سازمان ها باشد.

1-3. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
علیرغم اینکه رهبری خدمتگزار از لحاظ مفهومی دوران ابتدایی شکل گیری خود را پشت سر می گذارد ولی از جانب محققان زیادی به عنوان یک تئوری معتبر در زمینه رهبری سازمان مطرح می باشد و بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که تئوری رهبری خدمتگزار می تواند زمینه ساز تحقیقات بسیاری در زمینه مدیریت و رهبری سازمانی باشد.  باس نقطه قوت تئوری رهبری خدمتگزار را در این می داند که با توجه به تغییرات وسیعی که در جوامع و بالطبع آن در سازمان ها رخ داده، این تئوری می تواند نقشی مهم و حیاتی در آینده رهبری سازمان ها و جوامع ایفا کند، لذا تحقیقات تجربی بیشتری برای حمایت از این تئوری ارزشمند مورد نیاز می باشد. در حال حاضر شواهد نظری زیادی در مورد تئوری رهبری خدمتگزار وجود دارد و این در حالی است که تحقیقات تجربی بسیار کمی برای حمایت از آن وجود دارد. باس معتقد است که مفهوم رهبری خدمتگزار، به عنوان یک تئوری جدید و پر طرفدار در زمینه رهبری نیازمند تحقیقات تجربی بیشتری می باشد.(هو مپیرس،2005،ص1413)

رابرت گرین لیف فردی بود که خود را متعهد به این می دانست که در جستجوی راه حلی باشد که از آن طریق بتواند سازمان های جوامع را به سازمان هایی خدمتگزار تبدیل کند. اگرچه این ایده به دلیل اینکه رویایی و تخیلی به نظر می رسد٬ اغلب موارد پذیرش قرار نمی گرفت و با انتقادات بسیاری نیزروبرو می گردید. ایده آلیست ها معتقدند که هرگز نمی توان دنیا را تغییر داد٬ مگر اینکه یک سیستم واقعی بتواند این ایده ها را به گونه ای عملی سازد که افراد بتوانند آن ها را در انجام کارهای روزانه ببینند و به کارگیرند.

اولین چیزی که می تواند فلسفه تحولی[2] گرین لیف را به واقعیت تبدیل کند٬ نیاز به یک سیستم جدید سازماندهی می باشد که خود نیازمند شکل جدیدی از رهبری می باشد که بتواند در برگیرنده تغییراتی پویا باشد  رهبران خدمتگزار درسازمان هایی می توانند عملکرد مطلوب داشته باشند و به خوبی عمل کنند که در آن سازمانها٬ فرهنگ به نوعی حامی این نوع سبک رهبری  باشد.  بعضی از قوانین٬ رویه ها و سیاست ها ممکن است باعث گردند که اقدامات رهبر خدمتگزار با شکست مواجه گردند.

محققین و تئوریسین های بسیاری سعی کرده اند که با دلایل و شواهد محکم٬ سازمان ها را تشویق به بکارگیری سبک های رهبری و مدیریتی انسان محور کنند. اگرچه این ها به طور مستقیم به رهبری خدمتگزار اشاره نکرده اند٬ ولی در بسیاری از موارد رفتارها و ویژگی های رهبران خدمتگزاررا مورد خطاب قرار داده اند. به عبارت دیگر سبک رهبری خدمتگزار می تواند چارچوب محکمی باشد که در بر گیرنده بسیاری از این فوائد می باشد. این فوائد عبارتند از:

بهبود فرآیند تصمیم گیری بوسیله تقسیم اطلاعات و مشارکت کارکنان؛
بهبود پاسخگویی وعملکردسازمان بوسیله افزایش رضایت شغلی٬ تعهد٬ انعطاف پذیری؛
ریسک پذیری٬ ثبات و همچنین ایجاد ظرفیت های بالقوه برای تغییرات نوآورانه؛
بهبود برنامه های حفظ ونگهداری کارکنان بوسیله ایجاد جو مناسب در سازمان؛
بهبود تعهد سازمانی از طریق ایجاد تعهد به ارزش های سازمان٬ مشارکت کارکنان در برنامه های مختلف٬ بهبود رفتارشهروندی سازمانی[3] و ایجاد مسئولیت مشترک در انجام کارها؛
بهبود جو سازمان بوسیله کاهش استرس٬ ایجاد تنوع در ایده ها و نظریات٬ بهبود اعتماد در سازمان و بهبود یادگیری سازمانی؛ و
جذب و نگهداری کارکنان توانمند در سازمان. (هورسمن،2001،ص32-31)
حال با توجه به توضیحات داده شده، تحقیق حاضر بر این است که از یک سو به معرفی تئوری ارزشمند رهبری خدمتگزار پرداخته و از سوی دیگر تاثیر آن را بر متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی و سنجش قرار دهد.

1-4. فرضیه های تحیقق
مدل حاضر بر گرفته از ادبیات تحقیق مطالعه شده و مدلهای  ارائه شده در پیشینه تحقیقات است. هر کدام از مدلهای مفهومی مورد بررسی قرارگرفته در این تحقیق براساس مفروضات سازمانی حاکم بر سازمان زندانها و همچنین فرهنگ جامعه مورد تحقیق بومی شده است.

براساس مطالب ارائه شده و مدل پیشنهادی حاضر هریک از ابعاد را با تعاریف زیر در تحقیق مورد استفاده قرار خواهیم داد:

فرضیه اصلی

بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی در سازمان زندانهای آ.غ رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی

خدمت رسانی با رهبری خدمتگزار رابطه معنی داری دارد.
تواضع و فروتنی با رهبری خدمتگزار رابطه معنی داری دارد.
نوع دوستی با رهبری خدمتگزار رابطه معنی داری دارد.
تعهد سازمانی عاطفی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.
تعهد سازمانی عقلانی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.
تعهد سازمانی هنجاری با تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.
 

1-5. اهداف تحقیق


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۴۹
مدیر سایت

 

 

زمستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………   1 

فصل اول: طرح تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………  2      

1-1- مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………..   3

1-2- بیان مسأله: ……………………………………………………………………………………………………………………..   4

1-3- اهداف تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………….  7 

1-4- روش انجام تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….   8

1-4-1- روش تحقیق: …………………………………………………..…………………………………………………………..  8

1-4-2- روش های گردآوری اطلاعات: ……………………………………………………………………………………….  8

1-5- سوالات تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………….   8           

1-6- فرضیه های تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………  9

1-7- مدل مفهومی تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….  9

1-8- قلمرو تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………….  10

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات: …………………………………………………………………………………………..  10

فصل دوم: پیشینه تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………. 12    

مقدمه: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………  13  

2-1- مبانی نظری تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………….  13

2-1-1- تعریف توانمندسازی: ……………………………………………………………………………………………………  13

2-1-1-2- رویکردهای توانمندسازی: ………………………………………………………………………………………….  15

2-1-1-3- توانمندسازی روانشناختی: ………………………………………………………………………………………….  18    

2-1-1-4- پیش زمینه های توانمندسازی روانشناختی: ……………………………………………………………………  25

2-1-1-5- ویژگیهای ساختار اجتماعی: ……………………………………………………………………………………….  30         

2-1-1-6- تاریخچه توانمندسازی: ……………………………………………………………………………………………..  31

2-1-1-7- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی: …………………………………………………………  36         

2-1-1-8- موانع توانمندسازی : …………………………………………………………………………………………………  39    

2-1-1-9- مزایای توانمندسازی: ………………………………………………………………………………………………..  42    

2-1-1-10- انتقادات نسبت به توانمندسازی: ………………………………………………………………………………..  43    

2-1-1-11- توانمندسازی و قدرت: …………………………………………………………………………………………..  45    

2-1-1-12- پارادایم های قدرت: ………………………………………………………………………………………………  48    

2-1-1-13- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغل: ……………………………………………………………………  53    

2-1-1-14- تفاوت توانمندسازی و مشارکت: ……………………………………………………………………………..  53    

2-1-1-15- مدلهای توانمندسازی: …………………………………………………………………………………………….  54    

2-1-2- ساختار سازمانی: …………………………………………………………………………………………………………  58    

2-1-2-2-1- تعیین کننده های ساختار: ………………………………………………………………………………………  63    

2-1-2-2-2- ابعاد ساختار سازمانی: ………………………………………………………………………………………….  63

2-1-2-3- عوامل اثرپذیر از ساختار سازمانی: ……………………………………………………………………………..  71   

2-1-2-4- انواع ساختار سازمانی: ……………………………………………………………………………………………..  73    

2-1-2-5- تحول در ساختار: ……………………………………………………………………………………………………  84    

2-1-2-6- تغییر ساختاری: ……………………………………………………………………………………………………….  85    

2-2- مبانی تجربی تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………..  86    

2-2-1- مطالعات و تحقیقات خارجی: ………………………………………………………………………………………… 86

2-2-2- مطالعات و تحقیقات داخلی: ………………………………………………………………………………………….. 87

فصل سوم: روش تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………… 89

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-1- نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..  90 

3-2- روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………….. 90

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: ……………………………………………………………………………………… 91

3-4- روش گردآوری داده ها: ……………………………………………………………………………………………………  92

3-5- روایی وپایایی پرسشنامه: ………………………………………………………………………………………………….  94

3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: ………………………………………………………………………………………….  96

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق: ……………………………………………………………………………….97

4-1- مقدمه : …………………………………………………………………………………………………………………………… 98      

4-2- تحلیل توصیفی داده ها : …………………………………………………………………………………………………..  99

4-2-1- ویژگیهای جمعیت شاختی پاسخ دهندگان : ……………………………………………………………………..  99 

4-3- تحلیل استنباطی داده ها: …………………………………………………………………………………………………..  102      

4-3-1- تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق: ………………………………………………………………………………………  102      

4-3-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها: ………………………………………………………………………………….  115      

4-3-3- آزمون فرضیه ها: …………………………………………………………………………………………………………  117      

فصل پنجم: خلاصه ، بحث و نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………. 125

5-1- نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………………………………. 126

5-2- پیشنهادها : ……………………………………………………………………………………………………………………..  128      

5-3- پیشنهادها برای محققان آینده: ……………………………………………………………………………………………  131      

5-4- محدودیت های تحقیق: …………………………………………………………………………………………………….. 131

منابع :……………………………………………………………………………………………………………………………………….132

      منابع فارسی: …………………………………………………………………………………………………………………….. 133

      منابع لاتین: ………………………………………………………………………………………………………………………. 135

پیوستها : ………………………………………………………………………………………………………………………………….137

پیوست1:  پرسشنامه ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………….138   

پیوست2: پرسشنامه توانمندی روانشناختی………………………………………………………………………………………140   

پیوست 3:   Kolmogorov-Smirnov Test …………………………………………………………………………… 142 

پیوست 4 : Correlations ……………………………………………………………………………………………………… 143

چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………. 144

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 2-1: مقایسه پارادایم های قدرت ………………………………………………………………………………………………. 52

جدول 3-1: وضعیت جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 92

جدول3-2 : جزییات پرسشنامه ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… 93

جدول 3-3 : جزییات پرسشنامه سنجش عوامل توانمندی روانشناختی……………………………………………………. 93

جدول 4-1 : وضعیت جمعیت شناختی جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 99

جدول4-2 : راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل ……………………………………………………………… 103

جدول4-3 : توزیع نرمال متغیرها………………………………………………………………………………………………………….. 116

جدول4-4 : شاخص های برازندگی مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………. 118

جدول4-5 : نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی:……………………………………………………………………..  119

جدول4-6 : خروجی ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و عوامل روان شناختی ……………………………  120

جدول4-7 : خروجی ضریب همبستگی بین رسمیت و عوامل روان شناختی ………………………………………….. 121

جدول4-8 : خروجی ضریب همبستگی بین تمرکز و عوامل روان شناختی…………………………………………….. 122

جدول4-9 : خروجی ضریب همبستگی بین پیچیدگی و عوامل روان شناختی ……………………………………….. 122

جدول4-10 : نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………. 124

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  نمودار ها

عنوان                                                                                                       شماره صفحه

نمودار 1-1 : مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 9

نمودار 2-1 : عوامل کاهش خودکارآمدی ………………………………………………………………………………………… 22

نمودار 2-2 : مدل اسپریتزر ……………………………………………………………………………………………………………. 57

نمودار 4-1 : مدل اندازه گیری رسمیت با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ……………………………. 104 

نمودار 4-2 : مدل اندازه گیری رسمیت با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری …………………………. 104

نمودار 4-3 : مدل اندازه گیری تمرکز با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ……………………………… 105

نمودار 4-4 : مدل اندازه گیری تمرکز با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری…………………………….. 105

نمودار 4-5 : مدل اندازه گیری پیچیدگی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………………………….. 106

نمودار 4-6 : مدل اندازه گیری پیچیدگی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ……………………….. 106

نمودار 4-7 : مدل اندازه گیری ساختار با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت استاندارد ……. 107

نمودار 4-8 : مدل اندازه گیری ساختار با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت معنی داری …. 108

نمودار 4-9 : مدل اندازه گیری احساس معنی دار بودن با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………. 109

نمودار 4-10:مدل اندازه گیری احساس معنی دار بودن با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری …….. 109

نمودار 4-11:مدل اندازه گیری احساس شایستگی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد …………….. 110

نمودار 4-12:مدل اندازه گیری احساس شایستگی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری …………… 110

نمودار 4-13:مدل اندازه گیری احساس خودتعیینی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ……………. 111

نمودار 4-14:مدل اندازه گیری احساس خودتعیینی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ………….. 111

نمودار 4-15:مدل اندازه گیری احساس تأثیر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد …………………….. 112

نمودار 4-16:مدل اندازه گیری احساس تأثیر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ………………….. 112

نمودار 4-17:مدل اندازه گیری احساس اعتماد با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………………….. 113

نمودار 4-18:مدل اندازه گیری احساس اعتماد با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ……………….. 113

نمودار 4-19:مدل اندازه گیری توانمندی روانشناختی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ………… 114

نمودار 4-20:مدل اندازه گیری توانمندی روانشناختی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ………. 115

نمودار 4-21 : اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت استاندارد  …………………………………………. 117

نمودار 4-22 : اندازه گیری مدل کلی و نتایج فرضیه ها در حالت معنی دار……………………………………………. 118

فهرست  شکل ها

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

شکل 2-1 : ساختار بلند …………………………………………………………………………………………………………………….62

شکل 2-2 : ساختار تخت …………………………………………………………………………………………………………………..62

شکل 2-3 : ساختار ساده  ………………………………………………………………………………………………………………….75

شکل 2-4 : بروکراسی ماشینی………………………………………………………………………………………………………….. 77

شکل 2-6 : ساختار بخشی …………………………………………………………………………………………………………………81

شکل 2-7 : ساختار ادهوکراسی…………………………………………………………………………………………………………. 83

شکل 4-1 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت …………………………………………………………………………. 100

شکل 4-2 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن ……………………………………………………………………………….. 100

شکل 4-3 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات ……………………………………………………………………… 101

شکل 4-4 : وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه کاری …………………………………………………………………… 101

 

 

تأثیر ساختار سازمانی  بر توانمندی روان شناختی کارکنان

 در شهرداریهای شهرستان نطنز

چکیده:

بسیاری از مدیران به این نکته پی برده اند که تنها مزیت رقابتی واقعی و پایدار سازمانها ، افراد و کارکنان آنها هستند فلذا درجهت نگهداری و توسعه منابع انسانی توجه ویژه ای به توانمندسازی دارند. به دلیل اهمیت توانمندی روانشناختی بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت فرآیندهای توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیریها ، شناخت شرایطی که بر این متغیر تأثیر می گذراند اهمیت ویژه ای دارد. ساختار سازمانی باتوجه به چارچوبی که بر افراد تحمیل می کند می تواند توانمندی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نماید. تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندی روانشناختی کارکنان شهرداری های شهرستان نطنز با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و با روش نمونه گیری سرشماری انجام شده است. داده های موردنیاز با بهره گرفتن از پرسشنامه های استاندارد اسپریتزر و رابینز و از میان 170 نفر از کارکنان جمع آوری گردید. سپس ارتباط میان متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون آزمون گردید و برای بررسی وجود رابطه علی میان متغیرها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان      می دهد ساختار سازمانی بر توانمندی روان شناختی کارکنان در سازمان مورد مطالعه تأثیر دارد و ابعاد سه گانه ساختار سازمانی شامل رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی تأثیر مستقیمی بر توانمندی روانشناختی کارکنان دارند بطوریکه هرچه رسمیت و تمرکز و پیچیدگی ساختار در سازمان افزایش یابد عوامل توانمندی روانشناختی کارکنان شامل احساس پنج گانه معنی دار بودن ، شایستگی ، تأثیر ، خودتعیینی و اعتماد تحت تأثیر قرار می گیرند. فلذا پیشنهاد  می گردد سازمان مورد مطالعه جهت منعطف تر نمودن ساختار سازمانی خود به منظور افزایش توانمندی روانشناختی کارکنان اقداماتی نظیر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، کاهش الزامات قانونی ، افزایش ارتباطات سازمانی ، تفویض اختیار به کارکنان ، اجرای الگوی عدم تمرکز و تغییر در فرآیندهای کاری را انجام دهد.

 


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۴۸
مدیر سایت

                                              امام خمینی(ره)

 

تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                   فهرست مطالب  

عنوان                                                                                     شماره صفحه

چکیده   ………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………2                                                                                                               

 فصل اول: کلیات تحقیق
 
مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………….5
 
1-1- بیان مسئله   ……………………………………………………………………………………………..5
 
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………6 

1-3-اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….7

1-4-  مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………7
 
1-5-  فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………..8
 
1-6- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………8
 
1-6-1- ماهیت تحقیق ………………………………………………………………………………8
 
1-6-2- متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………….8
 
1-6-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………8
 
1-6-4- تعداد نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………….9
 
1-6-5- ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………9
 
1-6-6- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………….9
 
1-6-7- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………….9
 
1-7- تعاریف عملیاتی اصطلاحات کلیدی …………………………………………………………..10
 
1-7-1- دلبستگی شغلی ………………………………………………………………………….10
 
1-7-2-  عدالت اداری ……………………………………………………………………………10 

 
 
فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق       

عنوان                                                                                         شماره صفحه                      
 
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..12
 
2-1- دلبستگی شغلی …………………………………………………………………………………….12
 
2-1-1- تعاریف دلبستگی شغلی …………………………………………………………….13
 
2-1-2- ابعاد دلبستگی شغلی …………………………………………………………………19
 
2-1-3- مناقشه درباره مأخذ دلبستگی شغلی …………………………………………….22
 
2-2- عدالت اداری ……………………………………………………………………………………….24
 
2-2-1- عدالت توزیعی ………………………………………………………………………..25
 
2-2-2- عدالت رویه ای ……………………………………………………………………….26
 
2-2-3- عدالت مراوده ای …………………………………………………………………….27
 
2-2-4- عدالت اداری و دلبستگی شغلی ………………………………………………….28
 
2-3-  آشنایی باگمرک ج . ا . ا ……………………………………………………………………….29
 
2-3-1- آشنایی با گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) ……………………………..29 

 2-4-  پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………….32  

       

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

عنوان                                                                                        شماره صفحه                      
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….34
 
3-1- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………….34
 
3-2- متغیرها و فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………….35
 
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………36
 
3-4- تعداد نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………….36
 
3-5- ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………37
 
3-6- ملاحظات اخلاقی تحقیق ………………………………………………………………………40
 
3-7- تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………40
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….44
 
4-1- تحلیل توصیفی ……………………………………………………………………………………44
 
4-1-1- متغیر سن ……………………………………………………………………………….44
 
4-1-2- متغیر جنسیت …………………………………………………………………………45
 
4-1-3- متغیر تحصیلات ……………………………………………………………………..46
 
4-1-4- متغیر میزان تجربه کاری …………………………………………………………..47
 
1-5- متغیر نوع استخدام ………………………………………………………………………48
 
4-2- تحلیل استنباطی ………………………………………………………………………………….49
 
4-2-1- تدوین مدل عملیاتی تحقیق ……………………………………………………..50
 
4-2-2- مدل اندازه گیری: تحلیل عاملی تأییدی ……………………………………..50
 
4-2-3- روایی و پایایی ………………………………………………………………………53
 
4-2-4- تحلیل رگرسیون چندگانه …………………………………………………………57
 
4-2-5- آزمون میانگین تی تک نمونه ای ……………………………………………….59
  

 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

عنوان                                                                                        شماره صفحه                      
 
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………64
 

5-1- نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………….64
 
5-1-1- عدالت توزیعی و دلبستگی شغلی ……………………………………………..64
 
5-1-2- عدالت رویه ای و دلبستگی شغلی …………………………………………….65
 
5-1-3- عدالت مراوده ای و دلبستگی شغلی ………………………………………….65
 

5-2- پیشنهادا ت و توصیه ها ………………………………………………………………………66
 
5-2-1 پیشنهادات نظری …………………………………………………………………….66
 

5-2-2- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………66
 

5-3- محدودیت ها ……………………………………………………………………………………67 

ضمائم و پیوستها

      پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………69        

      خروجی های آماری  ……………………………………………………………………………72                                                                            
  

 

 
منابع و مآخذ
 
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..76
 
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………….77
 
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………82
 
صفحه عنوان به زبان انگلیسی ………………………………………………………………………83
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه                      

جدول(2-1-) ابعادوعناصردلبستگی شغلی(یوشیمورا،1996) ……………………..21             جدول(2-2-) فهرست فرضیه های تحقیق  ………………………………………………28       

جدول(2-3-) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………….32

جدول(3-1-) مشخصات تحقیق…………………………………………………………….35

جدول(3-2-) شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی……………………………….38

جدول(3-3-) شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………………………39

جدول(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن………………………………….45

جدول(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………46

جدول(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات………………..47

جدول(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………48

جدول(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام…………………….49

جدول(4-6-) اسامی متغیرهادرلیزرل……………………………………………………..50

جدول(4-7-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه دلبستگی شغلی…..51

جدول(4-8-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه عدالت اداری……..52

جدول(4-9-) مشخصات روانسنجی(روایی وپایایی)مدل اندازه گیری………..55

جدول(4-10-) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه

                      مولفه های عدالت اداری ودلبستگی شغلی…………………….57

عنوان                                                                                شماره صفحه

جدول(4-11-) خلاصه تحلیل رگرسیون دلبستگی شغلی…………………………….57  

جدول(4-12-) نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین………..58                                                      جدول(4-13-) ضرایب رگرسیون میزان دلبستگی شغلی…………………………….58                                                                        

جدول(4-14-) میانگین شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی………………….60          

جدول(4-15-) میانگین شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………….61        

جدول(4-16-) میانگین وانحراف معیارمتغیرهای مکنون……………………………..62         

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه                       نمودار(1-1-) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………..7

نمودار(2-1-) چارت سازمانی اداره کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 31

نمودار(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن…………………………………….45

نمودار(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………….46

نمودار(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات……………………47

نمودار(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………….48

نمودار(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام………………………..49

 

فهرست روابط وفرمول ها

 

عنوان                                                                                  شماره صفحه                      

فرمول(3-1) تعیین تعدادنمونه نهایی………………………………………………………….36 

فرمول(4-1) میانگین واریانس استخراج شده………………………………………………54

فرمول(4-2) محاسبه ضریب پایایی ترکیبی………………………………………………..54

فرمول(4-3) معادله رگرسیون…………………………………………………………………..59

 

چکیده

دلبستگی شغلی به معنای تعیین هویت روانی کارکنان با شغل جاری  خود است. برخی محققان معتقدند که دلبستگی شغلی عمدتاً تحت تأثیر عوامل درونی و شخصی است. در مقابل، عده ای بر این باورند که دلبستگی شغلی می تواند از عوامل بیرونی- سازمانی نیز تأثیر بپذیرد. در تحقیق حاضر با مرور ادبیات نظری، متغیر عدالت اداری بعنوان محرک سازمانی دلبستگی شغلی انتخاب شد. عدالت اداری در قالب ابعاد توزیعی،  رویه ای، و مرواده ای مفهوم سازی شدند. سوال این است که آیا ابعاد عدالت اداری می توانند سطح دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین کنند؟

با انتخاب نمونه 140 نفری از گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به روش تصادفی منظم، پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفت تا به روش خود اظهاری، نگرش خود نسبت به شاخصهای متغیرها را ابراز کنند. بااستفاده از آمار استنباطی ازجمله تحلیل عاملی تاییدی ،همبستگی پیرسون ورگرسیون نشان داد که عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای ، تأثیر معنادار مثبتی را بر دلبستگی شغلی کارکنان داشته؛ ولی تأثیر عدالت توزیعی معنادار نیست. در پایان، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی مأخوذ از نتایج تحقیق ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دلبستگی شغلی، عدالت اداری، گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

 

 

مقدمه

سازمانها، همگی به نحوی و به اندازه ای، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. مأخذ یا علت برخی از این مشکلات، عوامل درونی، و مأخذ بقیه مشکلات، عوامل بیرونی هستند. از سوی دیگر، از جمله نقاطی که مشکلات در آنها به منصه ظهور در می آیند، منابع انسانی هستند. بعضا، مشاهده می شود که کارکنان به مشاغل خود علاقه ای نداشته و تلاش مضاعفی از خود نشان نمی دهند. دلبستگی شغلی، یک عامل اساسی در زندگی کارکنان است زیرا آنها بطور ذهنی و عاطفی تحت الشعاع درجه دلبستگی خود به کار هستند (ورد و مینپارک، 2009). یکی از بحثهای مهمی که در ادبیات دلبستگی شغلی مشاهده می شود، مأخذ آن است: آیا دلبستگی شغلی، دارای ریشه فردی بوده، یا اینکه از عوامل موقعیتی نشأت می گیرد؟ در اینجا باید اشاره کرد که مناقشه مآخذ دلبستگی شغلی، به مفهوم سازیهای متفاوت آن برمی گردد. یعنی از آنجا که مفهوم دلبستگی شغلی از چندین رهگذر متفاوت مفهوم سازی و تعریف شده است، لذا نمی توان مآخذ دقیقی را برای آن برشمرد، مگر اینکه در مورد تعریف آن اجماع حاصل شود. مباحثی که در ادامه آورده می شود، دقیقاً گویای عدم اجماع در میان محققان و اندیشمندان بر روی مأخذ دلبستگی شغلی است. هرچند، باید اذعان داشت که واقع بینانه ترین حالت، بر اساس شواهد نظری و تجربی، تلفیق عوامل فردی و موقعیتی است.

در میان عوامل متعددی که به عنوان محرک دلبستگی شغلی شناسایی و آزموده شده اند، سازه عدالت اداری است که در شناخته شده ترین حالت، به سه دسته توزیعی، رویه ای و مراوده ای تقسیم می شود. در کنار این برهان که دلبستگی شغلی علاوه بر عوامل شخصی ممکن است از عوامل موقعیتی نیز نشأت بگیرد،

متأسفانه تاکنون هیچ تحقیقی به نقش ادراک عدالت در پیش بینی دلبستگی شغلی کارکنان نپرداخته است. با اینکه عدالت اداری، نوعی نگرش فردی بوده و همانند سایر نگرشهای کاری که تأثیر آنها بر دلبستگی شغلی محرز شمرده می شود (رضایت شغلی، اعتماد به مدیر، تعهد، و ..) اما مشاهده می شود که بررسی تجربی این سازه در ادبیات موضوعی به فراموشی سپرده شده است. بر اساس مطالب مذکور، مشخص می گردد مسأله ای که در این تحقیق مدنظر قرار دارد، پیش بینی دلبستگی شغلی از روی محرکهای موقعیتی- محیطی آن است. سوال این است که آیا عدالت اداری می توانند واریانس مربوط به دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند؟


برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ خرداد ۹۸ ، ۰۱:۴۷
مدیر سایت

مصاحبه با استادان صاحبنظر و خبرگان اخلاق حرفه­ای و نیز  رجوع به بعضی از سازمان­هایی که به طراحی و تبیین کدهای  اخلاقی پرداخته بودند (از جمله سازمان­های داخلی و خارجی مورد مطالعه، گروه صنعتی بهمن و موسسه مشاوران مدیریت آمریکا)، چارچوب نظری مشخصی به دست آمد، با طراحی پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت کشور ایالات متحده آمریکا و متناسب سازی با ابعاد اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی در تهران بزرگ جهت استخراج کدهای بومی اخلاق مدیریت در بیمارستان­های تهران بزرگ و استفاده از نظر خبرگان اخلاق حرفه­ای مدیریت بیمارستانی مجموعه ­ای مشتمل بر هجده کد بومی اخلاقی مدیریت بیمارستانی شناسایی گردید. با توزیع پرسشنامه کدهای استخراج شده از مراحل قبل بین مدیران بیمارستانی، کدهای استخراج شده در سه سطح مدیریت عالی، میانی و عملیاتی بیمارستانی مورد سنجش واقع شد. با تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پژوهش از طریق روش­های میانگین­گیری و نیز تحلیل آماری  داده­ ها از طریق نرم­افزار spss   به پاسخگویی به سوالات پژوهش پرداخته شد، و اهمیت تک تک کدها برای مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در جدولی مجزا استخراج گردید و در انتها پیشنهاداتی کاربردی و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات و مطالعات آتی ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی: اخلاق، اخلاق حرفه­ای، کد بومی اخلاقی، اخلاق مدیریت، مدیرا ن بیمارستانی، بیمارستان­های تهران بزرگ

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                                  شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….7

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………..15

1-1)مقدمه. 16

1-2) بیان مساله. 17

1-3)  اهمیت و ضرورت تحقیق. 19

1-3-1) از دیدگاه نظری.. 19

1-3-2) از دیدگاه عملی. 19

1-4) هدف های تحقیق. 20

1-4-1) هدف اصلی. 20

1-4-2) اهداف فرعی. 20

1-5) سؤال‌های تحقیق. 21

1-5-1) سئوال اصلی. 21

1-5-2) سئوالات فرعی. 21

1-6) تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق. 21

1-6-1) اخلاق. 21

1-6-2) اخلاق حرفه ای.. 22

1-6-3) اخلاق سازمانی. 22

1-6-4) اخلاق فردی.. 22

1-6-5) کد اخلاقی. 23

1-6-6) کد بومی اخلاقی. 23

1-6-7) اخلاق مدیریت.. 24

1-6-8) مدیران بیمارستانی. 24

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………….25

2-1)چیستی اخلاق. 26

2-2) اخلاق حرفه ای.. 32

2-3)  اخلاق سازمانی. 32

2-3-1) مدیریت اخلاق سازمانی. 33

2-3-2)اصول اخلاقی در سازمان. 34

2-3-3)جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان. 34

2-4) اخلاق فردی.. 36

2-5)اخلاق مدیریت.. 36

2-6) مسایل اخلاقی در مدیریت.. 37

2-6-1)ویژگی‌های مسایل اخلاقی در مدیریت.. 38

2-6-2)برگزیده‌ای از مسایل اخلاقی در مدیریت.. 41

2-6-2-1) آلودگی محیط زیست.. 43

2-6-2-2) ارتشا 44

2-7) تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت.. 50

2-7-1) اقتصاد و اخلاق مدیریت.. 51

2-7-2) حقوق و اخلاق مدیریت.. 52

2-7-3) فلسفه و اخلاق مدیریت.. 52

2-8) تصمیم‌گیری اخلاقی. 53

2-9) اهمیت درک مفاهیم اخلاقی. 58

2-10) اصول چهارگانه اخلاقی. 60

2-10-1) اصل استقلال. 61

2-10-2) اصل زیان نرساندن. 61

2-10-3) اصل خیرخواهی. 62

2-10-4) اصل عدالت.. 62

2-11) تعارض قواعد اخلاقی. 63

2-12) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی. 64

2-12-1) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی افراد 64

2-12-2) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی شرکت‌ها 68

2-12-3) تجزیه و تحلیل ضوابط اخلاقی جامعه. 74

2-13)نظریه‌های مهم اخلاقی. 79

2-13-1) نظریه‌های وظیفه‌گرایی. 80

2-13-2)نظریه پیامدگرایی. 81

2-13-3) اخلاق جدید فمینیستی. 81

2-14)ارزش‌ نظریه‌های اخلاقی. 82

2-15) بیانیه‌های اخلاقی در سازمان. 85

2-15-1) بیانیه های اخلاقی در ترازوی کارآمدی.. 86

2-15-2) نقش سند اخلاقی در اخلاق سازمانی. 88

2-16)انواع سندهای اخلاقی. 91

2-16-1) اصول اخلاقی. 91

2-16-2) عهدنامه اخلاقی. 91

2-16-3)منشور اخلاقی بنگاه 91

2-17)ساختار سند جامع اخلاقی سازمان. 92

2-18)وظایف کمیته اخلاقی سازمان. 96

2-19)شیوه تدوین اصول اخلاقی سازمان. 96

2-20) پیشینه تحقیق. 97

2-20-1) پیشینه خارجی. 98

2-20-2)  پیشینه داخلی. 100

2-21) ارائه چارچوب نظری.. 101

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………….104

3-1) مقدمه. 105

3-2)قلمرو تحقیق. 105

3-3)مراحل انجام تحقیق. 106

3-4) جامعه آماری تحقیق. 106

3-5) نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 106

3-6)روش گرد آوری داده ها 107

3-7)روایی و پایایی پرسشنامه. 108

3-8)محدودیت‌های تحقیق. 110

3-9) روش تحلیل داده ها 110

3-9-1) پرسش­های پرسشنامه اولیه حاصل از ترجمه کدهای اخلاقی موسسه مشاوران مدیریت… 110

3-9-2) پرسشنامه ارائه شده جهت ارائه به نخبگان برای اجرای  فن دلفی.. 113

3-9-3) پرسشنامه نهایی حاصل از فن دلفی. 115

فصل چهارم: تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………119

4-1)مقدمه. 120

4-2) شناسایی کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف اداری.. 120

4-3) کدهای حاصل از تحلیل نظرات صاحب­نظران از طریق فن دلفی.. 121

4-4) آمار استنباطی. 123

4-4-1) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 123

4-4-2)بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های دولتی با شاخص­های شناسایی شده اخلاق حرفه­ای.. 124

4-4-3) بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های خصوصی با کدهای اخلاقی شناسایی شده 131

4-4-4)اولویت بندی کدها در بیمارستان­های دولتی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن.. 140

4-4-5)اولویت بندی کدها در بیمارستان­های خصوصی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن.. 141

4-5)میانگین­گیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها 142

4-6) ارزیابی کد بودن داده های حاصل از فن دلفی.. 144

4-7) تمایز کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریتی در بیمارستان ها 145

4-8(  کدهای اخلاق مدیریتی حاصل از تحقیق. 147

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها 150

5-1)مقدمه. 151

5-2)بحث و نتیجه گیری.. 151

5-2-1)پاسخ به پرسش اصلی. 152

5-2-2)پاسخ به پرسش فرعی اول. 154

5-2-3)پاسخ به پرسش فرعی دوم 157

5-2-4) پاسخ به پرسش فرعی سوم 158

5-2-5) پاسخ به پرسش فرعی چهارم 160

5-3)پیشنهادها 161


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۴
مدیر سایت

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- سؤالهای تحقیق.. 7

1-4- فرضیه های تحقیق.. 7

1-5- اهمیت و ضرورت… 9

1-6- اهداف تحقیق.. 10

1-7- تعاریف متغیرها 10

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش… 13

2.ادبیات پژوهش         14

2-1- مقدمه. 14

2-2- صادرات… 15

2-2-1- مزایای صادرات… 15

2-2-2- انواع صادرات… 16

2-2-3- فرآیند صادرات… 21

2-3- نظریه‌های تجارت بین الملل.. 25

2-3-1- نظریه مرکانتیلیستها. 25

2-3-2- نظریه مزیت مطلق.. 26

2-3-3- نظریه برتری نسبی.. 27

-3-4- نظریه هکچر و اهلین.. 27

2-3-5- نظریه سیکل عمر کالا.. 28

2-3-6- نظریه مزیتهای پیشتاز بودن.. 28

2-4- مروری بر چند مدل صادرات… 29

2-4-1- مدل بالدوف… 29

2-4-2- مدل لئویندو. 32

2-4-3- مدل ابی و اسلتر. 33

2-4-4- مدل استیلز و آمبر. 34

2-5- رویکردهای رقابت پذیری.. 35

2-6- مدل الماس ملی.. 37

2-6-1- چرایی بکارگیری مدل الماس مزیت رقابتی پورتر. 47

2-7- پیشینه پژوهش…. 49

2-7-1- پیشینه داخلی.. 49

2-7-2- پیشینه خارجی.. 59

2-8- مدل مفهومی تحقیق.. 59

فصل سوم: روش تحقیق.. 63

3.روش تحقیق     64

3-1- مقدمه. 64

3-2- طرح تحقیق.. 65

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 67

3-3-1- جامعه آماری.. 67

3-3-2- گروه های نمونه. 67

3-3-3- ‌نمونه گیری.. 68

3-4- ابزار تحقیق.. 69

3-5- شرحی بر روش AHP. 72

3-5-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 72

3-5-2- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 73

3-5-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 74

3-5-4- سازگاری در قضاوت‌ها. 76

3-6- روش اجرا 77

3-6-1- روش نمره گذاری.. 81

3-7- تجزیه و تحلیل داده‌ها 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 84

4.تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

4-1- توصیف دموگرافیک نمونه تحقیق.. 85

4-1-1- متغیر تحصیلات… 85

4-1-2- متغیر سابقه کار. 86

4-1-3- متغیر سمت سازمانی.. 87

4-1-4- متغیر حوزه‌ی فعالیت… 87

4-1-5- توصیف جمعیت شناختی نمونه برای AHP. 88

4-2- شناسایی موانع مهم و اصلی هر کدام از ابعاد مدل.. 89

4-3- رتبه بندی ابعاد موانع صادرات… 98

4-3-1- تعیین ضرایب معیارها. 98

4-3-2- رتبه بندی ابعاد نسبت به معیارها. 99

4-3-2-1- رتبه بندی نسبت به معیار شدت تأثیر. 99

4-3-2-2- رتبه بندی عوامل نسبت به جامعیت تأثیر. 100

4-3-2-3-رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به قابلیت کنترل.. 101

4-3-2-4- رتبه بندی ابعاد موانع نسبت به میزان تلاش لازم برای حذف… 102

4-3-3- رتبه بندی نهایی ابعاد نسبت به هدف… 103

4-4- رتبه بندی مؤلفه های هرکدام از ابعاد موانع.. 104

4-4-1- رتبه بندی موانع صادرات مرتبط با شرایط عوامل تولید.. 104

4-4-2- رتبه بندی موانع صادرات مرتبط با شرایط تقاضای داخلی.. 105

4-4-3- رتبه بندی در عوامل ساختار، استراتژی و رقابت… 106

4-2-4- رتبه بندی موانع در بعد صنایع مرتبط و پشتیبان.. 108

4-4-5- رتبه بندی موانع در بعد اقدامات دولت… 109

4-4-6- رتبه بندی موانع در بعد رویداد شانسی.. 110

فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 112

5.نتیجه گیری و پیشنهادات       113

5-1- مقدمه. 113

5-2- نتایج پژوهش…. 113

5-3- نتایج آزمون فرضیه ها 115

5-3-1- فرضیه تأثیر عوامل تولید بر صادرات… 115

5-3-2- فرضیه تأثیر استراتژی، ساختار و رقابت بر صادرات… 115

5-3-4- فرضیه تأثیر صنایع مرتبط و پشتیبان بر صادرات… 116

5-3-5- فرضیه تأثیر اقدامات دولت بر صادرات… 116

5-3-6- فرضیه تأثیر رویدادهای شانسی بر صادرات… 117

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 117

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 118

5-4- محدودیت‌های تحقیق.. 123

ضمیمه(پرسشنامه). 124

فهرست منابع.. 127

 

فهرست جدول ها

جدول‏2‑1-اجزای مدل الماس ملی پورتر. 39

جدول‏2‑2- عوامل مؤثر بر توسعه صادرات.. 44

جدول ‏2‑3- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات.. 53

جدول ‏3‑1- نوع شناسی تحقیق. 57

جدول ‏3‑2- شاخص تصادفی.. 67

جدول ‏3‑3- مقایسات زوجی معیارهای تصمیم. 68

جدول ‏3‑4- مقایسات زوجی براساس شدت تأثیر. 68

جدول ‏3‑5- مقایسات زوجی براساس جامعیت تأثیر. 68

جدول ‏3‑6- مقایسات براساس قابلیت کنترل. 69

جدول ‏3‑7- مقایسات زوجی براساس تلاش لازم برای حذف.. 69

جدول ‏3‑8- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم. 70

جدول ‏4‑1- توزیع پاسخگویان براساس میزان تحصیلات.. 75

جدول ‏4‑2- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کار. 75

جدول ‏4‑3- توزیع پاسخگویان براساس سمت سازمانی.. 76

جدول ‏4‑4- توزیع پاسخگویان براساس حوزه اصلی فعالیت.. 76

جدول ‏4‑5- خصوصیات جمعیت شناختی نمونه AHP. 77

جدول ‏4‑6- ابعاد و مؤلفه های موانع صادرات.. 78

جدول ‏4‑7- نتایج آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد عوامل تولید. 81

جدول ‏4‑8- نتیجه آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد استراتژی، ساختار و رقابت.. 82

جدول ‏4‑9- نتیجه آزمون رگرسیون برای موانع مربوط به تقاضای داخلی و صنایه پشتیبان. 83

جدول ‏4‑10- نتیجه آزمون مقایسه میانگین برای شناسایی موانع در بعد نقش دولت و رویداد شانسی.. 84

جدول ‏4‑11- موانع مهم و اصلی در هر کدام از ابعاد مدل. 85

جدول ‏5‑1- جمعبندی نتایج رتبه بندی موانع. 102

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل‏2‑1- فرآیند صادرات.. 20

شکل‏2‑2- فرایند مبادله کالا. 22

شکل‏2‑3- مدل بالدوف.. 27

شکل‏2‑4- مدل لئویندو. 29

شکل‏2‑5- مدل ابی و اسلتر. 30

شکل‏2‑6- مدل الماس ملی پورتر. 39

شکل‏2‑7- مدل درختی تصمیم. 52

شکل ‏3‑1- مدل سلسله مراتب تصمیم. 64


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۲
مدیر سایت

المصطفی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل می‌دهند. با بهره گرفتن از جدول مورگان و برای تعداد 480 نفر اعضای جامعه آماری تعداد 214 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای در جامعه مورد نظر توزیع و جمع آوری گردیدند که در نهایت 209 پرسشنامه مورد تایید واقع شد. به منظور بررسی روایی از روایی محتوی و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ازروش آلفای کرونباخ استفاده گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، میانگین یک جامعه آماری و آزمون فریدمن و آزمون تحلیل عاملی و آزمون آنووا و وآزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.

تحلیل داده‌ها نشان داد که تمامی عوامل شناسایی شده به عنوان مولفه های هوش معنوی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و اولویت‌بندی آنها به ترتیب عبارت است از: 1. خودآگاهی ،هدف و معنا در کار و زندگی 2. همسویی اهداف فردی و سازمانی 3. ایمان و اعتقاد به الوهیت 4. تفکر انتقادی وجودی، داشتن اهداف متعالی 5. تولید معنی شخصی ، باورها و اعمال معنوی، روحیه خدمتگذاری

 

کلید واژه‌ها: هوش، معنویت و هوش معنوی، مولفه های هوش معنوی

 

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات تحقیق.. 1

1-1)       مقدمه: 2

1-2)       بیان مساله. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق: 4

1-4)       اهداف تحقیق: 6

1-5)       سوالات تحقیق: 6

1-6)       نوع و روش تحقیق :. 7

1-7)       روش گردآوری اطلاعات :. 7

1-8)       ابزار گرد آوری داده‌ها و اطلاعات :. 7

1-9) جامعه و  نمونه آماری : 7

1-10)     روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها:. 7

1-11)     قلمرو تحقیق :. 8

1-12)     تعریف واژگان کلیدی: 8

فصل دوّم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 9

2-1) مقدمه:. 10

2-2) هوش:. 12

2-2-1) رهیافت روان‌سنجى‏ 12

2-2-2) رهیافتهاى پردازش اطلاعات‏ 12

2-3) انواع هوش: 14

2-4) مقایسه ویژگی هوشهای سه گانه (منطقی، عاطفی و معنوی) ازدیدگاه های مختلف مدیریت…. 20

2-4-1)تئوریهای مشخص شده در هوشمنطقی براساس دیدگاه مدیریت عقلانی… 20

2-4-2) تئوریهای مشخص شده درهوشعاطفی براساس دیدگاه مدیریت انطباقی… 20

2-4-3)  تئوری مشخص شده درهوشمعنوی براساس دیدگاه مدیریت کوانتوم. 20

2-5) کارکرد های انواع مختلف هوش…. 28

2-6) معنویت…. 28

2-7) معنویت و سازمان.. 31

2-8) معنویت در تمدن جدید  و آموزه های اسلامی… 34

2-9) هوش معنوی… 37

2-10) اصول، ابعاد و مولفه های هوش معنوی… 39

2-10-1) اصول هوش معنوی: 40

2-10-2) خصوصیات هوش معنوی… 41

2-10-3) مولفه های هوش معنوی… 42

2-10-4) مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 48

2-11) مدلهای هوش معنوی… 49

2-11-1) مدل زهر و مارشال(2000 ): 49

2-11-2) مدل وگان.. 50

2-11-3) مدل بروس لیچفیلد.. 50

2-11-4) مدل ایمونز. 51

2-11-5) مدل کینگ….. 52

2-11-6) مدل سیسک….. 52

2-11-7) مدل سیندی ویگلزورث (2004/2008): 54

2-11-8) مدل آمرام ( 2007 ) : 55

2-12) هوش معنوی در اسلام. 56

2-13) اندازه گیری هوش معنوی… 56

2-14) ویژگی های هوش معنوی و رویه های افزایش آن.. 58

2-15) رشد و تقویت هوش معنوی… 59

2-17) مشخصات افراد به لحاظ هوشمعنوی ( جورج، 2006: 435). 60

2-18) هوش معنوی و سلامت روان.. 62

2-19) هوش معنوی رهبران.. 63

2-20) کاربرد هوش معنوی در سازمان.. 64

2-21) پیشینه تحقیقات… 67

2-22) مدل مفهومی تحقیق:. 71

فصل سوّم: روش شناسی تحقیق.. 73

3-1)  مقدمه. 74

3-2) فرایند انجام ‌تحقیق.. 74

3-3) روش تحقیق.. 76

3-6)  روایی و پایایی پرسشنامه. 82

3-7) جامعه و نمونه آماری… 87

3-8 ) روش نمونه‌گیری… 88

3-9)  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون‌های آماری مورد استفاده. 89

3-9-1) آزمون فریدمن: 90

3-9-2) آزمون میانگین یک جامعه‌ی آماری… 90

3-9-3) تحلیل عاملی تأییدی:. 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها 92

4-1) مقدمه. 93

4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 94

4-2-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان در  سازمان های هدف…. 94

4-2-2)تحصیلات… 95

4-2-3) سابقه خدمت…. 96

4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 98

4-3-1) آزمون کولموگروف-اسمیرنف…. 98

4-3-2 ) آزمون میانگین یک جامعه آماری… 99

4-3-3) رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان.. 102

4-3-4) آزمون آنووا یا تحلیل واریانس یک عاملی… 104

4-3-4-1) آزمون تعقیبی شفه. 106

4-3-5) آزمون تحلیل عاملی… 108

4-4) خلاصه تجزیه و تحلیل داده ها 114

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات… 117

1-5) مقدمه. 118

5-2) بررسی نتایج بدست آمده از ویژگی های جمعیت شناختی… 119

5-3) بررسی نتایج بدست آمده از آمار استنباطی… 120

آزمون کولموگروف-اسمیرنف…. 120
آزمون میانگین یک جامعه آماری… 120
آزمون فریدمن.. 121
آزمون آنووا یا تحلیل واریانس یک عاملی… 122
آزمون تحلیل عاملی اکتشافی… 123
5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 124

5-4-1) پیشنهادها به سازمان.. 124


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۳۰
مدیر سایت

آمد. داده‌های حاصل از پرسش‌نامه در دودسته آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت در قسمت آمار توصیفی به بررسی میانگین، واریانس، انحراف معیار، و در قسمت آمار استنباطی ابتدا برای شناسایی از طریق مصاحبه و سپس برای رتبه بندی از  آزمون T و فریدمن توسط نرم‌افزار21 SPSS استفاده ‌شده است. حاصل این فعالیت ها که گام به گام و با راهنمائی، مشورت و مصاحبه با استادان دانشگاه همراه بود، استخراج و شناسایی 6 شاخص اصلی و 17 شاخص فرعی بود که به پیشنهاد استاد راهنما به صورت پرسشنامه تنظیم و در معرض نظرسنجی و آزمون قرار گرفت؛ بعد از جمع آوری نظرات، پیشنهادها و انتقادها، محقق با راهنمایی استادان، به تحلیل موراد و نقطه نظرهای به دست آمده پرداخته شد که حاصل آن به صورت الگوی نهایی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی نمود یافته است.

 

 کلمات کلیدی: فرهنگ، اسلام، ارزش‌های اسلامی، فرهنگ اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                           صفحه

                  فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- ضرورت و اهمیت.. 4

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-5- سؤالات تحقیق. 5

1-6- روش تحقیق. 6

1-7- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 6

1-8- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق. 6

1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 7

1-10- خلاصه فصل اول. 7

                  فصل دوم. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- بخش اول: فرهنگ‌سازمانی. 10

2-2-1- تعریف فرهنگ.. 10

2-2-2- انواع فرهنگ.. 13

2-2-3- دین و ارتباط آن بافرهنگ.. 14

2-2-4- فرهنگ پژوهی و فرهنگ‌سازی در جمهوری اسلامی ایران. 14

2-2-5- تعریف فرهنگ‌سازمانی. 15

2-2-6- اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمان‌ها 16

2-2-7- ارتباط بین فرهنگ حاکم بر جامعه و فرهنگ‌سازمانی. 16

2-3- بخش دوم: ارزش‌های اسلامی. 17

2-3-1- تعریف ارزش.. 17

2-3-2- تعریف اسلام. 17

2-3-3- ارزش‌های اسلامی در سازمان. 18

2-3-4- انواع و ملاک ارزش‌ها در نظام ارزشی اسلام. 19

2-3-5- آثار ارزش‌های اسلامی در سازمان و تحقق اهداف فردی و سازمانی. 20

2-3-6- قلمرو دین اسلام. 20

2-3-7- فرهنگ و احیای ارزش‌های اسلامی. 20

2-4- بخش سوم: فرهنگ اسلامی. 22

2-4-1- تعریف فرهنگ اسلامی. 22

2-4-2- مبانی فرهنگ اسلامی. 22

2-4-3- ابعاد فرهنگ اسلامی. 23

2-4-4- منبع تعالیم فرهنگ اسلامی. 23

2-4-5- ویژگی و اصالت فرهنگ و تمدن اسلامی. 24

2-4-6- اصول و پایه‌های اساسی فرهنگ اسلامی. 25

2-4-7- خطوط اساسی فرهنگ اسلامی. 26

2-4-8- اصول حاکم بر پرورش فرهنگ اسلامی. 26

2-4-9- اشاره‌ای به فرهنگ بومی. 29

2-4-10- فرهنگ ملی، اسلامی. 29

2-4-11- مقایسه‌ای بین فرهنگ اسلامی بافرهنگ غربی. 30

2-4-12- تمایز فرهنگ اسلامی بافرهنگ‌های دیگر. 31

2-4-13- ناهماهنگی نظام‌های تربیتی مدرن بافرهنگ اسلامی و ایرانی. 32

2-4-14- نقش و جایگاه فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در عرصه جهانی. 32

2-4-15- فرهنگ ایرانی – اسلامی و جهانی‌شدن (چالش‌ها و فرصت‌ها) 33

2-4-16- کارآمدی فرهنگ اسلامی. 35

2-4-17- بنیادهای کارآمدی فرهنگ اسلامی. 35

2-4-18- زمینه‌های فرهنگی توسعه و پیشرفت در اسلام. 37

2-4-19- نگاه تکلیفی و مسئولانه در فرهنگ اسلامی. 40

2-4-20- معادله نبودن قدرت و ثروت در فرهنگ اسلامی. 41

2-4-21- فرهنگ اسلامی و توسعه پایدار 41

2-4-22- فرهنگ اسلامی و هویت جامعه. 42

2-4-23- فرهنگ اسلامی و بهره‌وری.. 42

2-4-24- راه‌کارهای صیانت از فرهنگ اسلامی. 43

2-5- بخش چهارم: عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ اسلامی. 45

2-5-1- تعهد کاری.. 45

2-5-2- انواع تعهد کاری در دیدگاه چلبی با توجه به‌نظام های چهارگانه پارسونز. 46

2-5-3- مؤلفه‌های تعهد کاری.. 47

2-5-4- اخلاق و اخلاق کاری.. 50

2-5-5- تمایز اخلاق اسلامی و غیر آن. 52

2-5-6- فلسفه اخلاق اسلامی از منظر شهید مطهری:رفیعی و همکاران. 53

2-5-7- مؤلفه‌های اخلاق اسلامی. 54

2-5-8- اصول اخلاقی از دیدگاه سازمانی. 58

2-5-9- موانع پذیرش اصول اخلاقی در سازمان. 58

2-5-10- رفاه و آسایش… 60

2-5-11- مؤلفه‌های رفاه و آسایش… 60

2-5-12- مردم‌داری در کار 64

2-5-13- مؤلفه‌های مردم‌داری.. 65

2-5-14- معیارهای مردم‌داری در مدیریت اسلامی. 66

2-5-15- مؤلفه‌های بهبود مستمر. 67

2-5-16- نظریه‌های اساسی یادگیری.. 71

2-5-17- انگیزه معنوی کار 71

2-5-18- مؤلفه‌های انگیزه معنوی در کار 72

2-5-19- پیشینه تحقیق. 73

2-5-20- خلاصه فصل دوم. 74

                  فصل سوم. 76

3-1- مقدمه: 77

3-2- روش تحقیق. 77

3-3- قلمرو تحقیق. 77

3-3-1- قلمرو موضوعی:. 77

3-3-2- قلمرو مکانی:. 77

3-3-3- قلمرو زمانی: 78

3-4- جامعه آماری.. 78

3-5- نمونه و روش نمونه‌گیری.. 78

3-6- ابزار و روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 79

3-6-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 79

3-6-2- تحقیقات میدانی. 79

3-7- پرسشنامه. 79

3-8- روایایی پرسش‌نامه. 83

3-9- پایایی پرسشنامه. 84

3-10- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 86

3-11- ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 86

3-12- خلاصه فصل سوم. 86

                  فصل چهارم. 87

4-1- مقدمه. 88

4-2- بخش اول: تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی. 88

4-2-1- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سن. 88

4-2-2- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه جنسیت.. 89

4-2-3- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه تحصیلات.. 90

4-2-4- توزیع پاسخ دهنگان بر پایه سابقه کار 90

4-3- بخش دوم: تجزیه‌وتحلیل آماری سؤالات تحقیق. 91

4-3-1- مصاحبه خبرگی. 91

4-3-2- تحلیل توصیفی. 93

4-3-3- تحلیل استنباطی. 93

                  فصل پنجم. 113

5-1- مقدمه. 114

5-2- خلاصه یافته‌های تحقیق. 114

5-3- نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق. 115

5-3-1- نتایج حاصل از آمار توصیفی. 115

5-3-2- نتیجه‌گیری و تحلیل یافته‌های سوال اول تحقیق. 115

5-3-3- نتیجه‌گیری و تحلیل یافته‌های سوال دوم. 115

5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج. 116

5-5- پیشنهادات برای محققین آینده 117

5-6- محدودیت‌ها 117

5-7- خلاصه فصل. 117

8           پیوست   …………………………………………………………………………………………………………………………………………135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای دانلود فایل پایان نامه اینجا کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۸
مدیر سایت