بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی و دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات

آخرین مطالب

دکتر گلنار قلعه‏خانی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

چکیده

 

متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد با موضوع اساطیری از جمله متونی است که از روزگاران گذشته از زبان فارسی میانه به جای مانده و به دوره‏ی پیش از اسلام برمی‏گردد. در این متن به رویدادهای مهم تاریخ اساطیری دین زردشت که در روز ششم از ماه فروردین اتفاق افتاده است می‏پردازد. از جمله ویژگی‏های این متن کوتاه بودن بیشتر بندهای آن می‏باشد که به صورت جمله‏های مستقل در عبارت خبری آمده است. زبان فارسی میانه و متن‏های بازمانده از آن از نظر مطالب مورد بحث و قواعد و دستور به بررسی دقیق نیاز دارد. بررسی، ترجمه و تجزیه و تحلیل متن‏های فارسی میانه و از جمله این متن نیازمند شناخت و آگاهی بسیار است. واژگان گنجینه‏ای گسترده و ناشناخته است و بررسی موشکافانه، ریشه‏شناختی، ترجمه و تجزیه و تحلیل در آن حس می‏شود، و همچنین از جهت شیوه‏ی آوانگاری نیز در خور بحث و توجه می‏باشد. نارسایی‏هایی در برخی از متن‏های پهلوی موجود است و کار پژوهشگر این زبان را دشوار می‏کند. در این تحقیق که به شیوه‏ی کتابخانه‏ای صورت گرفته است، متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد به دقت حرف‏نویسی، آوانویسی و ترجمه شده است و در ادامه‏ی ترجمه یادداشت‏های اسطوره‏شناختی و زبان‏شناختی ارائه شده است. در پایان با ارائه واژه‏نامه‏ای توصیفی، ریشه‏شناسی به بررسی دقیق ریشه‏ای و مفهوم واژگان این متن اسطوره‏ای پرداخته شده و سیر تحول واژگان را از آغاز تا به فارسی نو مورد مطالعه قرار داده است. امید است ارائه این تحقیق گامی نخست برای بررسی‏های بیشتر و موشکافانه‏تر در متون زبان فارسی میانه به شمار آید.

 

 

کلید واژه‏ها:رساله‏های کوچک تعلیمی، فروردین، خرداد، اسطوره و متون پهلوی.

 

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

 

 

 

فصل اول: مقدمه  
۱-۱ کلیات ۲
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۳ هدف تحقیق ۶
۱-۴ پیشینه تحقیق ۶
۱-۵ روش تحقیق ۸
   
فصل دوم: معرفی متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد  
۲-۱ محتوای متن ۱۰
۲-۲ سبک نگارش متن ۱۱
۲-۳ زمان تألیف متن ۱۴
۲-۴ نسخه‏ها ۱۴
   
فصل سوم: حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه و یادداشت‏ها  
۳-۱ حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه ۱۷
۳-۲ یادداشت‏ها ۴۱
   
فصل چهارم: واژه‏نامه  
۴-۱ واژه‏نامه ۱۳۵
   
فصل پنجم: نتیجه‏گیری  
۵-۱ نتیجه‏گیری ۲۱۰
   
فهرست منابع و مآخذ  
منابع فارسی ۲۱۲
منابع انگلیسی ۲۱۷

-۱ کلیات

 

زبان‌ ایرانی باستان که شاخه‌ای از زبان‌های «هند و اروپایی» است، نیای زبان فارسی باستان به حساب می‌آید و هیچ نوشته ای هم از آن در دست نیست. از فارسی باستان اسناد و کتیبه‌هایی از شاهان هخامنشی در دست است ولی با به پایان رسیدن دوران حکومت هخامنشیان، خط و زبان رایج آن زمان از بین رفت و البته تاریخ دقیقی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. حدوداً پس از حمله اسکندر که در تاریخ ۳۳۱ ق.م صورت گرفت و حدوداً تا سه قرن بعد از ظهور دین اسلام را برای این دوره در نظر گرفته اند، چون بعد از سقوط ساسانیان هنوز هم آثاری به این زبان نوشته می شده و هنوز در مناطقی از ایران این زبان رایج بوده است.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

  اصطلاح «ایرانی میانه» به زبان‌هایی اطلاق می‌شود که از پایان شاهنشاهی هخامنشی تا آغاز اسلام در سرزمین پهناور ایران به کار می‌رفته است. اما این حدود زمانی به کلی تقریبی است و برای تعریف این اصطلاح کفایت نمی‌کند. زیرا که از یک طرف قدیمی‌ترین آثاری که از این دوره باقی است متعلق به اواخر قرن اول پیش از میلاد مسیح است و بنابراین سه قرن با انقراض خاندان هخامنشی فاصله دارد؛ از طرف دیگر اسناد و نوشته‌هایی که مربوط به این دوره از زبان‌های ایرانی است تا اواخر قرن سوم هجری (اواسط قرن دهم میلادی) نیز وجود داشته و به دست آمده است. در حقیقت اصطلاح «ایرانی میانه»، اگر چه شامل زبان‌هایی است که در این دوره تاریخی متداول بوده، بیشتر ناظر به ساختمان این زبان‌ها است (خانلری، ۲۰۱:۱۳۸۲).

 

زبان‌های دوره‌ی میانه را به دو گروه زبان‌های «ایرانی میانه غربی» و «ایرانی میانه شرقی» تقسیم می‌کنند. از گروه زبان‌های « ایرانی میانه غربی » از دو زبان آثار عمده ای در دست است: زبان‌های«پارتی» و «فارسی میانه یا پهلوی». زبان پارتی، زبان رایج دوره‌ی اشکانیان بوده که تا اوایل دوره‌ی ساسانی نیز بدان آثاری تالیف می شده است. این زبان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است. زبان فارسی میانه یا پهلوی، زبان جنوب و جنوب غربی ایران بوده و زبان رسمی دوران ساسانی به شمار می رفته است (تفضّلی، ۱۳۸۶: ۱۲).

 

از زبان پهلوی اشکانی که «پهلوی» یا «پهلوانی» باید نامیده شود در دوره باستان اثری به جای نمانده است. از دوره میانه از این زبان، آثار زیادی به جای مانده است. این زبان در اوایل دوره اسلامی از میان رفته بوده و جای خود را به فارسی داده بوده است (ابوالقاسمی،۱۳۱:۱۳۸۵).

 

از سده‌ی سوم هجری به بعد، اصطلاحپارسی/ فارسی تنها به فارسی دری اطلاق می‌شد و اصطلاح پهلوی/ فهلوی را برای زبان به کار رفته در متن های زرتشتی که در واقع بازمانده‌ی زبان رایج در روزگار ساسانیان پارسیگ (pārsīg) بود، بکار می‌بردند. به عبارتی دیگر، واژه‌ی پَهلَویگ (pahlawīg) که در روزگار ساسانیان تنها به زبان پارتی اطلاق می‌شد، در دوره‌ی اسلامی به صورت پهلوی/فهلوی به نامی برای زبان ساسانیان، که خودشان آن را پارسیگ می‌نامیدند، بدل شد. پس زبان رسمی شاهنشاهی ساسانی را فارسی میانه یا پهلوی ساسانی یا فقط پهلوی می نامند» (رضایی باغ بیدی، ۱۳۸۸: ۱۳۵).

 

نوشته‌هایی که از زبان فارسی میانه یا پهلوی بر جای مانده، متنوع هستند. این آثار به دو دسته‌ی آثار «دینی» و «غیر دینی» تقسیم می شوند. البته آثار «غیر دینی» مانند تاریخ ، جغرافی و رسالات کوچک تعلیمی نیز رنگ و بوی دینی دارند و علت آن این است که چون قلم در دست علمای زردشتی و موبدان بوده است، بی تردید ردپایی از عقاید و مذهب زردشتی را در آنها می بینیم. آثار ادبی صِرف، از میان رفته است.

 

آثار باقیمانده از دوره‌ی میانه به چهار دسته با چهار نوع الفبا تقسیم می شود: الف)کتیبه‌های شاهان و رجال ساسانی؛ به زبانی که این کتیبه ها بدان نوشته شده است «فارسی میانه‌ی کتیبه‌ای» می گویند. ب) نوشته‌ی مسیحیان ایران؛ به زبانی که نوشته‌ی مسیحیان بدان نوشته شده است «فارسی میانه‌ی مسیحی» می گویند. ج) نوشته‌های زردشتیان ایران؛ به زبانی که نوشته‌های زردشتیان بدان نوشته شده است «فارسی میانه‌ی زردشتی» می‌گویند. د) نوشته های مانی و پیروان او؛ به زبانی که نوشته‌های زردشتیان بدان نوشته شده است «فارسی میانه‌ی ترفانی» می‌گویند (ابوالقاسمی، ۱۳۸۸: ۱۵۶).

 

آثار «فارسی میانه‌ی زردشتی» متنوع هستند که شامل اندرزنامه ها، متون فلسفی و کلامی، متون فقهی و حقوقی، متون تاریخ و جغرافیا و رساله های کوچک تعلیمی می باشند. متن مورد نظر این پژوهش «ماه فروردین روز خرداد» نام دارد که در مجموعه‌ی رساله های کوچک تعلیمی قرار دارد.

 

«ماه فروردین روز خرداد» از متون متاخر دوره‌ی ساسانیان محسوب می شود و از لحاظ زبانی به فارسی نو نزدیک است و این احتمال وجود دارد که بعدها در آن دستکاری هایی صورت گرفته است، زیرا نفوذ فارسی نو در آن دیده می شود. این رساله درباره‌ی خجستگی روز ششم فروردین (که در ایران باستان روز خرداد نامیده می شد) است و در آن به رویدادهای اساطیری برجسته ای اشاره شده است که از آغاز آفرینش تا پایان جهان در این روز روی داده و یا روی خواهد داد. این رساله شامل چهل و هفت بند است. جملات آن ساده و روان است. رویـدادهای این متن از لحاظ زمانی به دو بخش تقسیم می شوند. بخش نخست شامل ( بند ۱ تا ۲۷) رویدادهایی هستند که به وقوع پیوسته اند و بخش دوم (بند ۲۸ تا ۴۷) رویدادهایی هستند که در آینده به وقوع خواهند پیوست. متن با پرسش زردشت از اهورا مزدا شروع می شود. اینکه چرا روز خرداد از ماه فروردین، از دیگر روزها بزرگتر و بهتر است و پاسخ‌های هرمزد به زردشت، محتوای متن را تشکیل می دهد. پیدایش کیومرث در جهان ، هوشنگ، سوار شدن تهمورث بر پشت اهریمن، بی مرگ شدن جهان بواسطه‌ی جم و چندین رویداد دیگر، در این روز خاص به وقوع پیوسته است. در بخش دوم متن به رویدادهایی که در آینده به وقوع خواهند پیوست، پرداخته می شود؛ مانند: ظهور بهرام و رجاوند، بیرون آمدن پشوتن از کنگدژ، ظهور سوشیانس و رستاخیز و . . متن از لحاظ در برداشتن مطالب اسطوره‌ای، با اهمیت است. هر بند این رساله موضوع مجزا و واحدی دارد و مستقل از دیگر بندهاست و رویدادها به ترتیب زمانی نوشته شده‌اند و جملات به صورت خبری و کوتاه آمده اند و افعال هم به صورت گذشته و آینده در این متن وجود دارند. در مجموع این ویژگی ها باعث منحصر به فرد شدن این متن شده‌اند (تفضلی، ۱۳۸۶: ۲۹۳-۲۹۴).

 

اکثر شخصیت‌های یاد شده در این رساله را، در شاهنامه فردوسی و متون اوستایی می‌بینیم؛ اما این شخصیت ها در متون پهلوی، اوستا و شاهنامه دقیقاً مشابه هم نیستند.

 

اسطوره ها بخش مهمی از تاریخ را در بر می گیرند و به نوعی بیانگر اعتقادات و تفکرات مردم و فرهنگ جامعه اند و سینه به سینه به نسل های بعدی در قالب داستان‌های نغز و شیرین منتقل می شدند. بنابراین موضوع اسطوره در ادبیات ما جایگاه مهمی دارد و نقل اسطوره در کتابهای ادبی و تاریخی بیانگر اهمیت آنها در فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی است. بنابراین کار بر روی این پژوهش، نیازمند دانش دقیق در مورد اسطوره ها و شخصیت های اسطوره ای یاد شده در متن است.

 

این متن در مجموعه DP نسخه‌ای کهن که متعلق به دستور پشوتن سنجانا بوده و تاریخ کتابت ندارد، به چاپ رسیده است (تفضلی، ۱۳۸۶: ۳۲۹).

 

از جمله اهداف این تحقیق، بررسی تحول واژگان در فارسی میانه و سیر این تحول تا فارسی نو است که به مطالعه و شناخت صحیح از ساختار زبان فارسی، نیازمند است. همچنین بررسی ریشه‌شناسی واژه‌ها و آوردن معادل های اوستایی، فارسی باستان، پهلوی اشکانی و ترفانی برای واژه‌ها، از دیگر اهداف این تحقیق می‌باشد؛ ضمن اینکه به توضیح در مورد مطالب اسطوره‌ای موجود در متن پرداخته می‌شود.

 

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

متن های بازمانده از گذشتگان دور، پژوهشگر علاقمند در این زمینه را وا می دارد در این متون تفحص کند، رسالات کوچک تعلیمی در زمره‌ی ادبیات غیر دینی پیش از اسلام قرار دارند و شامل موضوعاتی درباره‌ی تعلیم و تربیت در عهد ساسانی، اسطوره ها، فرهنگ و آداب پادشاهان ساسانی و همچنین بیانگر ویژگی های فرهنگی مردم پیش از اسلام و پس از اسلام هستند. و به دلیل داشتن این اطلاعات فرهنگی از ارزش خاصی برخوردارند. رساله‌ی «ماه فروردین روز خرداد» یک متن اسطوره ای است که محتوای آن رویدادهای مهمی است که در روز خرداد (روز ششم فروردین) از ماه فروردین اتفاق افتاده است. مثل پیدایش جهان در این روز، ظهور کیومرث و هوشنگ و بی مرگ شدن جهان در دوران پادشاهی جم و نیز رویدادهایی مثل ظهور سوشیانس و . که در آینده قرار است اتفاق بیفتند. با توجه به اهمیت مباحث آمده در این متن و عدم وجود کاری نو و پژوهشی که بر اساس دانش نوین ایران شناسی باشد، ضرورت این تحقیق احساس می شود.

 

۱-۳ هدف تحقیق

 

هدف از این تحقیق بررسی زبان شناختیو اسطوره شناختی متن پهلوی «ماه فروردین روز خرداد» است و همچنین مقدمه‌ای کامل همراه با حرف‌نویسی، آوانویسی، ترجمه روان فارسی به همراه یادداشت‏هایی زبان شناختی ارائه شده است. در پایان واژه نامه‌ی بَسامدی که در آن مفهوم کلمات به همراه ریشه‏ی آنها و گونه‏های مختلف آن واژه به زبان‏های دیگراست، آورده شده است.

 

۱-۴ پیشینه تحقیق

 

پیچیدگی‌های متون پهلوی همواره مورد توجه پژوهشگران غربی و ایرانی بوده است، لذا در خصوص متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد به موارد ذیل می توان اشاره کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۲۰:۲۶
مدیر سایت

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی،صفات شخصیت وراهبردهای مقابله ای

 

استاد راهنما:

 

دکتر فخرالسادات قریشی راد

 

استاد راهنمای دوم:

 

دکتر عزت‌ا. احمدی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

چکیده. یک

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱ مقدمه. ۲

 

۲-۱تعریف و بیان مساله. ۳

 

۳-۱اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

 

۴-۱اهداف پژوهش. ۸

 

۵-۱فرضیه های پژوهش. ۸

 

۶-۱تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۱-۲مقدمه.۱۲

 

۲-۲کیفیت زندگی.۱۲

 

۱-۲-۲ابعاد کیفیت زندگی۱۲

 

۲-۲-۲شاخص های کیفیت زندگی.۱۳

 

۳-۲-۲مدل های ادراکی برای تحقیقات کیفیت زندگی.۱۴

 

 

شکل ۱-۲مدل ادراکی کیفیت زندگی ران.۱۵

 

شکل ۲-۲مدل ادراکی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ۱۶

 

۴-۲-۲سنجش کیفیت زندگی ۱۶

 

۳-۲ضایعه نخاعی ۱۷

 

۴-۲صفات شخصیت.۱۴

 

۱-۴-۲تعریف شخصیت.۱۸

 

۲-۴-۲نظریه های شخصیت.۱۹

 

۳-۴-۲پدیدآیی شخصیت ۲۷

 

۵-۴-۲رگه های شخصیت ۲۹

 

۶-۴-۲ابعاد شخصیت براساس مدل۵عاملی بزرگ۳۱

 

۵-۲خودکارآمدی۳۳

 

۱-۵-۲تعریف خودکارآمدی.۳۴

 

۲-۵-۲فرآیند های واسطه خودکارآمدی ۳۵

 

۳-۵-۲ظرفیت ها و قابلیت های موثر در خودکارآمدی ۳۹

 

۶-۲راهبردهای مقابله ای۴۱

 

۱-۶-۲تعریف راهبردهای مقابله ای .۴۱

 

۲-۶-۲سبک های مقابله.۴۳

 

۳-۶-۲برخی نظریه های راهبردهای مقابله ای ۴۶

 

۷-۲پیشینه تحقیق. ۴۹

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

۱-۳روش انجام تحقیق. ۵۲

 

۲-۳جامعه آماری ۵۲

 

۳-۳نمونه آماری  و روش نمونه گیری ۵۲

 

۴-۳روش گردآوری اطلاعات و ابزارهای اندازه گیری ۵۳

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

 

۱-۴ مقدمه. ۵۷

 

۲-۴ یافته های توصیفی ۵۷

 

۳-۴ استنباط آماری ۵۸

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 

۱-۵ بحث و نتیجه گیری. ۷۵

 

۲-۵ جمع بندی ۸۱

 

۳-۵ محدودیت های پژوهش. ۸۲

 

۴-۵ پیشنهادها ۸۲

 

۱-۴-۵ پیشنهادهای پژوهشی ۸۲

 

۲-۴-۵ پیشنهادهای کاربردی ۸۲

 

فهرست منابع

 

منابع فارسی. ۸۴

 

منابع انگلیسی۸۹

 

پیوست‌ها

 

پیوست۱:پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF).91

 

پیوست ۲:پرسشنامه خودکارآمدی شرر(GSES ).92

 

پیوست ۳:پرسشنامه صفات شخصیت( NEO.FFI  ).۹۳

 

پیوست ۴ :پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازا روس(WOCQ)96

 

Abstract

 

چکیده:

 

ضایعات نخاعی مشکلات جسمی ،حرکتی ،روانی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که این امر موجب تغییرات اساسی در شیوه وکیفیت زندگی افراد دچار آن و مراقبان آن ها می شود.

 

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیر گذار و پیش بین کیفیت زندگی بیماران دچار این ضایعه و مراقبان آن ها صورت گرفت.بدین منظور خودکارآمدی ،صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای به عنوان پیش بین سطح کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفتند.

 

در این پژوهش تعداد ۱۰۴ بیمار دچار ضایعه نخاعی و ۸۶ نفر از مراقبان آن ها که به کلینیک طب سوزنی دکتر محمد جلال وفا در زنجان مراجعه کرده بودند به شیوه در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از .پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر(GSES)  و پرسشنامه صفات شخصیت( NEO.FFI) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس(WOCQ) استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام توسط نرم افزارspss نسخه ۱۹ استفاده شد.

 

نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین کیفیت زندگی بیماران ضایعه نخاعی و مراقبان آن ها تفاوت وجود دارد. از دیگر نتایج پژوهش این بود که به ترتیب صفات شخصیتی انعطاف پذیری ،برون گرایی و روان رنجورخویی دربیماران و به ترتیب صفات شخصیتی دلپذیر بودن و روان رنجورخویی در مراقبان می تواند کیفیت زندگی را پیش بینی نماید.همانگونه که مشاهده می شود در مدلی با حضور صفات شخصیتی ،خودکارآمدی و راهبردهای مقابله ای این صفات شخصیتی هستند که بیشترین نقش را در پیش بینی کیفیت زندگی دارند.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

 

با وجود کامیابی های فراوان انسان امروزی در زمینه های مختلف،بروز حوادث و ضایعات مرتبط با شرایط حاکم بر زندگی در جوامع صنعتی،امری اجتناب ناپذیر است.یکی از پیامدهای زندگی در این جوامع شیوع به نسبت بالای ضایعات نخاعی است که به طور عمده به سبب حوادث رانندگی ، حوادث شغلی و یا ورزشی رخ می دهد(حسن زاده،زارع ، علی پور،۱۳۹۱).

 

ضایعه نخاعی موجب چندین مشکل سلامتی می شود که نه تنها بر شرایط جسمی بیماران بلکه بر تمام امور زندگی آن ها از قبیل اهداف و ارتباطات و مهمتر از همه سطح کیفیت زندگیشان تاثیر می گذارد(لیدال، وینسترا،جلتنس،بیرینگ [۱]، ۲۰۰۸).

 

کیفیت زندگی مجموعه ای از واکنش های عاطفی و شناختی افراد در مقابل وضعیت جسمی ، روانی و اجتماعی خود است که همواره به عنوان یک پیامد نهایی در کارآزمایی های بالینی ، مداخلات و مراقبت های بهداشتی مدنظر است.حوزه های مختلف از جمله حوزه سلامتی و اشتغال ، اقتصادی ، اجتماعی ، روحی ، روانی و خانوادگی را شامل می شود.طی چند دهه اخیر کیفیت زندگی به عنوان جزء مهم سلامت شناخته شده است،به نحوی که نتایج خدمات سلامت نه تنها باید موجب افزایش امید به زندگی شود بلکه باید موجب ارتقای کیفیت زندگی گردد(شوارتز اندرسون،نوسک،کراهن،[۲]، ۲۰۰۷).

 

بررسی کیفیت زندگی واعتلای آن نقش بسزایی در سلامت، زندگی اجتماعی و فردی دارد. براساس شواهد، عناصر عمده کیفیت زندگی در سلامتی وبیماری می‌تواند با اعتبار قابل قبولی اندازه گیری شود .شاید بتوان مجموعه ای از رفاه جسمانی، روانی و اجتماعی که بوسیله شخص یا گروهی درک می‌شود (مثل شادی، رضایت، افتخار، سلامتی، موقعیت اقتصادی، فرصت‌های آموزشی ، خلاقیت و.) را تعریف مناسبی از کیفیت زندگی دانست (نظیری، ۱۳۸۰).

 

لذا شناسایی عوامل دخیل و تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبین آن ها سهم بسزایی در افزایش سطح آن خواهد داشت.

 

۲-۱- تعریف و بیان مسأله

 

ضایعه نخاعی از جمله مشکل ترین انواع معلولیت بشمار می‌آید که علایم حسی و حرکتی آن، موجب ناتوانی در انجام ساده ترین کارهای روزمره شده و فرد را در تمامی حوزه های فعالیت زندگی، وابسته و با اختلال‌های گوناگون روبرو می سازد (دال برگ،آلارانتا ، سین تون[۱]، ۲۰۰۵).

 

معمولا فرد پس از آسیب نخاعی با تغییرات قابل ملاحظه ای در زندگیش مواجه می شود که بر کیفیت زندگی وی، خانواده و افراد نزدیک اثر مخربی دارد. به دنبال این تغییر مهم در زندگی بسیاری از آسیب دیدگان ضایعه نخاعی حالت‌هایی مانند افسردگی ، اضطراب، اختلال در مفهوم خود و احساس تنهایی را تجربه می کنند.افزون بر این آسیب پذیری از نظر سو استفاده جنسی (بویژه در زنان) خودکشی، سو مصرف مواد و نیز جدایی از همسر در افراد ضایعه نخاعی در مقایسه با افراد عادی از میزان بالاتری برخوردارند (عزتی راد ۱۳۸۱) .

 

 

همچین کیفیت زندگی خانواده و مراقبین این افراد با توجه به ویژگی های فردی آن‌ها تاثیر می پذیرد. چگونگی برخورد مراقبان این افراد می تواند تاثیر بسزایی بر چگونگی پذیرفتن و کنارآمدن آن‌ها با معلولیت بوجود آمده داشته‌باشد.

 

سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی را این‌گونه تعریف می کند:  درک افراد از موقعیت زندگی باتوجه به فرهنگ و سیستم ارزشی که درآن زندگی میکند‌، و نیز اهداف، تجربه ها، معیارها و وابستگی آن‌ها (الدار [۲]،۲۰۰۳).

 

بین کیفیت زندگی و سلامتی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. کیفیت زندگی مفهومی است که احساس خوب بودن را از نظر جسمانی و روانی در بر می گیرد.کیفیت زندگی اگر چه در متون پزشکی مکرراً بحث شده، اما اندازه‌گیری آن با دیدگاه‌ها، روش‌ها و ابعاد متنوعی انجام شده است. مطابق مطالعات گوناگون دربین اجزا متنوع کیفیت زندگی، ابعاد زیر مورد استفاده قرارگرفته است. وضعیت سلامت عمومی، توانایی‌های عملکردی، وضعیت روانی، سطح خوب بودن، رضایتمندی از زندگی، شادی، سطوح تعقل، درد، حالت تهوع، استفراغ، علایم و نشانه ها، خستگی، عملکرد جنسی، فعالیت اجتماعی، وضعیت حافظه، وضعیت اقتصادی و وضعیت حرفه‌ای (پروتکیم،فینستین[۳]۲۰۰۳).

 

همانگونه که ملاحظه می شود زندگی افراد دچار ضایعه نخاعی در تمامی ابعاد ذکر شده دستخوش تغییراتی می شود که عوامل مختلفی در آن دخیلند. شخصیت عامل تعیین کننده ای است که تمامی رفتارهای انسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از محققان معتقدند که وجود تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی متفاوت واکنش افراد را نسبت به موقعیت‌ها و فشارزاها متمایز می گرداند (آقایوسفی، ۱۳۸۰).

 

درواقع افراد در چگونگی رفتار، تفکر، احساس، نیازها وخواسته ها باهم متفاوت می باشند و میزان سازگاری متفاوتی دارند.  دریک محیط مشابه اجتماعی برخی افراد توان مقابله با مشکلات و انتظارات را در اندک زمانی از دست می‌دهند و براحتی در دام اختلالات روانشناختی و عملکرد نامناسب گرفتارشده و سلامت روانشناختی و کیفیت زندگی آن‌ها به خطر می افتد و در مقابل عده ای با اندیشه و تحلیل موقعیت و باتوجه به ویژگی‌های شخصیتی خاص، رفتار مناسب از خود نشان می‌دهند و از کیفیت زندگی مطلوب برخوردار خواهند شد. متغیرهای شخصیتی تاریخچه ای طولانی ازاثرگذاری برسبک‌های مقابله یا تنیدگی، و بهزیستی ذهنی را نشان می دهد (پنلی و توماکا[۴]۲۰۰۲).

 

 از طرفی خودکارآمدی یا کارآیی شخصی به عنوان یک عامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی، به درک از عملکرد و رفتارهای سازگارانه و انتخاب محیط و شرایطی که افراد تلاش می کنند به آن دست یابند اثر می گذارد . افرادی که به توانایی های خود اطمینان دارند فعالانه در انجام امور شخصی خود و همینطور برنامه های بهداشتی ارتقا دهنده سطح سلامتی شرکت می کنند. از طرف دیگر برخی پژوهش‌ها به نقش مؤثر خودکارآمدی درک شده درشیوه های مقابله افراد در موقعیت‌های مختلف تأکید کرده اند. یکی ازجنبه های اساسی خودکارآمدی شخص این است که فرد از راه اعمال کنترل می تواند بر پیامدهای زندگی خود اثر بگذارد. از دیدگاه پژوهشگران احساس خودکارامدی پایین باعزت نفس پایین، تفکر بدبینانه نسبت به خود و عدم عملکرد خوب در ارتباط است. خودکارامدی بالا با راهبردهای مقابله‌ای فعالانه، جستجوی حمایت اجتماعی و حل مسأله(خوشبینی) ارتباط دارد (جلیلیان،۱۳۹۲).

 

خودکارآمدی درک شده نقش تعیین کننده ای بر خودانگیزشی افراد دارد؛ چرا که باور خودکارآمدی برگزینش اهداف چالش آور، میزان تلاش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاری در رویارویی با مشکلات و میزان  تحمل فشارها اثر می گذارد (دارآبادی و فیروزکوهی،۲۰۰۴).

 

با توجه به استدلالات منطقی و نظریات فالکمن ولازارس[۵] عقلانی به نظر می رسد که هر چه میزان استفاده ازشیوه مقابله ای هیجان مدارکاسته شود، برمیزان استفاده ازشیوه مقابله ای مشکل مدارافزوده میشود که این یک واقعه مطلوب است و بر کیفیت زندگی بیماران نیز اثر مثبتی می‌گذارد. استفاده از شیوه مقابله‌ای مشکل محور فرد را هدفمند می کند و معمولاً زمانی بیمار از آن استفاده می کند که استرسور به عنوان یک عامل قابل کنترل و رام شدنی ادراک و ارزیابی شود و در نتیجه بیمار به سوی برنامه های خود مراقبتی، کاهش محرومیت، کاهش تضعیف روحیه وافزایش مشارکت در مراقبت ازخود، سوق پیدامی کند (گری[۶] ۲۰۰۰).

 

بنابراین با توجه به مطالب بیان شده فوق سؤال اصلی تحقیق این است که : آیا کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی و مراقبان آن‌ها را می توان براساس خودکارآمدی، صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای پیش بینی کرد؟

 

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

از طرف سازمان بهداشت جهانی ، شیوع ضایعه نخاعی در جهان ۴۰-۱۵ میلیون نفر گزارش است و سالانه ۱۲ تا ۴۰ میلیون نفر در جهان دچار صدمات نخاعی می شوند (گندمکار،۱۳۸۹).

 

در کشور ایران حدود سه میلیون نفر معلول شناسایی شده اند و با توجه به آمار بالای تصادفات و حوادث مختلف برآورد می شود ۷۰۰ هزار نفر معلول ضایعه نخاعی وجود داشته باشند که هر سال نیز ۲۰۰۰ نفر به آن اضافه می شوند.۵ طبق آمار دانشگاه تهران ،۲۱۰۰ نفر از جانبازان جنگ تحمیلی دچار ضایعه نخاعی هستند (نیک فلاح،مرقاتی،ابریشم کار،راهداری ومردانی،۱۳۸۹).

 

به دلیل محدودیت هایی که گریبان‌گیر این افراد شده است، آن‌ها بیشترین تعاملات اجتماعی را با مراقبان خود دارند؛ از این رو نحوه برخورد و ویژگی های فردی مراقبان تاثیر بسزایی بر چگونگی کنار آمدن این بیماران دارد لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی مراقبان نیزکمک شایانی به این امر می کند.

 

به طورکلی نتایج بررسی های مختلف بر روی مراقبان به بیماران مزمن گویای آن است که ۷۰ درصد آن ها با دو مشکل بزرگ یعنی ۱ مشکلات مربوط به مراقبت و درمان بیمار و ۲سازگاری با مسؤلیت های ناشی از مراقبت روبروهستند. به طوری که افزایش مسئولیت موجب بروز واکنش های خشم و اضطراب در آن ها می شود. به علاوه نیازهای مراقبتی بیمار،افسردگی فرد مراقبت دهنده را افزایش داده وسازگاری او را با سایر اعضاء خانواده کاهش می دهد (کینگ و هیندز [۱]۱۹۹۸).

 

ضایعه نخاعی به دلایل مختلفی می تواند ایجاد شود ولی به هر علتی که به وجود آمده باشد ، تاثیرات عمیق و گسترده ای روی سلامت جسمی ، روانی و شیوه زندگی فرد خواهد گذاشت (مقدم،حبیبی،د,واتگران،۱۳۸۹).

 

استرس هایی که بعد از ایجاد ضایعه نخاعی ایجاد می شوند شخص را منزوی و کناره گیر از اجتماع و فعالیت ها می کند و باعث بروز بسیاری از اختلال های روانی و خلقی می شود(حسن زاده،زارع ، علی پور،۱۳۹۱).

 

افراد دارای ناتوانی جسمی در مقایسه با افراد عادی دارای تماس های اجتماعی کمتری هستند و بیشتریت تعاملات را با مراقبان خود دارند.این افراد نسبت به  افراد جامعه خطر ریسک بالایی برای ابتلا به اختلالات خلقی دارند (مارتز، لیونه وپرایب [۲]،۲۰۰۵).

 

سازگار شدن با ضایعه نخاعی از نظر روان شناختی به تلاش بیش تری در مقایسه با جسمانی نیاز دارد.این بدان علت است که ناتوانایی در افراد مبتلا به ضایعات نخاعی ناگهانی بوجود می آید و این افراد برای تطبیق روحیه خود با شرایط ایجاد شده نیاز به زمان بیش تری دارند۱۳ شرایط ویژه در این افراد تاثیر فراوانی روی وضعیت روانی و روابط خانوادگی و اجتماعی دارد و این ناتوانی جسمی باعث اثر گذاشتن روی سازگاری روانی-اجتماعی و سلامت روانی شخص می شود. البته ویژگی های فردی پیش از ضایعه نیز در عوارض روان شناختی موثرند و افراد مختلف به این فشارهای روانی به روش های متفاوتی واکنش نشان می دهند.برخی از افراد بهتر از سایرین می توانند با این عوامل محرک و تنش زا مقابله کنند در حالی که بسیاری دیگر به دلیل جنبه های شخصیتی نسبت به فشارهای روانی کاملا مستعد و بی مقاومت هستند (کوپر[۳]،۱۹۹۴).

 

با توجه به شکایت گروه عمده ای از بیماران دچار آسیب نخاعی مبنی بر عدم توجه و مطالعه ناکافی جنبه های روانی زندگی آنان، بویژه در حیطه ی کیفیت زندگی، به نظر می رسد بررسی چگونگی کیفیت زندگی این بیماران و همچنین شناخت متغیرهای اصلی و تاثیرگذار که موجب ارتقای کیفیت زندگی این بیماران می شود، می تواند کمک شایانی به بهبودی وضع زندگی و کیفیت آن‌ها بنماید.

 

در نهایت‌‌، هدف از پرداختن به این موضوع یافتن متغیرهای تاثیرگذاری است که می تواند موجبات ارتقای کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی را فراهم آورد.

 

. King&Hinds

 

[۲] . Martze, Livneh& priebe

 

[۳] . Cooper

 

.Dulberq, Alaranta, Sintonen

 

[۲] .Eldar R

 

[۳] .Prutkin JM, Feinstein AlvanR

 

[۴] .Penli and tomaku

 

.Folkman& Lazarus

 

[۶] .Gray

 

[۱]. Lidal, Veenstra, Hjeltnes, Biering

 

.Schwartz, Anderson, Nosek, Krahn

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۲۰:۲۱
مدیر سایت

 

 

عنوان پروژه:

 

بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارائه راهکارها

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر سجادی پارسا

 

 

 

 

 

زمستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
_ ۳
چکیده ۷
کلید واژه ۷
خلاصه علائم اختصاری_ ۸
فصل اول: کلیات_ ۱۲
مقدمه_ ۱۲
۱٫۱  بیان مسئله_ ۱۴
۱٫۲ ضرورت انجام تحقیق_ ۱۴
۱٫۳٫ سوال تحقیق_ ۱۵
۱٫۴٫ اهداف تحقیق_ ۱۵
۱٫۵٫ روش تحقیق_ ۱۵
۱٫۶٫ روش گردآوری مطالب_ ۱۵
۱٫۷٫ ساختار تحقیق_ ۱۵
فصل دوم: آشنای و بررسی تحقیقات پیشین_ ۱۶
آشنایی با کشتی کانیتنربر و تاریخچه آن_ ۱۶
روند تحول در کشتی های کانتینری_ ۱۷
کانتینر_ ۱۹
ساختمان کانتینر_ ۲۱
کانتینر معمولی_ ۲۲
اجزای کانتینر_ ۲۴
استانداردهای عملیاتی کانتینر_ ۲۷
کنوانسیون کانتینرهای ایمن_ ۳۰
انواع کانتینر_ ۳۳
علائم و شماره گذاری کانتینر_ ۴۲
کد نوع کانتینر_ ۴۸
خصوصیات عملیاتی کانتینر_ ۵۰
معرفی وسایل مهار کانتینر_ ۵۴
قانون ارشمیدس__ ۵۶
کاربرد قانون ارشمیدس در کشتی ها ۵۶
اجسام شناور جرم حجمی آب_ ۵۷
گرانیگاه (مرکز ثقل( ۵۷
محاسبه مرکز شناوری یک کشتی_ ۵۷
ظرفیت بارگیری یک کشتی_ ۵۸
آب خور (آب نشین) ۵۸
اندازه بیرون از آب یک کشتی_ ۵۹
گرانیگاه کشتی_ ۵۹
گرانیگاه حقیقی و مجازی وزنه در هنگام بارگیری و تخلیه_ ۶۰
مرکز شناوری و نقطه شناوری_ ۶۰
حالت تعادل در کشتی_ ۶۱
عوامل اثر در تعادل ساکن_ ۶۵
تعادل طولی – تعاریف_ ۶۶
منحنی هیدرواستاتیک__ ۶۸
حداقل شرایط تعادل مورد نیاز جهت دریانوردی همراه با ایمنی برای یک کشتی_ ۶۹

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

قوانین مربوط به تعادل و خطوط بارگیری_ ۷۱
نکات الزامی جهت حفظ تعادل کشتی_ ۷۱
نکات الزامی جهت حفظ تعادل در کشتی های به خصوص__ ۷۱
اطلاعات تعادلی به کشتی ها داده می شود_ ۷۲
کتابچه ی تعادل کشتی_ ۷۳
استفاده از حداکثر گشتاور ظرفیت بارگیری_ ۷۳
فشارها و نیروهای وارد بر کشتی_ ۷۴
علل فشار بر ساختمان کشتی_ ۷۷
فشارهای ناشی از بارگیری ناهموار ۸۰
مدیریت دپوی کانتینر_ ۸۲
عملیات بندر کانتینری_ ۸۶
عملیات محوطه_ ۸۸
چیدمان کانتینرها و آرایش بلوک ها ۹۰
اهمیت عملیات تخلیه/بارگیری برای بندر ۹۹
نقشه چیدمان کانتینرهای کشتی(BAYPLAN) 99
کد آدرس کانتینرهای روی کشتی_ ۱۰۴
اصول عملیات تخلیه / بارگیری کانتینر_ ۱۰۵
حفظ تعادل کشتی_ ۱۰۶
STACKING WEIGHT LIMITATION_ 107
ترتیب بنادر ۱۰۷
عدم تمرکز کانتینرها در یک نقطه_ ۱۰۸
گروه بندی کالای خطرناک (IMDG CLASSES) 114
شیوه های بارگیری و تخلیه کانتینر_ ۱۱۷
حمل و نقل کالاهای کانتینری_ ۱۱۹
فصل سوم : روش تحقیق_ ۱۲۳
فصل چهارم: یافته ها ۱۲۳
مراحل عملیات تخلیه و بارگیری_ ۱۲۴
بررسی حوادث_ ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری_ ۱۳۳
عوامل مؤثر در تعادل کشتی حین عملیات بندری_ ۱۳۳
فهرست منابع_ ۱۳۵
چکیده
یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه می باشد.  امروزه متصدیان حمل و تجارت از کانتینرها به دلیل مقاومت بالا آن، چیدمان طبقاتی آن بر روی کشتی و اسکله ضد باران بودن و عدم احتیاج به انبار مسقف را به راحتی و سرعت قابل بارگیری بر روی کشتی، کامیون و قطار می باشد ضد دزدی بودن، به دلیل وقت گیر نبودن مهارت آن یکبار مصرف نبودن آن ها، چیدن بسته مانند پالت در خود را دارد و همچنین نیاز به کشتی های یخچالی مرتفع نموده است استفاده می کنند چرا که هر واحد کانتینر دارای مجموعه از بارها با یک فهرست بسته بندی (PACKING LIST) می باشد و تجمع تمام این بسته ها در یک بسته بزرگ تعداد فهرست های بسته بندی را کاهش می دهد و به همان نسبت تعداد را اسناد گمرکی کاهش می یابد.  با توجه به این موضوع در اینجا به بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتی های در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر و ارائه راهکارهای آن پرداخته شده است.
نتایج این بررسی می تواند کمکی برای کارکنان بندر و کشتی در جهت کم کردن اینگونه خطرات در زمان بارگیری و تخلیه کانتینر در بنادر گردد.
 
 
کلید واژه
کانتینر- کشتی کانتینربر- دپوی کانتینر- تجهیزات بارز کننده کانتیر- چیدمان کانتینر- خطرات تعادلی در کشتی های کانتینر بر- خطرات کانتینر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -WATER PLANE AREA IN BILGED COMPARTMENT.
A – AREA OF WATER PLANE.
A/P -THE AFTER PERPENDICULAR.
B – BREADTH OF THE SHIP.
B – CENTRE OF BUOYANCY.
D -DISTANCE (OF SHIFT OF WEIGHTS, ETC).
D -DEPTH. OR DRAFT.
F -CENTRE OF FLOTATION.
FA -FRESH WATER ALLOWANCE.
G -CENTRE OF GRAVITY OF WEIGHT OR WEDGE.
G -CENTRE OF GRAVITY OF SHIP.
GM -TRANSVERSE METACENTRIC HEIGHT.
GM L -LONGITUDINAL METACENTRIC HEIGHT.
GZ -RIGHTING LEVER.
H -COMMON INTERVAL (SIMPSON’S RULES, ETC).
HH1 -HORIZONTAL DISPLACEMENT OF THE CENTRES OF GRAVITY OF WEDGES.
I -MOMENT OF INERTIA OF FREE SURFACE.
I -TRANSVERSE MOMENT OF INERTIA OF A WATERPLANE.
I1 -LONGITUDINAL MOMENT OF INERTIA OF A WATERPLANE.
K -DENOTES THE KEEL.
KB -HEIGHT OF THE CENTRE OF BUOYANCY ABOVE THE KEEL.
KG -HEIGHT OF THE CENTRE OF GRAVITY ABOVE THE KEEL.
KG -HEIGHT OF THE CENTRE OF GRAVITY OF A WEIGHT ABOVE THE BASE LINE.
KM -HEIGHT OF THE TRANSVERSE METACENTER ABOVE THE KEEL.
KM1 -HEIGHT OF THE LONGITUDINAL METACENTER ABOVE THE KEEL.
KN -THE RIGHTING LEVER, ASSUMING G TO BE AT THE KEEL.
L -LENGTH
L -LENGTH
M -TRANSVERSE METACENTER.
M1 -LONGITUDINAL METACENTER.
M.C.T.1C -MOMENT TO CHANGE TRIM ONE CENTIMETER
P -PERMEABILITY OF A COMPARTMENT.
T – TRIM
T -T.P.C
T.P.C. -TONS PER CENTIMETER IMMERSION.
U – VOLUME OF IMMERSED OR EMERGED WEDGE, OR VOLUME OF BUOYANCY
V -VOLUME OF DISPLACEMENT OF A SHIP
W – WEIGHT SHIFTED, ADDED , ETC.
W -DISPLACEMENT OF A SHIP.
۰ -ANGLE OF HEEL.
  -DENSITY.
  – DISPLACEMENT AT SUMMER DRAFT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGH BETWEEN PERPAND ICULARS: طول بین عمودین
DRAFT: آبخور – آب نشین
   
   
TONNAGE DEPTH: عمق تناژی
TONNAGE BREADTH: عرض تناژی
MAX BREATH: حداکثر عرض
REGESTERED DEPTH: عمق ثبت شده
LIOYD’S BREADTH: عرض لوید
SHIP TONNAGE: تناژکشتی
GROSS TONNAGE: تناژ ناخالص
NETT TONNAGE: تناژ خالص
GRAIN CAPACITY: ظرفیت بارگیری فله کشتی
BALE CAPACITY: ظرفیت بارگیری عدل کشتی
DISPLACEMENT: میزان جابجائی کشتی
LIGHT DISPLACEMENT: میزان جابجائی سبک کشتی
LOADED DISPLACEMENT: میزان جابجائی سنگین کشتی
DEAD WEIGHT: ظرفیت بارگیری کشتی
MEAN DRAFT: میانگین آبخور
FORWARD DRAFT: آبخوره سینه
AFT DRAFT: آبخور پاشنه
MIDSHIP DRAFT: آبخور میانه
DOWN BY HEAD: متمایل به سینه
SOWN BY STERN: متمایل به پاشنه
TRIM: تفاوت آبخور سینه و پاشنه
TRIM BY HEAD: متمایل به سینه
TRIM BY STERN: متمایل به پاشنه
EVENT KEEL: کشتی در حالت افقی
FREE BOARD: سطح آزاد خارج از آب
LOAD LINE: خطوط بارگیری (خط شاهین)
PLIMSOLL MARK: دیسک پلیمسول
TONNES PER CENT IMETER:  
IMMERSION (TPC): تن بر سانتیمتر فروکش
FRESH WATER ALLOWANCE (FWA): فرجه آب شیرین
DOCK WATER ALLOWANCE (DWA): فرجه آب بندر
FOREWARD PERPAND ICULAR: خط عمود سینه
AFT PERPAND ICULAR: خط عمود پاشنه
CENTER OF GRAVITY OF SHIPS: گرانیگاه کشتی
SHIFT OF G: تغییر مکان نقطه «G»
REAL AND VIRTUAL CENTERS:  
OF GRAVITY: گرانیگاه حقیقی و مجازی یک وزنه
CENTER OF BUOYANCY (B): مرکز شناوری «B»
CENTER OF FLOTATION (F): نقطه شناوری «F»
RIGHTING LEVER: اهرم اصلاحی «GZ»
METACENTER: نقطه مجازی «M»
STABLE EQUIL IBRIUM: حالت تعادل پایدار
NEUTRAL EQUILIBRIUM: حالت تعادل بی تفاوت
UNSTABLE EQUIL IBRIUM: حالت تعادل ناپایدار
WATERL INE: خط سطح آب

 
فصل اول: کلیات
 
مقدمه
آشنایی و شناخت  کانتینر( CONTAINER)  و  انواع مختلف آن ،در زمینه حمل و نقل دریایی باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسند. حمل کالا بوسیله کانتینر باعث  تسهیل درحمل و نقل بین المللی ،کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه ،کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه، حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن ، امکان تحویل کالا  از محل تولید به مصرف ، افزایش سرعت بارگیری و تخلیه حمل را موجب شده است.
حمل و نقل دریایی و بخصوص حمل و نقل کانتینری به دلیل مزایا و اهمیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل ونقل کالا محسوب می شود. حمل و نقل کانتینری، با بروز تغییرات بزرگی در حمل و نقل و پایانه های دریایی، می تواند سبب کاهش حجم عملیات و زمان جابجایی کالا در بنادر شود. یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه است. این تغییرات به دلیل امتیازات خاصی که ایجاد می نماید به سرعت در کشورهای جهان گسترش یافته است .  از اینرو امروزه حمل و نقل کانتینری با رشد چشمگیری در مقایسه با شیوه های دیگر حمل ونقل مواجه شده است. گرایش سیستم حمل و نقل جهانی به سمت حمل و نقل کانتینری بیانگر آن است که در راستای موارد فوق الذکر کشتیرانی کانتینر باید رشد پیدا کند. عدم پذیرش این تغییرات و اعمال ننمودن تکنولوژی جدید اساسا” اثرات منفی در بر خواهد داشت که گریبان گیر اقتصاد ملی و همچنین صنعت بندری و کشتیرانی خواهد شد. از آنجا که  عموما، کشورها از سوی شرکای تجاری خود تحت فشار قرار می گیرند، لذا بی توجهی به تغییرات تکنولوژیکی ، موجب تاثیرات منفی بر مبالات تجاری کشورهای در حال توسعه می گردد. لذا در راستای پذیرش این تغییرات و اعمال نمودن تکنولوژی جدید، یکی از مسائل مهم، بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتی هایی است که در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرمورد استفاده قرار می گیرند.
در این تحقیق قصد بر آن می باشد که نکات ایمنی جهت جلوگیری از خطرات مربوط به تعادل کشتی ها در حین عملیات بارگیری و تخیله در بنادر مورد بررسی قرار گیرد، و این بررسی نیز می تواند منجر به حفظ ایمنی کشتی کانتینری در دریا شود. چرا که در صورت بارگیری و تخلیه ایمن در بنادر و حفظ تعادل ایمن در انتهای عملیات بندری ، کشتی در دریا نیز دارای تعادل است.

 

 

 
 
اینک ضمن بررسی مختصر مزایای حمل با کانتینر اشاره ای هم به مزایای یک پارچه سازی خواهیم نمود.
 ۱مزایای حمل با کانتینر
۱-۱ کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه
۲-۱ کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه
۳-۱ حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن
۴-۱ حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن می سازد(Door to Door )
۵-۱ حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.
 
۲مزایای یکپارچه سازی کالا در حمل با کانتینر
۱-۲ حذف جابجایی سنتی کالا از سیستم حمل و نقل
۲-۲ حداکثر بهره گیری از فضای مفید وسایل حمل
۳-۲ تسهیل در آماده سازی کشتی برای عملیات بارگیری و تخلیه
۴-۲ ممانعت از بارگیری اضافی(Over storage) در وسیله حمل
۵-۲ ایجاد ایمنی و تعادل بهتر و سریعتر در کشتی
۶-۲ کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلی در عملیات بارگیری و تخلیه می گردد.
اصولا سیستم حمل و نقل بین المللی کلیه این کوششها و مساعی را بدین جهت مبذول می دارد که بتواند از سرمایه گذاریهای انجام شده در این سیستم بهترین بهره برداری را بنماید.
بسیاری از کارشناسان سیستم حمل و نقل براین عقیده اند که پیدایش کانتینر در واقع همان انقلاب تکنو لوژیکی در صنعت حمل و نقل بوده است.«اگر فرض کنیم حمل کالا بوسیله کانتینر اتفاق افتاده و تمام شده باشد ٬ توسعه آن هنوز ادامه دارد و در دهه آینده با سرعت زیادتری شکل تکمیلی خود را طی خواهد کرد و مسیر های جایگزینی ٬ تغییر در توازن کالا های وارده و صادره و نوع تکنو لوژی و عملیات مورد بهره برداری از جمله عواملی است که ریسک سر مایه گذاری این سیستم را بالا می برد. در مورد کشور خودمان نخست باید بررسی کرد که چند درصد از مبادلات بین المللی ایران را کالاهای قابل حمل با کانتینر تشکیل می دهد و سهم فعلی مبادله کالا با کانتینر چه فاصله ایی با این درصد از مبادلات دارد؟ جالب است بدانیم که کانتینر بعنوان محفظه ٬ متعلق به خط کشتیرانی است یا خط کشتیرانی آن را از مالکش اجاره کرده است. باید در هر مسیر تجاری محاسبه شود که تعداد دفعاتی که کانتینر از مبداء اولیه پر شده و پس از تخلیه در مقصد نهایی٬ به مبداء اولیه باز می گردد چند بار در سال است (ملک پور   ۴:۱۳۷۱).
۱٫۱  بیان مسئله
حمل و نقل دریایی و بخصوص حمل و نقل کانتینری به دلیل مزایا و اهمیت استراتژیک آن به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل ونقل کالا محسوب می شود. حمل و نقل کانتینری، با بروز تغییرات بزرگی در حمل و نقل و پایانه های دریایی، می تواند سبب کاهش حجم عملیات و زمان جابجایی کالا در بنادر شود. یکی از تغییرات و پیشرفتهای بزرگ تکنولوژیکی شبکه حمل و نقل بین المللی؛ پیدایش و شیوع کانتینر در این شبکه می باشد. این تغییرات بدلیل امتیازات خاصی که ایجاد می نمایید به سرعت در کشورهای جهان گسترش یافته است .  از اینرو امروزه حمل و نقل کانتینری با رشد چشمگیری در مقایسه با شیوه های دیگر حمل ونقل مواجهه شده است. کالای که درسرتاسر دنیا جابجا می شود از حیث و بزرگی؛ شکل ، اندازه، وزن، دما، مشخصات شیمیایی و وضعیت حمل و نقل متفاوت است. علاوه بر این مشخصات فیزیکی ، سایر مشخصات نظیر ارزش کالا، هزینه و زمان حمل و نقل، نقش مهمی در انتخاب نوع وسیله حمل ایفا می کند. کانتینر در حقیقت یک روش عام برای یکسان سازی کالا می باشد. با یکسان سازی ، کالا می تواند آسانتر، سریعتر و با هزینه کمتر جابحا شود. گرایش سیستم حمل و نقل جهانی به سمت حمل و نقل کانتینری بیانگر این است که در راستای موارد فوق الذکر کشتیرانی کانتینر باید رشد پیدا کند. عدم پذیرش این تغییرات و اعمال ننمودن تکنولوژی جدید اساسا” اثرات منفی در بر خواهد داشت که این اثرات منفی گربیان گیر اقتصاد ملی و همینطور صنعت بندری و کشتیرانی خواهد شد. این اثرات منفی بطور خلاصه به شرح زیر می باشد:

 

  1. با توجه به اینکه حمل کالا به صورت کانتینری و یکپارچه دارای مزیت نسبی اقتصادی است، لذا آن دسته از بنادر و شرکت های کشتیرانی که به جمع صاحبان تکنولوژی جدید ملحق نشوند، ممکن هست بخشی از سهم بازار خود را از دست بدهند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۲۰:۱۷
مدیر سایت

دکتر سعید آصف زاده

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:

 

۱-۱ مقدمه.۷

 

۱-۲بیان مسئله۷

 

۱-۳ اهداف و فرضیات.۱۱

 

هدف اصلی.۱۱

 

اهداف فرعی۱۱

 

هدف کاربردی.۱۱

 

سوالات پژوهش۱۲

 

فصل دوم:

 

۲-۱مبانی نظری پژوهش.۱۳

 

۲-۲مروری بر مطالعات۳۲

 

فصل سوم:

 

مقدمه.۳۸

 

فصل چهارم:

 

مقدمه.۴۳

 

فصل پنجم:

 

بحث و نتیجه گیری۵۹

 

پیوست۷۴

 

نمودار۱ : توزیع فراوانی  سن  مراجعین به خدمات تشخیصی سرپایی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۴۴

 

نمودار۲ : توزیع فراوانی  بیمه های سلامت مراجعین به خدمات تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱۴۵

 

جدول۱ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال)  خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان شهید رجایی  در سال ۱۳۹۱٫۴۶

 

نمودار ۳: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۱ ۴۶

 

جدول ۲ :  توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال)خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ ۴۷

 

نمودار ۴: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ .۴۷

 

جدول۳ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان قدس  در سال ۱۳۹۱٫۴۸

 

نمودار۵ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات آزمایشگاهی بیمارستان قدس در سال ۱۳۹۱  .۴۸

 

جدول ۴ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی آزمایشگاهی بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۴۹

 

نمودار۶ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۴۹

 

جدول ۵ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۱ ۵۰

 

نمودار۷ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات تصویربرداری بیمارستان شهید رجایی در سال ۱۳۹۱ .۵۰

 

جدول۶ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ ۵۱

 

نمودار۸ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان بوعلی در سال ۱۳۹۱ ۵۱

 

جدول۷ : توزیع هزینه های پرداخت از جیب (هزینه ها به ریال)خدمات سرپایی تصویربرداری بیمارستان قدس در سال ۱۳۹۱ .۵۲

 

نمودار۹ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان قدس در سال ۱۳۹۱ .۵۲

 

جدول ۸: توزیع هزینه های پرداخت از جیب(هزینه ها به ریال) خدمات سرپایی  تصویربرداری بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۵۳

 

نمودار۱۰ : درصد هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان کوثر در سال ۱۳۹۱ .۵۴

 

جدول ۹ : توزیع طبقه ای فراوانی هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات سرپایی  آزمایشگاهی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۵۵

 

جدول۱۰ : توزیع طبقه ای فراوانی هزینه های پرداخت از جیب مراجعین به  خدمات سرپایی  تصویربرداری بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۵۵

 

نمودار۱۱: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات آزمایشگاهی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ ۵۶

 

نمودار۱۲: درصد پرداخت از جیب مراجعین به خدمات تصویربرداری بیمارستان های آموزشی قزوین در سال۱۳۹۱٫۵۷

 

جدول۱۱: رابطه بین سن و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات سرپایی تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱ .۵۸

 

جدول۱۲: رابطه جنسیت و پرداخت از جیب مراجعه کنندگان به خدمات سرپایی تشخیصی بیمارستان های آموزشی قزوین در سال ۱۳۹۱۵۸

 

چکیده:

 

مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد.

 

روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی  بر روی ۶۳۰ نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی در سال ۱۳۹۱ با بهره گرفتن از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد، همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه شامل ۵ متغییر سن، جنس، نوع بیمه، پرداخت از جیب بیمار و سهم سازمان بیمه ای بیمار بود. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی(پرداخت از جیب + سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت بدست آمد. تحلیل داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از آمار توصیفی و تحلیلی بود. از آزمون های همبستگی پیرسون و تی برای بررسی رابطه با سن و جنسیت استفاده شد.

 

 

یافته ها : ۷۴% مراجعه کنندگان دارای پوشش بیمه ای بودند و یا شرایط استفاده از بیمه را داشتند. بیشترین بیمه مورد استفاده با ۴۵ درصد مربوط به تامین اجتماعی بود.کمترین میانگین سنی مربوط به مراجعان به خدمات تشخیصی بیمارستان قدس با میانگین ۷ سال برای خدمات آزمایشگاهی و ۱۲ سال برای خدمات تصویربرداری بود. درصد  هزینه های مستقیم پرداخت از جیب مراجعه کنندگان آزمایشگاه به ترتیب در بیمارستان های شهید رجایی ، بوعلی سینا ، قدس و کوثر معادل۴۸%، ۴۷% ، ۴۴% و ۴۱ % بود و در بخش تصویر برداری این بیمارستان ها به ترتیب ۴۸% ، ۴۴%، ۳۹% و ۴۶% بود. بین سن و جنسیت با پرداخت از جیب رابطه برقرار نبود.

 

بحث و نتیجه گیری: کاهش پرداخت های مستقیم  با بهره گرفتن از افزایش پوشش و عمق بیمه، و همچنین حمایت بیشتر در خدمت پرهزینه سی تی اسکن  ارتقاء سلامت افراد و عدالت را در بر خواهد داشت.

 

مقدمه:

 

سلامت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است . علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند ، بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید، این هزینه ها که مستقیم از جیب پرداخت (out of pocket ) می شوند، باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد (مورای و همکاران ۲۰۰۳) .

 

خدمات تشخیصی(Diagnostic services) یک عنصر حیاتی برای فراهمی بهترین اقدامات مراقبتی برای بیماران می باشد و این خدمات اطلاعات ضروری را برای پزشکان به منظور ارزیابی و تشخیص شرایط  بیمار و اقدامات مناسب درمانی فراهم می کنند، همچنین خدمات به موقع تشخیصی که بخش اساسی مراقبت سلامت می باشد ، درمان اثربخش و بهبود معنادار بیماران را مهیا می نماید  و اطلاعات را در مورد حضور و یا عدم حضور بیماری فراهم می کند(یو ۲۰۰۷) . امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از فقر اقتصادی  و مواجهه با هزینه های کمرشکن (catastrophic expenditure ) و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند(کناول و همکاران ۲۰۰۶) .

 

پایان نامه

 

بیان مسئله:

 

پرداخت بالای هزینه ها از جیب می تواند از خرید های ضروری خانوار همچون خوراک و پوشاک جلوگیری نماید. هرساله تقریبا ۴۴ میلیون خانوار و بیشتر از ۱۵۰ میلیون نفر با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه می شوند و تقریبا ۲۵ میلیون خانوار و بیشتر از ۱۰۰ میلیون نفر به سمت فقر سوق داده می شوند  ، همچنین ممکن است شمار زیادی از افراد تصمیم بگیرند که از خدمات ساده پزشکی و آزمایشگاهی به جهت نبود استطاعت مالی استفاده نکنند و یا به علت هزینه های غیر مستقیم همچون حمل و نقل و تغذیه از این خدمات منصرف شوند(زو و همکاران ۲۰۰۵) . پرداخت از جیب عمده ترین مکانیسم تامین مالی در بیشتر کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای در حال توسعه است (لیو و همکاران ۲۰۰۸) .

 

در اکثر کشورها هزینه های پرداخت های مستقیم از جیب به قدری بالا هستند که خانوارها قادر نیستند آنها را تامین مالی نمایند و در دام فقر می افتند (سان و همکاران ۲۰۰۹ ، فان و همکاران ۲۰۰۴) . مطالعات نشان دادند که فقرا زمانیکه نیاز به خدمات بسیار ضروری سلامت دارند برای برطرف کردن این نیاز ها به شدت آسیب پذیر می باشند (پیترز ۲۰۰ ، پارادهان و همکاران۲۰۰۲) . زمانی که یک سیستم به پرداخت مستقیم از جیب برای برطرف کردن نیازهای سلامتی افراد متکی باشد این می تواند پرداخت های کمرشکن را برای افراد در بر داشته باشد(زو و همکاران۲۰۰۳) .

 

هر چند خانوارهای با درآمد بالا و ثروتمندان برای سلامت بیشتر هزینه می کنند اما آنها کمتر به تجربه زایش فقر(Impoverishment) بر اثر این هزینه ها دچار می شوند(ایندیا ۲۰۱۰) . شمار زیادی از مطالعات وجود دارد که  توزیع پرداخت های مستقیم از جیب و اثر آنها بروی فقر و رفاه خانوار را نشان می دهد(کناول و همکاران۲۰۰۵ ، وان دوسلار و همکاران۲۰۰۶) . هزینه های پرداخت از جیب نوعا ابزاری نزولی در تامین مالی سلامت هستند و بیشترین فشار را بر فقرا وارد می کنند (وایت هید و همکاران ۲۰۰۱) .

 

همچنین تعدادی از مطالعات نشان دادند که هزینه های کمرشکن در برخی از گروه ها بیشتر می باشد، اطلاعات نشان می دهد که ۲ گروه افراد بالای ۶۰ سال و کودکان زیر ۵ سال بیشتر در معرض این هزینه ها قرار دارند(سو و همکاران۲۰۰۶، زو و همکاران ۲۰۰۶) .تقاضا برای خدمات سلامت غیرقابل پیش بینی است بدین دلیل هزینه های پرداخت از جیب می تواند تاثیر مخرب به روی مصارف خانوار و در نهایت شکل گیری فقر بروی خانواده داشته باشد. تامین مالی مناسب و مکانیسم های تجمیع ریسک بهتر، به عنوان مهمترین مکانیسم برای کاهش سهم پرداخت از جیب مستقیم خانوار و هم چنین کاهش اثرات هزینه های کمرشکن سلامت بروی خانوار معرفی می شود (زو و همکاران۲۰۰۳) .

 

گرادلیس در مطالعه برابری شاخص های اجتماعی اقتصادی مرتبط با سلامت در کشورهای اتحادیه اروپا ، سهم هزینه های دارو از درآمد خانوار را یکی از شاخص های با بالاترین ضریب جینی (نابرابری شدید ) برآورد نمودند(گرادلیس ۲۰۰۱) .که حکایت از این امر دارد که هزینه های دارویی به شدت فشار بر خانوارهای کم درآمد به بار می آورد.

 

محاسبه پرداخت مستقیم از جیب در کشورهای نپال ، هنگ کنگ ، فیلیپین ،تایوان ،تایلند ، سریلانکا ، بنگلادش ، کره جنوبی و چین نشان داد که آنها حداقل ۳۰ % از هزینه های تامین مالی سلامت را از طریق پرداخت های مستقیم از جیب تامین می کنند (موسگرو و همکاران۲۰۰۱) . مطالعه ای در بورکینا فاسو نشان داد که نشانگرهای کلیدی هزینه های کمرشکن سلامت شامل وضعیت اقتصادی، استفاده خانوار از خدمات مدرن پزشکی ، دوره بیماری در اعضا مسن خانوار و وجود فردی با بیماری مزمن می باشد (سو و همکاران۲۰۰۶) .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۲۰:۱۲
مدیر سایت

دکتر یعقوب فرجامی

 

 

 

 

 

زمستان/۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

در دنیای امروز اینترنت و مهم ترین سرویس آن وب، زندگی بشر را دچار تغییر و تحولات فراوانی کرده است. اینترنت تمام نیازهای اشخاص برای برقراری ارتباط با یکدیگر، به دست آوردن اطلاعات در هر زمینه ای، بازی و سرگرمی، آموزش و هر زمینه ای که به ذهن انسان خطور کند را فراهم می کند. اهمیت این سرویس به حدی رسیده است که همه روزه دانشمندان در حوزه ی کامپیوتر و وب به دنبال راهی برای جذب بیشتر افراد به وب هستند. تمرکز آن ها روی این زمینه است که اشخاص در مدت کوتاهی بتوانند تمام نیازهایی که هر لحظه برایشان پیش می آید را از طریق وب برطرف کنند. خوشبختانه یکی از زمینه هایی که فعالیت وب در آن بسیار گسترده و مهم شده است، مقوله ی تجارت و سیستم های تجاری است. درحال حاضر هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد که نتوان از طریق وب به آن پاسخ داد. اما مساله ای که پیش می آید این است که باید سطح این خدمات تجاری بهبود پیدا کند و این بهبود به طور مستقیم با سرعت فعالیت ها در ارتباط است. در نتیجه در سال های اخیر دانشمندان تمرکز خود را روی سرعت بخشیدن به وب قرار دادند و تلاش کردند تا راهی برای سریع تر کردن وب بیابند. سرورهای وب ابزارهایی بودند که توسعه دهندگان به وسیله ی آن ها توانستند راه حل هایی برای تسریع وب پیشنهاد دهند و با پیاده سازی آن ها نتایج سودمندی را برای افراد جامعه رقم زدند. هدف از نگارش این پژوهش معرفی راهکارهای تسریع وب از طریق ابزاری به نام وب سرورها بود. در ابتدای کار مقدماتی از وب سرورها و انواع آن ها توضیح دادیم و سپس به دونوع مهم از آن ها پرداختیم. سپس نرم افزاری برای تسریع در این وب سرورها معرفی کرده و در نهایت شروع به پیاده سازی این وب سرورها کردیم. پس از نصب و اجرای آن ها عملیات تست سرعت را روی تمامی آن ها انجام داده و نتایج به دست آمده را مورد بررسی قرار دادیم.
پایان نامه

 

کلمات کلیدی: اینترنت، وب، وب سرور، تسریع وب، سیستم های تجاری

 

فهرست مطالب

 

۱-کلیات پژوهش ۱

 

۱-۱ مقدمه ۲

 

۱-۲ آشنایی با تکنولوژی وب ۴

 

۱-۳ تاریخچه ی وب ۵

 

۱-۳-۱ ۱۹۹۱-۱۹۸۰: آغاز پیشرفت های ابتدایی وب ۵

 

۱-۳-۲ ۱۹۹۵-۱۹۹۲ رشد وب ۶

 

۱-۳-۳ ۱۹۹۸-۱۹۹۶ تجاری سازی وب ۶

 

۱-۳-۵ ۲۰۰۱-۱۹۹۹ دات کام، ارتقا و انفجار ۷

 

۱-۳-۶  ۲۰۰۲ تا زمان حال ۷

 

۱-۴  مدل های وب ۹

 

۱-۵ تشریح وب ۱ و دستاوردهای آن ۱۰

 

۱-۶  تشریح وب ۲ و دستاوردهای آن ۱۰

 

۱-۶-۱ مشخصه های مهم وب ۲ ۱۱

 

۱-۷  تشریح وب ۳ و دستاوردهای آن ۱۴

 

۱-۸  تخمین آینده ی وب ۱۵

 

۱-۹ بیان مساله و سوالات تحقیق ۱۷

 

۱-۱۰ ضرورت انجام تحقیق ۱۸

 

۱-۱۱ ساختار پژوهش ۱۹

 

۱-۱۲ خلاصه ی فصل ۲۰

 

۲-ادبیات تحقیق ۲۱

 

۲-۱ مقدمه ۲۲

 

۲-۲ تعریف وب سرور ۲۴

 

۲-۲  انواع وب سرورها ۲۶

 

۲-۲-۱  وب سرور آپاچی اچ تی تی پی سرور ۲۸

 

۲-۲-۲  وب سرور انجین ایکس ۳۰

 

۲-۳ شتاب دهنده ای به نام وارنیش ۳۱

 

۲-۳-۱ تاریخچه ۳۲

 

۲-۳-۲ معماری ۳۲

 

۲-۳-۳ کارایی ۳۴

 

۲-۳-۴ شما این کار را اشتباه انجام می دهید ۳۴

 

۲-۴  نرم افزارهای مبتنی بر وب ۴۷

 

۲-۴-۱ معماری و وضعیت اجرای  نرم افزارهای تحت وب ۴۸

 

۲-۵ خلاصه فصل ۵۰

 

۳-روش تحقیق ۵۱

 

۳-۱ مقدمه ۵۲

 

۳-۲ آشنایی با لینوکس ۵۳

 

۳-۲-۱ آشنایی با توزیع اوبونتو ۵۴

 

۳-۲-۱-۱ آشنایی با محیط ترمینال و کار با دستورات آن ۵۴

 

۳-۳ اتصال به سرور از راه دور ۵۵

 

۳-۳-۱ از طریق نرم افزار پوتی و کار با محیط ترمینال اوبونتو ۵۶

 

۳-۳-۲ از طریق ریموت دسکتاپ کانکشن و کار با محیط اصلی وب سرور ۵۸

 

۳-۴ نصب وب سرورها روی اوبونتو ۶۰

 

۳-۴-۱ نصب آپاچی ۶۱

 

۳-۴-۲ نصب انجین ایکس ۶۵

 

۳-۴-۳ نصب آپاچی- وارنیش ۷۴

 

۳-۴-۴ نصب انجین ایکس- وارنیش ۷۹

 

۳-۵ نصب نرم افزارهای مدیریت محتوا ۸۲

 

۳-۵-۱ قابلیت های سیستم های مدیریت محتوا ۸۲

 

۳-۵-۲ انواع سیستم های مدیریت محتوای وب ۸۵

 

۳-۵-۳ مزایای سیستم های مدیریت محتوا ۸۵

 

۳-۵-۴ معایب سیستم های مدیریت محتوا ۸۶

 

۳-۵-۵ مهم ترین سیستم های مدیریت محتوای وب ۸۷

 

۳-۶ خلاصه فصل ۹۱

 

۴-تست سرعت وب سرورها ۹۲

 

۴-۱ مقدمه ۹۳

 

۴-۲ نمایی از محیط نرم افزار نصب وب سرورها ۹۳

 

۴-۳ وب سایت های تست سرعت بارگذاری ۹۷

 

۴-۴ نمونه ای از تست سرعت یک وب سرور به همراه یک سیستم مدیریت محتوا ۹۹

 

۴-۵ نتایج حاصل از تست کلی ۱۰۴

 

۴-۶ خلاصه فصل ۱۱۰

 

۵-نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۱

 

۵-۱ مقدمه ۱۱۲

 

۵-۲ جمع بندی ۱۱۲

 

۵-۳ نتیجه گیری ۱۱۳

 

۵-۴ پیشنهادات برای کارهای آینده ۱۱۷

 

۵-۵ خلاصه فصل ۱۱۷

 

منابع و مراجع ۱۱۸

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت وب پیج تست ۱۱۷

 

جدول ۴-۲ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت جی تی متریکس ۱۱۸

 

جدول ۴-۳ نتیجه تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا روی سایت پینگ دام ۱۱۹

 

جدول ۴-۴ نتایج مقایسه ی سرعت وب سایت ها ۱۲۱

 

جدول ۴-۵ نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها ۱۲۲

 

جدول ۵-۱ میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سایت ها ۱۲۷

 

جدول ۵-۲ میانگین تست سرعت بارگذاری برای مقایسه وب سرورها ۱۲۸

 

فهرست شکل ها

 

شکل ۲-۱ سرور آپاچی بدون وارنیش ۳۷

 

شکل ۲-۲ سرور آپاچی به همراه وارنیش ۳۸

 

شکل ۲-۳ معرفی همه ی وب سرورهای موجود ۴۱

 

شکل ۲-۴ ویژگی های وب سرورهای موجود ۴۲

 

شکل ۲-۵ سیستم عامل های پشتیبانی شده توسط وب سرورهای موجود ۴۲

 

شکل ۲-۶ زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ ۵۲

 

شکل ۲-۷ مقایسه زمان اجرای بی هیپ و باینری هیپ به صورت زوم قسمت چپ ۵۳

 

شکل ۲-۸ تاثیر فشار وی ام روی سرعت اجرای باینری هیپ و بی هیپ به صورت زوم ۵۵

 

شکل ۲-۹ مقایسه زمان اجرای باینری هیپ و بی هیپ روی دیسک مکانیکی ۵۶

 

شکل ۲-۱۰ ساختار درخت باینری هیپ ۵۷

 

شکل ۲-۱۱ ساختار درخت بی هیپ ۵۸

 

شکل ۲-۱۲ مدل کامپیوتر منسوخ ۶۰

 

شکل ۳-۱ نرم افزار پوتی ۷۱

 

شکل ۳-۲ نمایی از محیط خط فرمان پوتی ۷۲

 

شکل ۳-۳ نمایی از نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشن ۷۳

 

شکل ۳-۴ نمایی از محیط سرور ۷۴

 

شکل ۳-۵ صفحه ی وب نشان دهنده نصب درست پی اچ پی(ویژگی های پی اچ پی) ۷۷

 

شکل ۳-۶ صفحه ی نصب انجین ایکس ۸۱

 

شکل ۳-۷ بهبود عملکرد آپاچی به وسیله ی وارنیش ۸۹

 

شکل ۳-۷ نمایی از سایت ووردپرس ۱۰۲

 

شکل ۳-۸ نمایی از سایت جوملا ۱۰۳

 

شکل ۳-۹ نمایی از سایت دروپال ۱۰۴

 

شکل ۴-۱ نمایی از نرم افزار زن سرور و نمایش موارد تست سرور آپاچی ۱۰۸

 

شکل۴-۲ موارد تست سرور ترکیبی انجین ایکس و وارنیش ۱۰۹

 

شکل ۴-۳ موارد تست سرور ترکیبی آپاچی و وارنیش ۱۱۰

 

شکل ۴-۴ موارد تست سرور انجین ایکس ۱۱۱

 

شکل ۴-۵ نمایی از سایت وب پیچ تست ۱۱۲

 

شکل ۴-۶ نمایی از سایت جی تی متریکس ۱۱۲

 

شکل ۴-۷ نمایی از سایت پینگ دام ۱۱۳

 

شکل ۴-۸ نمایی از سایت جوملا روی سرور انجین ایکس و وارنیش ۱۱۴

 

شکل ۴-۹ نتیجه ی تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵

 

شکل ۴-۱۰ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵

 

شکل ۴-۱۱ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت وب پیج تست ۱۱۵

 

شکل ۴-۱۲ نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام ۱۱۶

 

شکل ۴-۱۳ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت پینگ دام ۱۱۷

 

شکل ۴-۱۴ نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس ۱۱۷

 

شکل ۴-۱۵ ادامه نتیجه تست سرور مذکور روی سایت جی تی متریکس ۱۱۸

 

شکل ۴-۱۶ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت وب پیج تست ۱۱۹

 

شکل ۴-۱۷ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت جی تی متریکس ۱۲۰

 

شکل ۴-۱۸ نمودار تست وب سرورها و سیستم های مدیریت محتوا رو ی سایت پینگ دام ۱۲۱

 

شکل ۴-۱۹ نمودار مقایسه ی سرعت وب سایت ها ۱۲۳

 

شکل ۴-۲۰ نمودار نتایج مقایسه ی سرعت وب سرورها ۱۲۴

 

شکل ۵-۱ نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سایت ها ۱۲۹

 

شکل ۵-۲ نمودار مقایسه سرعت بارگذاری وب سرورها ۱۳۰

 

مقدمه

 

اینترنت و مهمترین سرویس آن وب، علاوه بر این که حیات بشری را در هزاره سوم دستخوش تحولات فراوانی کرده است، توانسته است منشاء تحولات گسترده ای در سایر حوزه های فناوری گردد. یکی از حوزه های جدی تاثیر اینترنت تجارت الکترونیک است.

 

در وب سایت های تجاری سرعت اجرا و پاسخ سیستم ها موضوعی بسیار مهم و حیاتی شده است. در مورد سیستم های تجاری مشتری به مشتری[۱] و تجارت به مشتری[۲] با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان که هریک عملیات متنوعی را انجام می دهند توان و سرعت پاسخگویی سیستم امری بسیار تاثیر گذار در رضایت مشتریان و کارآمدی سیستم تجاری است.

 

روش های شناخته شده و سابقه داری از قبیل پیش پردازش[۳]، کوکی[۴]، آژاکس[۵]، کش کردن[۶] و .  برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های اینترنتی استفاده شده اند ولی همچنان نیاز به بالا بردن سرعت اجرا و بهره وری سیستم های تحت وب احساس می شود.

 

اهمیت سرعت اجرا در وب سایت های تجاری مشتری به مشتری به دلیل ماهیت ذاتی آن (مشارکت مشتریان با یکدیگر) و تعداد بالای بازدیدکنندگان همزمان بسیار حیاتی است. سیستم های تجارت الکترونیک از قبیل بازارهای اینترنتی، بازارهای حراج اینترنتی، خرده فروشی های مشارکتی و . نمونه هایی از این سیستم های مشتری به مشتری هستند.

 

در مورد سیستم های تجارت الکترونیک با پایه ی تجارت به مشتری مثل بانک های اینترنتی، سیستم های پرداخت و تسویه حساب اینترنتی و . نیز به دلیل تعامل همزمان با تعداد زیادی از مشتریان سرعت اجرا و پاسخ دهی بلادرنگ اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

 

 

کارایی سرویس های تجارت الکترونیک فقط به موارد فوق محدود نمی شوند و اهمیت سرعت و پاسخ دهی بلادرنگ در سیستم های دیگری مثل موتورهای جستجو، سیستم های مشارکتی تبلیغات بازرگانی، سیستم های مشارکتی چندرسانه ای، سیستم های ویدئو کنفرانس، سیستم های تلفن اینترنتی، سیستم های چت، سیستم های ای آر پی[۷]، سی آر ام[۸]و . نیز قویا ضروری می نماید]۱۲][۱۳[.

 

بنابراین اهمیت اجرای سریع برنامه های تحت وب، سیستم های تجارت الکترونیک و به طور کلی همه سیستم های پربازدید و پر ترافیک اجرای سریع و پاسخ دهی بلادرنگ را مولفه ای حیاتی برای کار خود تلقی می کنند.

 

در این فصل پس از آشنایی با تکنولوژی وب، تاریخچه ای از آن به صورت مشروح و کامل توضیح داده می شود. سپس انواع مدل های وب معرفی، و تعریف هر یک از آن ها، دستاوردها و ویژگی هایشان به صورت کامل شرح داده می شوند. همچنین تخمینی از آینده ی وب و حدس ما درمورد تکنولوژی های آینده در وب توضیح داده می شود. در ادامه، مساله اصلی این تحقیق تعریف شده و سوال های پیش رو و ضرورت انجام تحقیق شرح داده می شود. درنهایت ساختار پژوهش آورده می شود]۱۴ [.

 

۱-۲ آشنایی با تکنولوژی وب

 

تکنولوژی وب توسعه ی مکانیزمی است که به دو یا چند کامپیوتر اجازه می دهد تا در سطح یک شبکه ارتباط برقرار کنند. برای مثال در محیط یک شرکت، ممکن است تعدادی از کامپیوترها که به همراه دستگاه هایی نظیر پرینتر[۹] درون یک شبکه به هم متصل هستند، برای ارسال مناسب و سریع اطلاعات همکاری کنند. فرآیندی که تکنولوژی وب دارد پیچیده و گوناگون است و به همین علت است که تمامی سازمان های بزرگ تجاری با این مساله سروکار دارند. تکنولوژی وب تغییرات اساسی در شیوه های ارتباطی ایجاد کرده است که بسیار موثرتر عمل می کنند.

 

مزیت اصلی تکنولوژی وب این است که با فراهم آوردن ارتباط هایی با سرعت بالا در دنیای کامپیوتر، آسودگی و راحتی را به ارمغان آورده است. فرآیند هایی که از کامپیوتر استفاده می کنند، چه در شرکت باشند و چه در منزل، با بهره گرفتن از یک شبکه بسیار سریع و آسان عمل می کنند. تکنولوژی وب به پیام ها اجازه می دهد که در سطح یک سیستم ارسال شوند، با درنظر گرفتن اینکه ممکن است قبل از آن نیاز به به کار بردن یک مجرای اصلی باشد یا ترک فضای کاری برای برقراری ارتباط با یک پیام. همچنین واضح است که تکنولوژی وب باعث کاهش قیمت ها، افزایش پتانسیل تجاری و کارآمدتر شدن کمپانی می شود.

 

عیب اصلی تکنولوژی وب این است که مسائلی که شامل تکنولوژی وب می شوند، می توانند بسیار پیچیده باشند و این قضیه برای افرادی که تجربه ای مرتبط با عیب یابی مشکلات شبکه ای ندارند، می تواند کار سختی باشد. بنابراین نیاز به استخدام افرادی با مهارت حل مشکلات شبکه ای احساس می شود که خود مستلزم پرداخت هزینه است. علاوه بر این وجود شبکه مجال حمله به سیستم های کامپیوتری را فراهم می کند. ضعف در شبکه ممکن بود بهره برداری شود، اطلاعات مهم ممکن بود گم شود یا از بین برود و ویروس های کامپیوتری می توانستند خطرات جدی برای شبکه به وجود بیاورند. بنا بر این دلایل، امنیت شبکه موضوع دیگریست که هنگام استفاده از تکنولوژی وب باید درنظر گرفته شود]۱][۲[.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۲۰:۰۸
مدیر سایت

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

متن پایان نامه :

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول:کلیات تحقیق ۱

 

۱-۱٫ عنوان فارسی پایان‌نامه. ۲

 

۱-۲٫ عنوان لاتین ۲

 

۱-۳٫ واژگان کلیدی ۲

 

۱-۴٫ ‌تعریف مساله، بیان سؤال‌های اصلی تحقیق ‌ ۲

 

۱-۵٫ هدف پژوهش. ۳

 

۱-۶٫ سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۴

 

۱-۷٫  فرضیه‌ها ۵

 

۱-۷-۱٫ پیش فرض ۵

 

۱-۷-۲٫ فرضیه (حدس عالمانه) ۵

 

۱-۸٫ کاربردهای متصور از تحقیق ۵

 

۱-۹٫ مراجع استفاده‌کننده از نتیجه پایان‌نامه. ۶

 

۱-۱۰٫ روش انجام تحقیق ۶

 

۱-۱۰-۱٫ روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات. ۶

 

۱-۱۰-۲٫ قلمرو تحقیق ( زمانی، مکانی،  موضوعی ) ۷

 

۱-۱۱٫ جنبه نوآوری تحقیق ۷

 

۱-۱۲٫ فصل بندی پژوهش. ۸

 

۱-۱۳٫ محدودیتهای پژوهش. ۸

 

فصل دوم: ادبیات موضوع. ۹

 

۲-۲٫ گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری ۱۰

 

۲-۲-۱٫ اهمیت مشتری در دنیای کنونی ۱۰

 

۲-۲-۲٫ مشتری ۱۱

 

۲-۲-۳٫ سیر تکاملی ارتباط با مشتری ۲۱

 

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش ۲۹

 

۳-۱٫ مقدمه. ۳۰

 

۳-۲٫ روش تحقیق ۳۰

 

۳-۲-۱٫ پوزیتیویسم ( اثبات گرائی ) و روش تحقیق کمی ۳۲

 

۳-۲-۲٫ تفسیر گرائی و روش تحقیق کیفی ۳۳

 

۳-۳٫ مشکلات تحقیق کیفی ۳۸

 

۳-۳-۱٫ مشکل ورود به مکان تحقیق ۳۸

 

۳-۳-۲٫ مشکل تعبیر و تفسیر اطلاعات. ۳۹

 

۳-۳-۳٫ مشکل حجم اطلاعات. ۳۹

 

۳-۳-۴٫ مشکل تعمیم پذیری ۳۹

 

۳-۴٫ محدودیتهای پژوهش کیفی ۳۹

 

۳-۴-۱٫ وقت گیربودن پژوهش. ۳۹

 

۳-۴-۲٫ ملاحظات انسانی ،اخلاقی و قانونی ۴۰

 

۳-۴-۳٫ اعتبار( روائی ) و پایائی پژوهش. ۴۰

 

۳-۵٫ روائی در تحقیق کیفی ۴۰

 

۳-۵-۱٫ روائی توصیفی ۴۱

 

۳-۵-۲٫ روائی تفسیری ۴۱

 

۳-۵-۳٫ روائی تئوریکی ( نظری) ۴۲

 

۳-۵-۴٫ روائی تعمیم پذیری ۴۳

 

۳-۵-۵٫ روائی ارزیابی ۴۳

 

۳-۶٫ روش تحقیق قرآنی ۴۴

 

۳-۶-۱٫ راهبردهای تدبر در قرآن کریم. ۴۴

 

۳-۷٫ اجتهاد قرآنی ۴۹

 

۳-۷-۱٫  انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و مشخص نمودن محل نزاع. ۵۰

 

۳-۷-۲٫  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن. ۵۱

 

۳-۷-۳٫  مرور و ختم قرآن کریم. ۵۲

 

۳-۷-۴٫  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات. ۵۴

 

 

۳-۷-۵٫  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات. ۵۴

 

۳-۷-۶٫ دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها ۵۴

 

۳-۷-۷٫ تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله. ۵۵

 

۳-۷-۸٫ ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق ۵۶

 

۳-۷-۹٫ تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: ۵۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۵۷

 

۴-۱ مقدمه. ۵۸

 

۴-۲٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۴۵٫ ۵۹

 

۴-۳٫ سوره مبارکه توبه آیات ۱۱۱ و ۱۱۲٫ ۶۵

 

۴-۳-۱٫ در بیان جایگاه بحث. ۶۵

 

۴-۳-۲٫ تعریف واژه معامله در قرآن. ۶۶

 

۴-۳-۳٫ تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن. ۶۶

 

۴-۳-۴٫ امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال. ۶۷

 

۴-۳-۵٫ توضیحی بیشتر پیرامون آیه ۱۱۱ و ۱۱۲ سوره مبارکه توبه. ۶۷

 

۴-۳-۶٫ صفات فردی و اجتماعی مومن ۶۸

 

۴-۴٫ سوره مبارکه رعد آیه ۲۸٫ ۷۱

 

۴-۵٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۷٫ ۷۲

 

۴-۶٫ سوره مبارکه فتح آیه ۴٫ ۷۵

 

۴-۷٫ سوره مبارکه اسراء آیه ۷۰٫ ۷۷

 

۴-۸٫ سوره مبارکه فتح آیه ۲۹٫ ۷۸

 

۴-۹٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۳٫ ۸۱

 

۴-۱۰٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۸٫ ۸۳

 

۴-۱۱٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۳٫ ۸۵

 

۴-۱۲٫ سوره مبارکه عنکبوت آیه ۶۵٫ ۸۶

 

۴-۱۳٫ سوره مبارکه ذاریات آیه ۵۰٫ ۸۷

 

۴-۱۴٫ سوره مبارکه هود آیات ۱۰۵ و ۱۰۶٫ ۸۹

 

۴-۱۵٫ سوره مبارکه واقعه آیه ۶۴٫ ۹۲

 

۴-۱۶٫ سوره مبارکه رحمن آیه ۶۰٫ ۹۴

 

۴-۱۷٫ سوره مبارکه قمر آیه ۳۵٫ ۹۶

 

۴-۱۸٫ سوره مبارکه نجم آیه ۴۸٫ ۹۷

 

۴-۱۹٫ سوره مبارکه فتح آیه ۱۰٫ ۹۸

 

۴-۲۰٫ سوره مبارکه حجرات آیه ۱۰٫ ۱۰۱

 

۴-۲۱٫ سوره مبارکه ق آیه ۱۱٫ ۱۰۵

 

۴-۲۲٫ سوره مبارکه مدثر آیه ۳۸٫ ۱۰۷

 

۴-۲۳٫ سوره مبارکه طور آیه ۴۸٫ ۱۰۷

 

۴-۲۴٫ سوره مبارکه محمد (ص) آیه ۳۳٫ ۱۰۸

 

۴-۲۵٫ سوره مبارکه فاطر آیه ۳٫ ۱۱۰

 

۴-۲۶٫ سوره مبارکه روم آیه ۴۸٫ ۱۱۱

 

۴-۲۷٫ سوره مبارکه آل عمران آیه ۸۳٫ ۱۱۲

 

۴-۲۸٫ سوره مبارکه نمل آیه ۶۲٫ ۱۱۲

 

۴-۲۹٫ سوره مبارکه طلاق آیه ۳٫ ۱۱۳

 

۴-۳۰٫ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۶٫ ۱۱۵

 

۴-۳۱٫ سوره مبارکه اعراف آیه ۱۸۸٫ ۱۱۶

 

۴-۳۲ سوره مبارکه بقره آیه ۲۱۴٫ ۱۱۶

 

۴-۳۳٫ خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش. ۱۱۸

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۱۲۱

 

۵-۱٫ جمع‌بندی ۱۲۲

 

۵-۲٫ نتایج پژوهش. ۱۲۳

 

۵-۲-۱٫ جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی ۱۲۴

 

۵-۲-۱٫ مشتری حقیقی ۱۲۴

 

۵-۲-۲٫ مشتری محوری ۱۲۴

 

۵-۲-۳٫ منافع زندگی دنیوی ۱۲۵

 

۵-۲-۴٫ جایگاه مشتری در کسب و کار. ۱۲۵

 

۵-۲٫پیشنهادات. ۱۳۰

 

۵-۲-۱٫ پیشنهادات اجرایی ۱۳۰

 

۵-۲-۲٫ پیشنهادهای پژوهشی: ۱۳۰

 

منابع و مآخذ : ۱۳۲

 

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۳

 

منابع فارسی و عربی ۱۳۳

 

منابع لاتین ۱۳۸

 

چکیده:

 

«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به کار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.

 

در این تحقیق، مفهوم «مشتری» در قرآن کریم، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۲۰:۰۳
مدیر سایت

موضوع:

 

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

 دکتر محمد حسین مجلس آرا

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر لاله فرهنگ متین

 

 

 

تابستان ۱۳۹۲

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
 

 

چکیده

 

مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی بیان شده است و شدت پراکندگی تصحیح شده در این محیط نشان داده شده است و سپس یک ساختار تئوری برای تولید و پراکندگی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع نور از سطح ذرات با اشکال مختلف در دامنه‌ی محدودی از ضریب شکست‌های ثابت فراهم شده است. پراکندگی نور را می‌توان برای سطح‌ها همگن و همسانگرد با یک مجموعه متناهی از تابع‌های پراکندگی توصیف کرد قوانین انتخاب با توجه به این تابع‌ها وجود دارد. تابع‌های مربوط به سطوح انطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای و غیرانطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای مستقیماً با حجم و سطح در ارتباط هستند. سرانجام توابع صریحی برای ذرات بیضی گون نشان داده شده است و الگوی پراکندگی زاویه‌ای به عنوان تابعی برای جهت‌گیری ذره و یا هنگردی از ذرات نشان داده شده است.

 

 

کلید واژه: بسامد مجموعه پراکندگی –  پراکندگی غیرخطی – تولید هماهنگ دوم اپتیکی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                          صفحه
چکیده
مقدمه. ۱
فصل اوّل: اپتیک غیرخطی
مقدمه. ۳
تاریخچه ۳
۱-۱- ویژگی‌های محیط خطی ۴
۱-۲- ویژگی‌های محیط غیرخطی. ۵
۱-۳- قطبیدگی محیط خطی و محیط غیرخطی ۵
۱-۴- برآورد ساده‌ای از اندازه کمیت پذیرفتاری ۱۱
۱-۵- تولید هماهنگ دوم ۱۲
۱-۶- تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل ۱۴
۱-۷- معادلات ماکسول در محیط‌های غیرخطی. ۱۵
فصل دوّم: مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی
مقدمه. ۲۰
۲-۱- پذیرفتاری غیرخطی ۲۰
۲-۲- پذیرفتاری غیرخطی در تولید بسامد مجموع ۲۳
۲-۳- پذیرفتاری غیرخطی در تولید هماهنگ دوم. ۲۳
۲-۴- پذیرفتاری موثر در پراکندگی اپتیک غیرخطی. ۲۴
۲-۵- ذرات ریز. ۲۸
۲-۶- اندیس ذرات همساز. ۳۱
۲-۷- پراکندگی. ۳۴
۲-۸- ویژگی‌های پراکندگی خودبه‌خودی نور. ۳۵
۲-۹- پراکندگی ریلی ۳۷
۲-۱۰- پراکندگی تصحیح شده . ۳۷
فصل سوم: نظریه  هماهنگ دوم اپتیکی و جمع فرکانس از ذرات با شکل دلخواه
مقدمه . ۴۰
۳-۱) مباحث نظری. ۴۱
۳-۲- پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه و سطح‌های ساده ۴۹
۳-۳- پراکندگی از ذرات بیضوی. ۵۰
فصل چهارم: نتایج عددی
نتایج عددی ۵۸
نتیجه‌گیری ۶۲
پیوست الف) ۶۳
پراکندگی اپتیک غیرخطی از ذرات کروی و استوانه‌ای ۶۳
پیوست (ب) ۶۵
ذرات بیضی‌گون . ۶۵
منابع و مآخذ ۶۶
چکیده انگلیسی. ۶۷
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول (۲-۱) مقدار عناصر قطبش‌پذیر  در مرتبه‌ی دوم فرکانس مجموع پراکندگی از یک کره با شعاع  و پذیرفتاری   ۳۳
جدول (۲-۲) مقادیر نوعی پارامترهایی که چند فرایند پراکندگی را توصیف می‌کنند ۳۶
جدول (۳-۱) قوانین انتخاب برای عناصر  در پراکندگی با سهم قطبش متفاوت ۴۸
جدول (۳-۲) مقادیر ممکن برای انتگرال .  ۵۳
جدول (۳-۳). تابع‌های پراکندگی برای ذرات بیضی گون با چند جمله‌های از  و  و   ۵۶
جدول (الف-۱). تابع‌های پراکندگی برای ذرات استوانه‌ای با طول L و شعاع D و ذرات کروی با شعاع R    ۶۴
جدول (ب-۱). تابع‌های پراکندگی برای ذرات کوچکتر در محدوده و            ۶۵
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                          صفحه
شکل ۱-۱: دو قطبی الکتریکی بنیادی الف) همسویی با میدان ب) نیروی وارد بر دو قطبی که در راستای میدان الکتریکی است. ۶
شکل (۱-۲)پاسخ نوعی غیرخطی (الف) و خطی (ب) قطبیدگی P به میدان الکتریکی اعمال شده E برای میدان‌های مثبت و منفی برابر، پاسخ محیط اپتیکی در وضعیت غیرخطی متقارن نیست. در این مورد میدان منفی  قطبیدگی بزرگتری نسبت به میدان مثبت با بزرگی یکسان بوجود می‌آورد ۱۰
شکل(۱-۳) الف) هندسه تولید هماهنگ دوم ب) نمودار تراز – انرژی که تولید هماهنگ دوم را توصیف می‌کند.     ۱۲
شکل۱-۴ تولید هماهنگ دوم در بلور KDP  و در یک فیبر شیشه ای و در یک کاواکی از لیزر ۱۳
شکل (۱-۵): تولید بسامد مجموع الف) هندسه برهم کنش  ب) توصیف تراز – انرژی ۱۵
شکل (۲-۲) الف) هندسه پراکندگی با پارامترهای مرتبط ب) سطح قیاسی. ۳۲
شکل (۲-۳) مثالی از تقریب WKB در منطقه تیره فاز موج تغییر کرده است ۳۴
شکل (۲-۴) پراکندگی خودبه‌‌خودی نور الف) وضعیت آزمایش ب) طیف مشاهده شده نوعی ۳۵
شکل (۲-۵) طرحی برای پراکندگی ریلی هماهنگ دوم بوسیله یک کره. ۳۷
شکل ۳-۱: الف) هندسه پراکندگی یک ذره (آنسامبلی از ذرات) تحت دو باریکه که با هم زاویه  می‌سازند ب) سیم‌هایی مختصات ( ) و  مربوط به تانسور  و . ۴۲
شکل (۴-۱)  (منحنی آبی) الگوهای پراکندگی تولید بسامد مجموع (پیکربندی PPP) برای بیضی  و عناصر سطح  برای  و  و  و زاویه‌ی چرخش ۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ درجه. ۵۹
شکل (۴-۲)  الگوی پراکندگی برای آنسامبلی از بیضی‌گون در سیستم‌های پرولیت و آبلیت با نسبت ظاهری متفاوت. در پرولیت از آبی تا قرمز نسبت ظاهری از  تا  افزایش می‌یابد. در آبلیت از  تا  کاهش می‌یابد    ۶۰
شکل (۴-۳)  مقایسه الگوهای پراکندکی اشکال متنوع a. کره  b. استوانه  c. چند وجهی d. اسب که سطح‌های آنها برابر سطح یک کره به شعاع nm500 است. کره: منحنی مشکی، استوانه: منحنی خط‌چین مشکی چند وجهی: منحنی خاکستری اسب: منحنی خط‌چین خاکستری . ۶۱

 

مقدمه:

 

پدیده‌های بسیار کاربردی در محیط‌های غیرخطی اپتیکی رخ می‌دهد که از جمله‌ی این پدیده‌ها تولید هماهنگ دوم و فرکانس مجموع است که در این رساله به طور خاص به الگوی پراکندگی این دو پدیده‌ برای اشکال با شکل دلخواه اشاره شده است که برای بیان بهتر این موضوع ابتدا اپتیک غیرخطی به صورت مختصر توضیح داده شده است و از آنجایی که برای بدست آوردن الگوی پراکندگی نیازمند محاسبه شدت هستیم و برای محاسبه شدت پراکندگی نیازمند پذیرفتاری موثر هستیم. بعد از بیان اپتیک غیرخطی پذیرفتاری موثر شرح داده شده است و سپس وارد مسئله اصلی که بیان الگوی پراکندگی است شده‌ایم.

 

مقدمه:

 

اگر تمامی پدیده‌های فیزیکی اطراف ما خطی بودند، هم فیزیک خسته کننده بود و هم زندگی بدون مشاهده بسیاری جذابیت‌ها سپری می‌شد. خوشبختانه ما در یک دنیای غیرخطی زندگی می‌کنیم. البته به خاطر داشته باشیم که همان‌طور که خطی بودن فیزیک را جذاب می‌کند غیرخطی بودن نیز فیزیک را زیباتر می‌کند]۱[.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۱۹:۵۹
مدیر سایت

 

 

 

اساتید راهنما:

 

دکتر مجتبی محزون

 

دکتر مهرداد فرید

 

 

 

 

 

تیر ۱۳۹۱

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

۱-۱ معرفی ساختارهای تنسگریتی: ۱
۱-۲ کاربرد ساختارهای تنسگریتی در رباتیک: ۳
۱-۳ نحوه­ی تغییر شکل در ساختار مکانیزمهای تنسگریتی: ۳
۱-۴ نمونه هایی از مکانیزم­های تنسگریتی: ۴
۱-۵ تحقیقات صورت پذیرفته در زمینه­ ربات­های تنسگریتی در دانشگاه شیراز: ۱۳
۱-۶ طرح کلی رئوس مطالب: ۱۴

 

۲-۱ مقدمه: ۱۶
۲-۲ سینماتیک مکانیزم: ۱۷
۲-۲-۱ معرفی مکانیزم: ۱۷
۲-۲-۲ آنالیز موقعیت: ۱۹
۲-۲-۳ آنالیز سرعت و شتاب: ۲۱
۲-۳ آنالیز استاتیکی و سفتی مکانیزم: ۲۳
۲-۳-۱ آنالیز استاتیکی: ۲۳
۲-۳-۲ آنالیز سفتی: ۲۴
۲-۴ دینامیک مکانیزم: ۲۸
۲-۴-۱ نیروهای تعمیم یافته: ۲۹
۲-۴-۲ معادلات حرکت: ۳۰
۲-۴-۳ شبیه سازی و نتایج: ۳۱

 

۳-۱ مقدمه: ۳۵
۳-۲ معرفی مکانیزم: ۳۶
۳-۳ سینماتیک مکانیزم: ۳۸
۳-۳-۱ سینماتیک صفحه­ی متحرک: ۳۸
۳-۳-۲ سینماتیک بازوهای مکانیزم : ۳۹
۳-۴ محاسبه­ی عبارت­های ،  و : ۴۳
۳-۵ آنالیز استاتیکی: ۴۵
۳-۵-۱ نیروی تعمیم یافته­ی فنرها: ۴۵
۳-۵-۲ نیروهای تعمیم یافته­ی گرانشی: ۴۶
۳-۵-۳ نیروی تعمیم یافته­ی ناشی از محرک­های هیدرولیکی: ۴۶
۳-۵-۴ معادلات تعادل استاتیکی: ۴۷
۳-۶ استخراج معادلات دیفرانسیل سیستم: ۴۸
۳-۷ شبیه سازی حرکت مکانیزم: ۵۰

 

۴-۱ مقدمه: ۵۴
۴-۲ معرفی مکانیزم: ۵۵
۴-۳ سینماتیک مکانیزم: ۵۹
۴-۳-۱سینماتیک معکوس: ۵۹
۴-۳-۲ آنالیز سرعت: ۶۱
۴-۴ آنالیز استاتیکی مکانیزم: ۶۲
۴-۴-۱ مختصات مستقل و وابسته: ۶۲
۴-۴-۲نیروهای تعمیم یافته­ی فنرهای جانبی: ۶۵
۴-۴-۲نیروی تعمیم یافته­ی ناشی از محرک­ها: ۶۷
۴-۵ مدل سازی مکانیزم با بهره گرفتن از Sim Mechanic: 69
۴-۶ معرفی ربات ساخته شده: ۷۲
۴-۶-۱ قطعات مکانیکی مکانیزم: ۷۲
۴-۶-۲ قطعات الکترونیکی و کنترل موتورهای مکانیزم: ۷۳

 

۵-۱ نتیجه گیری: ۷۶
۵-۲ پیشنهادات: ۷۸
 
ضمیمه الف: کد میکرو کنترلر. ۷۹
فهرست منابع: ۸۶
 
 
 
فهرست جدول­ها:
جدول ۲-۱: پارامتر­های هندسی مکانیزم پیشنهادی ۳۲
جدول ۳-۱: پارامتر­های هندسی مکانیزم پیشنهادی ۵۰
جدول ۴-۱: پارامتر­های هندسی مکانیزم پیشنهادی ۶۹
جدول ۴-۲: قطعات مکانیکی مکانیزم. ۷۴
جدول ۴-۳: قطعات الکتریکی مکانیزم. ۷۴
جدول ۴-۴: معرفی نماد­های استفاده شده در برنامه نوشته شده جهت کنترل موتور­ها ۷۶
فهرست شکل­ها:
شکل ۱-۱: ساختار­های تنسگریتی سنلسون. ۱
شکل ۱-۲: ساختار تنسگریتی گنبدی فولر. ۲
شکل ۱-۳: مکانیزم تنسگریتی منشوری T-3. 4
شکل ۱-۴: مکانیزم تنسگریتی نوع اول ارائه شده توسط اسکلتون و همکاران. ۵
شکل ۱-۵ مکانیزم تنسگریتی نوع دوم ارائه شده توسط اسکلتون و همکاران. ۶
شکل ۱-۶: مکانیزم تنسگریتی ارائه شده توسط آلبرت رویرا و همکاران. ۶
شکل ۱-۷: مکانیزم تنسگریتی فضایی با شش درجه آزادی، ۳-PUS ارائه شده توسط آرسنالت و گاسلین ۷
شکل ۱-۸: مکانیزم تنسگریتی فضایی سه درجه آزادی ارائه شده توسط آرسنالت و گاسلین ۸
شکل ۱-۹: مکانیزم تنسگریتی سه درجه آزادی ارائه شده توسط موهر و آرسنالت ۸
شکل ۱-۱۰: مکانیزم تسگریتی تران. ۹
شکل ۱-۱۱: مکانیزم تنسگریتی مارشال. ۱۰
شکل ۱-۱۲: مکانیزم تنسگریتی سه درجه آزادی ارائه شده توسط تور ۱۱
شکل ۱-۱۳: مکانیزم تنسگریتی ارائه شده توسط اوفر شای و همکاران. ۱۱
شکل ۱-۱۴: مکانیزم تنسگریتی فضایی ارائه شده توسط کران و مون. ۱۲
شکل ۱-۱۵: مکانیزم تنسگریتی صفحه­ای ارائه شده توسط کران و مون. ۱۳
شکل ۲-۱: مدل مکانیزم تنسگریتی پیشنهادی ۱۸
شکل ۲-۲: مدل گرافیکی مکانیزم تنسگریتی ۱۸
شکل ۲-۳: محرک­های پیستونی و کابلی مکانیزم پیشنهادی ۱۹
شکل ۲-۴: نیرو در محرک­های مکانیزم. ۳۲
شکل ۲-۵: تغییرات طول پیستون و کابل در محرک فنری ۳۳
شکل ۲-۶: نیرو در محرک­های مکانیزم. ۳۴
شکل ۲-۷: تغییرات طول پیستون و کابل در محرک فنری ۳۴
شکل ۳-۱: مکانیزم تنسگریتی۳-UPS. 36
شکل ۳-۲: مکانیزم تنسگریتی۳-UPS، (a) صفحه­ی ثابت، (b) صفحه­ی متحرک مکانیزم. ۳۷
ام مکانیزم. ۴۲
شکل ۳-۴: نیرو در محرک­های مکانیزم تنسگریتی ۵۱
شکل ۳-۵: تغییرات مختصات تعمیم یافته. ۵۱
شکل ۳-۶: تغییرات سرعت مکانیزم. ۵۲
شکل ۳-۷: نیرو در محرک­های مکانیزم تنسگریتی ۵۲
شکل ۳-۸: تغییرات مختصات تعمیم یافته. ۵۳
شکل ۳-۹: تغییرات سرعت مکانیزم. ۵۳
شکل ۴-۱: مکانیزم تنسگریتی ۳-PUS. 55
شکل ۴-۲: نمای جانبی مکانیزم تنسگریتی ساخته شده ۵۶
شکل ۴-۳: نمودار حرکتی مکانیزم تنسگریتی ۵۷
شکل ۴-۴: پایه­­ی مکانیزم و موقعیت مفصل­های منشوری ۵۸
ام مکانیزم. ۵۸
شکل ۴-۶: نمودار تغییرات مختصات گره اول، بین دو موقعیت تعادلی ۷۰
شکل ۴-۷: مدل سازی مکانیزم در نرم افزار Matlab. 71
شکل ۴-۸: نمای بالایی مکانیزم پیشنهادی ۷۲
شکل ۴-۹: درایور مکانیزم تنسگریتی   ۷۴

 

  • مقدمه

 
 
۱-۱ معرفی ساختار­های تنسگریتی:
 
برای اولین بار مفهوم تنسگریتی، توسط سنلسون و فولر در اواخر دهه­ی ۱۹۴۰ مطرح شد. دیدگاه سنلسون به ساختار­های تنسگریتی تنها یک نگاه هنری بود. تعدادی از ساختار­های تنسگریتی سنلسون در شکل زیر نشان داده شده است[۱].

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

 

 

شکل ۱-۱: ساختار­های تنسگریتی سنلسون[۱].

 

 
 
در مقابل، فولر، از مفهوم تنسگریتی به عنوان یک ایده­ در معماری استفاده کرده است. در شکل ۱-۲،  یکی از ساختار­های تنسگریتی گنبدی شکل او نمایش داده شده است. بسیاری از ایده­های او هنوز در معماری استفاده می­شوند[۲].
 

 

شکل ۱-۲: ساختار تنسگریتی گنبدی فولر[۲].

 

 
فولر ساختار­های تنسگریتی را اجتماعی از اجزاء تحت کشش و تحت فشار که در سیستمی ناپیوسته از اجزاء تحت فشار قرار گرفته­اند تعریف کرد[۳]. همچنین پیو در یک تعریف دیگر، ساختار­های تنسگریتی را به این صورت تعریف کرده است: هنگامی یک سیستم تنسگریتی برقرار می­شود که مجموعه ­ای از اجزاء ناپیوسته و تحت فشار با مجموعه ­ای پیوسته از اجزاء تحت کشش متقابلا تحت اثر قرار گیرند و یک حجم پایدار را در فضا بوجود آورند. این تعریف عام­ترین تعریفی است که در مراجع مختلف از سیستم تنسگریتی ارائه می­شود[۴].
 
 

 

۱-۲ کاربرد ساختار­های تنسگریتی در رباتیک:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۱۹:۵۴
مدیر سایت

رشته روان­شناسی عمومی

 

گروه روان­شناسی

 

عنوان:

 

اثربخشی آموزش فراشناخت وذهن ­آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی

 

استادان راهنما:

 

دکتر مجید صفاری نیا و دکتر احمد علیپور

 

استاد مشاور:

 

دکتر علیرضا آقا یوسفی

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:
فصل اول ۱۰
کلیات تحقیق ۱۰
۱-۱- مقدمه. ۱۱
۱-۲- بیان مساله. ۱۳
۱-۳- اهمیت وضرورت ۲۴
۱-۴- هدف­های پژوهش. ۲۷
۱-۵- فرضیه ­های پژوهش. ۲۸
۱-۶- تعریف متغییرهای پژوهش. ۲۹
فصل دوم. ۳۳
پیشینه تحقیق ۳۳
۲-۱- مقدّمه. ۳۴
۲-۲- تعریف ذهن آگاهی ۳۷
۲-۳- آموزش ذهن آگاهی ۴۲
۲-۴- انواع مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی ۴۴
۲-۴-۱- ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس. ۴۴
۲-۵- اثرات فردی و اجتماعی ذهن آگاهی ۵۰
۲-۵-۱- تنظیم هیجانی ۵۱
۲-۵-۲- انعطاف پذیری ۵۲
۲-۵-۳- اثرات بین فردی ۵۴
۲-۶- تعریف فراشناخت ۵۴
۲-۷- تأثیر فراشناخت بر شناخت ۵۹
۲-۸- دیدگاه­های فراشناخت ۶۱
۲-۸-۱-  دیدگاه فلاول. ۶۱
۲-۸-۲- نظریه بیکر و براون۶۷
۲-۸-۳- نظریه پاریس و کراس. ۶۸
۲-۹- فراشناخت  ویادگیری اجتماعی ۷۰
۲-۱۰- آموزش مهارت­های اجتماعی از طریق فراشناخت(MASST-R) 73
۲-۱۱- مقایسه فراشناخت و ذهن آگاهی ۷۵
۲-۱۲- مبانی نظری بهزیستی اجتماعی ۷۹
۲-۱۳- نظریه بهزیستی اجتماعی کییز. ۸۳
۲-۱۴-کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی ۹۴
۲-۱۵- مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی ۹۷
۲-۱۶- دیدگاه­های مختلف در مورد رفتار شهروندی سازمانی(OCB).102
۲-۱۶-۱- دیدگاه ارگان در رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۳
۲-۱۶-۲- دیدگاه گراهام در رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۶
۲-۱۶-۳- دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی. ۱۰۹
۲-۱۷- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی. ۱۱۲
۲-۱۸- نگرش‌های زیست محیطی ۱۱۵
۲-۱۹- تاریخچه نگرش‌های زیست محیطی ۱۱۷
۲-۲۰- محیط گرایی: انواع و دیدگاه­ها ۱۱۹
۲-۲۰-۱- دیدگاه آرن نیس. ۱۱۹
۲-۲۰-۲ -دیدگاه اریردن: محیط محوری و فن محوری ۱۲۰
۲-۲۰-۳- دیدگاه مرچنت: خود محوری و محیط محوری ۱۲۱
۲-۲۰-۴ – دیدگاه ترنر. ۱۲۲
۲-۲۰-۵- دیدگاه تامپسون و برتون. ۱۲۳
۲-۲۱- توسعه پایدار و نگرش‌های زیست محیطی ۱۲۴
۲-۲۲- آموزش و سواد زیست محیطی ۱۲۵
۲-۲۳- هویت محیطی ۱۲۷
فصل سوم۱۴۲
روش تحقیق ۱۴۲
۳-۱-جامعه آماری ۱۴۳
۳-۲-نمونه گیری ۱۴۳
۳-۳-طرح تحقیق ۱۴۴
۳-۴-آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر رفتار اجتماعی ۱۴۵
۳-۵-آموزش مهارت­های اجتماعی با رویکرد فراشناختی ۱۴۵
۳-۶-ابزارهای پژوهش. ۱۴۶
۳-۷-روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۸
فصل چهارم. ۱۵۰
یافته های تحقیق ۱۵۰
۴-۱- مقدمه. ۱۵۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۵۱
۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها ۱۵۲
۴-۴- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها ۱۵۵
۴-۵- بررسی و مقایسه اثر بخشی دو روش آموزشی بر نگرش‌های زیست محیطی.۱۵۷
۴-۶- تحلیل و مقایسه اثر بخشی دو روش آموزشی بر رفتار شهروندی سازمانی. ۱۶۲
۴-۷- تحلیل و مقایسه اثر بخشی دو روش آموزشی بر بهزیستی اجتماعی معلمان. ۱۶۷
فصل پنجم. ۱۷۳
نتیجه گیری ۱۷۳
۵-۱- نتیجه گیری و بحث۱۷۴
۵-۲- محدودیت­ها ۱۸۷
۵-۳- پیشنهادات ۱۸۸
منابع ۱۹۰
پیوست­ها. ۲۱۰
چکیده:
هدف پژوهش­ حاضر بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش­های ذهن آگاهی و فراشناخت بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی معلمان می­باشد. جامعه آماری کلیه معلمان شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهر بجنورد بودند که تعداد ۹۰ نفر به ­صورت نمونه گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب و در سه گروه ۳۰ نفری شامل دو گروه آزمایش­ (آموزش ذهن آگاهی و فراشناخت) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. از آموزش ذهن­آگاه
ی مبتنی بر افزایش رابطه (MBRE) و آموزش مهارت­های اجتماعی بارویکرد فراشناخت (MASST) برای دوره­های آموزشی استفاده شد. برای سنجش متغییرهای مستقل در مراحل پیش­آزمون، پس­آزمون وپیگیری از پرسش­نامه نگرش‌های زیست محیطی تامپسون و برتون (۱۹۹۰)، پرسش­نامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (۱۹۹۴) و مقیاس بهزیستی اجتماعی کییز (۱۹۹۸) استفاده شد. تحلیل نتایج به روش تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر نشان داد که آموزش­های ذهن­آگاهی و فراشناخت بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی معلمان اثر مثبت داشته است(۰۵/.>P). بنابراین می­توان گفت آموزش­های فوق در حوزه اجتماعی نیز اثرات مثبتی دارند و با ارائه این آموزش­ها می­توان اثرات مفید اجتماعی و محیطی را در بین افراد ایجاد کرد.

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
از زمان ظهور روانشناسی به عنوان یک علم، رویکردهای نظری مختلفی جهت توصیف[۱]، تبیین و پیش بینی[۲] فرایندهای روان­شناختی و رفتار انسان مطرح شد و به پیروی از این رویکردها روش­ها و فنون درمانی مختلفی جهت ارائه مداخلات مورد نیاز به ویژه در زمینه آموزش و درمان تهیه شد نگاه روان­شناسی امروزی به پدیده­های روان­شناختی، نگاهی است چند بعدی و التقاطی. مفهوم ذهن آگاهی[۳] و فراشناخت[۴] به­ویژه از نظر رویکردهای آموزشی[۵] و درمانی مبتنی بر این مفهوم از این قاعده مستثنی نیستند (گلپور، سلیمانی، ۱۳۹۲).
به واسطه تمرین­ها و تکنیک­های مبتنی بر ذهن آگاهی فرد نسبت به فعالیت­های روزانه خود آگاهی پیدا می­ کند، به کارکرد اتوماتیک ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی می­یابد و از طریق آگاهی لحظه به لحظه[۶] از افکار، احساسات و حالت­های جسمانی بر آنها کنترل پیدا می­ کند و از ذهن روزمره و اتوماتیک متمرکز بر گذشته و آینده رها می­شود. آموزش ذهن آگاهی مستلزم یادگیری فراشناختی واستراتژی­های رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه و جلوگیری از افکار خودکار و باعث گسترش افکار و نگرش‌های جدید وکاهش هیجانات ناخوشایند[۷] ودرنتیجه ایجاد رفتارهای جدید است. همین که فرد در ذهن آگاهی آموزش دید، می ­تواند آن را در طی انواع فعالیت­ها به کار گیرد. ذهن آگاهی باعث می­شود هر فعالیتی که فرد در آن درگیر است به چشم انداز وسیعی در فهم وجود خودش منجر شود و افراد را قادر می­ کند به موقعیت­ها با تفکر پاسخ دهند و تکانشی[۸] عمل نکنند (کارجد، ۲۰۰۳) .
همچنین مفهوم دیگری که با ذهن آگاهی همپوشی[۹] دارد فراشناخت می باشد. شناخت بخش مرکزی فردیت انسان است. در منظر روان­شناسی شناخت[۱۰] عبارتنداز: دریافت[۱۱]، پردازش[۱۲]، نگهداری[۱۳] و انتقال[۱۴] اطلاعات، فراشناخت فعالیتی است که کنش­های مربوط به چهار عنصر یادشده را در بر می­گیرد و بر آن­ها نظارت دارد (سیف، ۱۳۸۰).
چنانکه ازتوضیحات فوق در مورد فراشناخت و ذهن آگاهی استنباط می­شود بین دو مقوله فراشناخت و ذهن آگاهی از لحاظ نظری شباهت­های فراوانی دیده می­شود. از جمله در مورد مفاهیمی مانند، نظارت، کنترل و ارزیابی که می­توانند در تغییر نگرش و رفتار افراد نقش مهمی داشته باشند. بنابراین می­توان انتطار داشت که افراد با آموختن ذهن آگاهی در زمینه ­های اجتماعی به خلق مثبت و بهزیستی اجتماعی بیشتری برسند. هم­چنین درموقعیت­های شغلی و شهروندی رفتارهای فرانقشی مفیدی از خود نشان دهد و با افزایش سوگیری مثبت نسبت به محیط زندگی و محرک­های محیطی، نگرش زیست محیطی مثبت­تری کسب کنند.
۲-۱- بیان مسأله
در جوامع امروزی با رشد سریع تکنولوژی و افزایش پیوندهای اجتماعی ظهور مسایل و مشکلات فردی و اجتماعی مانند؛ آسیب­های فردی و اجتماعی[۱]، معضلات زیست محیطی[۲] و مسایل شهروندی نیز افزایش یافته است. بسیاری از مشکلات عدیده جامعه امروز، بازتاب مسائل و ناهنجاری‌های[۳] فردی است که در جامعه ظهور و بروز کرده است. این ناهنجاری‌ها ریشه در ضعف تربیتی است که در اصلی‌ترین نهاد اجتماع ـ خانواده ـ وجود دارد و همزمان با رشد فرد، در همه سطوح جامعه ـ تا سطح دولت‌ها ـ حرکت می‌کند و تسری می‌یابد (سروستانی، ۱۳۸۷).

 

 

مسأله اجتماعی ، عبارت از وضعیتی است که به نظر تعداد افراد جامعه؛ چه آنان که درگیر مسأله‌اند، یا افراد دیگر که مبتلابه مسأله نیستند، مایه سختی  تلقی شود، هرچند امکان بهبود داشته باشد. مسأله اجتماعی، هم شامل موقعیت عینی و هم تفسیر ذهنی از وضعیت اجتماعی است، که جامعه را در حالت بحرانی قرار می‌دهد (گولد و همکاران، ۱۳۸۴).
شناخته شدن مسائل اجتماعی از سوی مردم، بعد ذهنی مسأله اجتماعی را تشکیل می‌دهد و محدود کردن مسأله اجتماعی به آن، باعث از دست دادن آن دسته از مسائل اجتماعی می‌شود که مردم آنها را درک نمی‌کنند ولی عملا  به علت اختلاف میان واقعیت اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی در یک زمینه مشخص­- بعد عینی مسأله اجتماعی- می‌توان گفت که مسأله اجتماعی وجود دارد (مرتون، ۱۳۸۷). عوامل اجتماعی به عنوان مؤثرترین عناصر در بروز و پیدایش مسئله و آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارند. زیرا فرد، خانواده و جامعه یک مثلث را تشکیل می­ دهند که اختلالات رفتاری در هریک از آن­ها سبب ایجاد آسیب‌ها و پیدایش مسئله بسیاری در جامعه می‌گردد (ستوده، ۱۳۸۵).
انسان در زندگی اجتماعی و در تعامل با دیگران است که خود را می­شناسد و از وجود خود آگاه می­شود. اما خودآگاهی او ابعاد دیگری نیز دارد که در رابطه او با محیط­های گوناگون و پیچیده شکل میگیرد، مانند محیط روانی و فیزیولوژی، محیط طبیعی، محیط اجتماعی، محیط فرهنگی که ازآنها متاثر می­شود. به همین علت خودآگاهی او شامل دایره­های متعددی است، مانند آگاهی از وجود خودش، آگاهی از تعلقش به گروه، قشر یا ملیت خاص، آگاهی او از این که به شهر، منطقه یا جغرافیای طبیعی خاصی تعلق دارد. اما چگونگی تعامل انسان با این محیط­های گوناگون، به مقدار زیادی، ناخودآگاهانه است و میزان و چگونگی روابط متقابل و تاثیر و تاثر انسان با این محیط­ها برای او روشن نیستند (هانت، ۱۹۸۷). بنابراین، لزوم آموزش مهارت‌های شناختی، اجتماعی، محیطی در زندگی فرد مطرح می‌شود. این‌که چگونه و با چه‌ کیفیتی در جمع حضور یابد و رفتارهای گروهی‌ متناسب و مقبولی را از خود بروز دهد و آگاهی بیشتری در زمینه ­های مختلف کسب کند. سه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی هرکدام جنبه هایی از آگاهی انسان در محیط اجتماعی را بیان می­ کنند و می­توان گفت وجه مشترک همه آنها آگاهی یا شناخت می­باشد.
باتمان و ارگان (۱۹۸۳) برای اولین بار اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (OCB) را وضع کردند و آن را این گونه تعریف نمودند: رفتار فردی که داوطلبانه است، بطور صریح یا ضمنی  توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده­است، و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد. هم­چنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامات رسمی نقش و جایگاه­شان می­باشد نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده­است در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان­ها پیوسته در جستجوی شیوه ­های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان­شان هستند. با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده، نقش می­باشد بستگی دارد.
سازمان­ها به ویژه سازمان­ها در کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در کارآمدی می­باشند بایستی زمینه را به گونه­ای فراهم کنند که کارکنان و مدیران­شان با طیب خاطر تمامی تجربیات، توانایی­ها و ظرفیت­های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و بسترهای لازم برای آموزش و پیاده سازی اینگونه رفتارها فراهم گردد(همان منبع).
مفهوم دیگری که به آگاهی اجتماعی فرد مربوط می­شود، بهزیستی اجتماعی است. کییز (۱۹۹۸) بهزیستی اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف می‌کند. مدل چند وجهی کییز و شاپیرو(۲۰۰۴) از بهزیستی‌ اجتماعی شامل پنج جنبه می‌شود که میزان کارکرد بهینه‌ افراد را در عملکرد اجتماعی آنها معلوم می‌کند. پنج عنصر یا جنبه‌ بهزیستی اجتماعی از نظر کییز، یعنی پیوستگی‌، یکپارچگی، پذیرش، مشارکت و شکوفایی تا اندازه‌ای به سلامت روان مربوط هستند. از نظر او شناخت و پذیرش دیگران، عنصر پذیرش و ارزش فرد به عنوان یک شریک اجتماع‌ عنصر تشریک مساعی و سرانجام باور به تحول مثبت اجتماعی عنصر شکوفایی بهزیستی اجتماعی‌ است. این عناصر می‌توانند وحدت اجتماعی، تشریک مساعی، پیوند اجتماعی و حس ظرفیت برای‌ رشد مداوم جامعه و میزان راحتی افراد را در پذیرش دیگران ارزیابی کنند و در مجموع وجود یا عدم وجود سلامت روان را مطرح می‌کنند (کییز، ۲۰۰۵).
بعد دیگری ازآگاهی که امروزه با سرعت زیاد تکنولوژی و صنعت به کنترل و نظارت مداوم نیاز دارد، نگرش‌های زیست محیطی می باشد. مفاهیمی چون شناخت نگرش ورفتار به شدت به یکدیگر مرتبط هستند. چالش­های پیش روی روان­شناسی حفاظت از محیط زیست قابل توجه هستند. یکی از کمک­های اساسی روان­شناسی به نگهداری از محیط زیست را می­توان کمک به تأکید بر قابلیت­های انسان و به کارگیری آن دانست. م
ا به لحاظ روان­شناختی از طرق بسیاری با دنیای زندۀ بزرگتر پیوند داریم. شاید این به شیوه­هایی که حتی ما از آن آگاه نیستیم (از قبیل مزایای مرتبط با بهداشت روان که از صرف وقت در طبیعت حاصل می­شود یا یک حس غیرقابل نام­گذاری اما نیرومند نسبت به یک مکان)، یا به طرقی که ما کاملاً از آن آگاهیم (مانند زمانی که از یک نوع هویت محیطی برخورداریم که برای تعاملات اجتماعی ما از اهمیت قابل توجه برخوردار است)، اتفاق بیافتد (کلایتون به نقل از؛ صفاری­نیا و همکاران، ۱۳۹۰).
در حوزه رفتارهای زیست محیطی بیشتر از هر موضوع دیگر در مورد نگرش زیست محیطی مطلب و پژوهش انجام شده داریم. بسیاری ازمردم به خاطر نگرش‌های خود حتی جان خود را نیز از دست می دهند. طرفدار حفظ محیط زیست و هوای پاک بودن، طرفدار بازیافت مواد و کنترل جمعیت بودن همه نمونه هایی از نگرش افراد می­باشد.
همان­طور که ملاحظه می­شود سه مفهوم رفتارشهروندی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی هرکدام جنبه­هایی از آگاهی انسان در محیط اجتماعی را بیان می­ کنند و می­توان گفت وجه مشترک همه آنها آگاهی یا شناخت می­باشد. برای کنترل ، تغییر و یا ایجاد هرکدام از این مفاهیم آشنایی با مهارت­های ذهنی یا شناختی و فراشناختی امری ضروری به نظر می­رسد. در دیدگاه یادگیری شناختی، به واسطه­های شناختی در شکل­ گیری نگرش­ها تاکید شده است. در این دیدگاه­ها به کیفیت استدلال، تفکر، نحوه پردازش اطلاعات، آموزش مهارت­ها برای تغییر و ایجاد نگرش­ها و پردازش شناختی توجه شده است. طبق این رویکرد شیوه­هایی چون آموزش، آگاهی دادن، تعهد، توافق و تاثیر رفتاری برای تغییر نگرش ارائه شده ­اند. بنابراین می­توان از آموزش­های مختلف برای ایجاد و تغییر رفتار شهروندی سازمانی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی استفاده کرد. که در این پژوهش به بررسی اثر بخشی دو روش فراشناخت و ذهن آگاهی خواهیم پرداخت. زیرا تحقیقات گذشته نشان داده­اند که این دو روش در زمینه تغییر و اصلاح شناخت­ها و یادگیری مطالب اثرات مفیدی داشته اند. همچنین هر دو روش از مولفه های مشترکی چون خود تنظیمی و خودکنترلی استفاده می­ کنند. در حالی­که تفاوت­هایی در روش­ها و راهبردها با هم دارند (ولز، ۲۰۰۵).
 فراشناخت اصلاحی است که اولین بار توسط فلاول (۱۹۷۶) به کار رفت تا دانش فرد در مورد فرایندهای شناختی و اینکه چگونه می­توان از آنها برای دستیابی به یک هدف یادگیری به طور مطلوب استفاده کرد، اشاره دارد. درسال­های اخیرتاکید زیادی برآموزش با هدف پیش­برد مهارت­های فراشناختی و ترغیب فعالیت­های فراشناختی در بین افراد شده­است. یادگیری “راهبردهای شناختی” و “فرا شناختی” را در بر می­گیرد. راهبردهای شناختی به راهبردهایی که افراد برای یادگیری به خاطرسپاری، یاد­آوری و درک مطلب از آنها استفاده می­ کنند اشاره دارد. این راهبردها هم برای تکالیف ساده و حفظ کردنی و هم برای تکالیف پیچیده­تر که به درک و فهم نیازمندند کاربرد دارد (بمبوتی، ۲۰۰۸). فراشناخت یک مفهوم چند وجهی است. این مفهوم دربرگیرنده دانش (باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می­ کند (موسس و بیرد، ۲۰۰۲). بیشتر فعالیت­های شناختی به عوامل فراشناختی بستگی دارند که برآنها نظارت دارند و کنترل­شان می­ کنند. علاوه براین، اطلاعاتی که از نظارت فراشناخت منشعب می­شوند اغلب به صورت احساسات ذهنی تجربه می­شوند که می­توانند بر رفتار اثر بگذارند. با توجه به تعاریف می­توان دریافت که مهارت­های فراشناختی به عنوان یک پردازشگر اطلاعات، نظم دهنده، مهار کننده و نظارت کننده سایرجنبه­های شناختی محسوب می­شود. راهبردهای فراشناختی‌، تدابیری هستند برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها راهبردهای فراشناختی عمده را می‌توان در سه دسته قرار داد:
۱- راهبردهای برنامه‌ریزی‌: شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه تحلیل‌ چگونگی برخورد با موضع یادگیری و انتخاب راهبردهای یادگیری مفید است.
۲- راهبردهای کنترل و نظارت‌: ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن‌ از چگونگی پیشرفت خود، مانند نظارت بر توجه به هنگام خواندن یک متن، از خود سؤال پرسیدن به هنگام مطالعه.
۳- راهبردهای نظم‌دهی: این راهبردها، باعث انعطاف‌پذیری در رفتار یادگیرنده‌ می‌شوند و به او کمک می‌کنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته­باشد، روش و سبک یادگیری خود را تغییر دهد (سیف، ۱۳۸۰). برنامه‌ریزی، نظارت و نظم‌دهی، سه مهارت اساسی هستند که به ما اجازه می‌دهند دانش فراشناختی را برای تنظیم تفکر و یادگیری به کار بریم (وولفولک، ۲۰۰۱).
مجهز کردن افراد به مهارت­ها و راهبردهای فراشناختی، آنان را قادر می­سازد با افزایش آگاهی در مورد رفتار شهروندی سازمانی، بهزیستی اجتماعی و نگرش‌های زیست محیطی و سپس کنترل ونظارت مناسب برآنها، خواسته ها و انتظارات عدیده موقعیت­ها ی سازمانی، شرایط اجتماعی و زیست محیطی را برآورده سازند.
مفهوم دیگری که به آگاهی شناختی، اجتماعی ومحیطی انسان کمک می­ کند ذهن آگاهی می باشد. ذهن آگاهی به عنوان فرآیند توجه کردن به تجارب لحظه به لحظه و همچنین به عنوان ترکیب خودتنظیمی توجه با نگرش کنجکاوانه، پذیرا بودن، و
پذیرش تجارب فرد توصیف شده است. همچنین چنانکه کابات زین (۲۰۰۳) می گوید ذهن آگاهی به معنای توجه کردن به طریقی خاص، معطوف به هدف، در زمان حال و بدون قضاوت و پیشداوری است. از طریق تمرین ذهن آگاهی فرد می آموزد که در لحظه، از حالت ذهنی خود، آگاهی داشته و توجه خود را به شیوه ­های مختلف متمرکز کند.
منطق ذهن آگاهی، حفظ مهارت­هاست که به شخص این امکان را می دهد که به صورت هدفمند از هدایت خودکار که طی فرایند نشخوار فکری عادت شده شکل می­گیرد، رها شود. بدین ترتیب توجه فرد به واقعیت در لحظه جلب می شود واحتمال بازنمایی گسترده برای حل مساله پدید می آید (خوش لهجه، ۱۳۹۰).
آموزش ذهن آگاهی مستلزم یادگیری فراشناختی واستراتژی­های رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه وجلوگیری از افکار خودکار وباعث گسترش افکار ونگرش‌های جدید و کاهش هیجانات ناخوشایند و در نتیجه ایجاد رفتارهای جدید است (کارجد، ۲۰۰۳). هم اینکه فرد در ذهن آگاهی آموزش دید، می تواند آن را در طی انواع فعالیت­ها به کار گیرد. ذهن آگاهی باعث می شود هر فعالیتی که فرد در آن درگیر است به چشم انداز وسیعی در فهم وجود خودش منجر شود و افراد را قادر می­ کند به موقعیت­ها با تفکر پاسخ دهند و تکانشی عمل نکنند.
تمرین­های ذهن­آگاهی منجر به سوگیری مثبت می­شوند. سوگیری مثبت یک فرآیند ارزیابی شناختی است که با بهره گرفتن از آن، افراد هم به محرک­های مثبت تر توجه می­ کنند و هم محرک­های خنثی را بیشتر با واژه­های هیجانی مثبت ارزیابی می­ کنند. چندین تئوری شرایطی را توصیف کرده­اند که در آن افراد ممکن است سوگیری مثبت را تجربه کنند. وقتی که انگیزه فرد کمتر به طرف آینده متمرکز شود و بیشتر مبتنی بر زمان حال باشد، افراد به گونه ای مثبت تر به طرف همه محرک­ها جذب می­شوند. سوگیری مثبت، توجه به محرک­های موجود در زمان حال را افزایش می­دهد و به این ترتیب محرک­هایی که قبلاً خنثی ارزیابی می­شدند، به گونه­ای مثبت ارزیابی می­شوند (خوش لهجه، ۱۳۹۰).
از جمله آموزش­هایی که می ­تواند در این زمینه­ها مفید باشد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر افزایش رابطه[۴۸] (MBRE) است که توسط کارسون[۴۹] و همکاران (۲۰۰۴) طراحی شده می ­تواند در ارتقاء وتغییر مثبت و ارتقاء نگرش­ها و رفتارهای زیست محیطی مفید باشد. تحقیق نشان داده است که درمان ذهن آگاهی به عبارت دیگر ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس[۵۰] (MBSR) و ذهن آگاهی مبتنی برشناخت درمانی[۵۱] (MBCT) می تواند درد را کاهش داده، علائم را کم کند، و سلامت جسمانی کلی را در جمعیت­های بالینی با وضعیت­های سلامتی مختلف افزایش دهد (کارمدی و بیر[۵۲]، ۲۰۰۸، نگتسان[۵۳] و همکاران، ۲۰۱۰). مراقبه ذهن آگاهی با کاهش سوء مصرف مواد و الکل (چیسا و سراتی[۵۴]، ۲۰۱۰)، کاهش اضطراب (سیرس و کراس[۵۵]، ۲۰۰۹)، افسردگی، نگرانی  و استرس (دلگادو[۵۶] و همکاران، ۲۰۱۰) در جمیعیت­های غیر بالینی همراه بوده است.
 همچنین آموزش مهارت­ها اجتماعی با رویکرد فراشناختی[۵۷] (MASST)  شینکر[۵۸] و همکاران (۲۰۰۲) نیز در حل مسایل اجتماعی و محیطی اثر گذار است. دیره و بنی جمالی (۱۳۸۸) توسعه راهبردهای شناختی و فراشناختی را لازمه ادراک خود کارآمدی[۵۹] می­دانند.  اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر اضطراب امتحان (ابولقاسمی و همکاران، ۱۳۸۸) خود کار آمدی (خرازی، ۱۳۸۷، یوسف زاده، ۱۳۹۱) افزایش عزت نفس تحصیلی (زارعی و همکاران، ۲۰۱۲) هشیاری و خود کنترلی (نولن و مورگان[۶۰]، ۲۰۰۰) تایید شده است. مهارت­های اجتماعی رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب از پاسخ­های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری اجتماعی افراد هستند. این مهارت­ها ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیش­قدم شدن در برقراری روابط جدید، تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک به دیگران است (گرمارودی و وحدانی، ۱۳۸۵).
 بنابراین می­توان انتظار داشت که افراد با آموختن ذهن آگاهی در زمینه ­های اجتماعی به خلق مثبت و بهزیستی اجتماعی بیشتری برسند. همچنین درموقعیت­های شغلی وشهروندی رفتارهای فرانقشی مفیدی ازخود نشان دهند و با افزایش سوگیری مثبت نسبت به محیط زندگی و محرک­های محیطی، نگرش زیست محیطی مثبت تری کسب کنند. با توجه به اینکه اکثر پژوهش­های انجام شده قبلی در حوزه فراشناخت بیشتر معطوف به یادگیری وآموزش بوده است، دراین پژوهش جنبه­های جدیدتری از اثرات و فایده­های مهارت­های فراشناخت مانند بهزیستی اجتماعی، ذهن آگاهی و نگرش‌های زیست محیطی به طور نوآورانه­ای دراین پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرند. هم­چنین در مورد ذهن آگاهی هم می­توان گفت اکثر پژوهش­های قبلی بر فایده­های فردی تمرینات ذهن آگاهی پرداخته­اند. اما در این پژوهش جنبه­های اجتماعی و بین­فردی ذهن آگاهی را مورد سنجش قرار می­گیرد که کمتر مورد توجه بوده ­اند.
[۱] – Personal and social trauma
[۲] – Environmental problems
[۳] – Abnormalities
[۴] – Social Problem
[۵] – Objective position
[۶] – Subjective interpretation
[۷] – Gould
[۸] -Social values
[۹] -Merton
[۱۰] -Social Life
[۱۱] -Self-awareness/>[۱۲] -Hunt
[۱۳] -Organizational Citizenship Behavior
[۱۴] -Social Well-being
[۱۵] -Enveronmental Attitud
[۱۶] -Bathman & Organ
[۱۷] -Volunteer
[۱۸]-Organizational goals
[۱۹] -Keyes
[۲۰] -Shapiro
[۲۱] -Coherence
[۲۲] -Integration
[۲۳] -Acceptance
[۲۴] -Participation
[۲۵] -Actualization
[۲۶] – Social Integration
[۲۷] -Conservation Environmental psychology
[۲۸] -Mental Health
[۲۹] -Environmental behavior
[۳۰] – Recycled Materials
[۳۱]- Crowd Control
[۳۲] -Self- regulation
[۳۳] -Wells
[۳۴] -Fallavel
[۳۵] -Metacognitive skills
[۳۶] -Bemboty
[۳۷] -Monitoring
[۳۸] -Moses & Baird
[۳۹] -Planning Strategies
[۴۰] -Control strategies and monitoring
[۴۱] – Regulation strategies
[۴۲] – wolforek
[۴۳] – Kabat Zin
[۴۴] – Automated Guided
[۴۵] – Karged
[۴۶] – Positive bias
[۴۷] – Neutral stimuli
[۴۸] – Mindfulness-Based Relationship Enhancement Training
[۴۹] – Carson
[۵۰] – Mindfulness-based stress reduction
[۵۱] – Mindfulness-based Cognitive Therapy
[۵۲] – Karmdy & Bear
[۵۳] – Ngtsan
[۵۴] – Chesa & Sraty
[۵۵] – Seiras and cross
[۵۶] – Delgado
[۵۷] – Metacognitive approach to Social skills Training
[۵۸] – Sheinker
[۵۹] – Self-Efficacy
[۶۰] – Nolen and Morgan
[۱] -Describe
[۲] -Explain and Predict
[۳] -Mindfulness
[۴] -Metacognition
[۵] -Educational Approaches
[۶] -Moment to moment
[۷] – Unpleasant emotions
[۸] – Impulsive

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۱۹:۵۰
مدیر سایت

تعیین سهم تاب آوری، شدت و مدت درد درکیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن

 

استاد راهنما:

 

سرکار خانم دکتر هایده صابری

 

استاتید مشاور:

 

جناب آقای دکترعباس حق پرست

 

جناب آقای دکتر جمال شمس

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ۲
بیان مسئله .۴
اهمیت وضرورت پژوهش .۷
اهداف پژوهش .۸
فرضیه های پژوهش ۹
تعاریف متغیرها ۹
تعاریف نظری ۹
تعاریف عملیاتی.۱۰
فصل دوم : مروری برادبیات و پیشینه پژوهش
کیفیت زندگی ۱۲
تاریخچه کیفیت زندگی .۱۲
تعریف کیفیت زندگی .۱۵
ویژگیهای کیفیت زندگی . ۲۱
کیفیت زندگی مربوط به سلامت . ۲۲
اندازه گیری کیفیت زندگی .۲۱
ابزارهای اندازه گیری کیفیت زندگی ۲۷
تاب آوری ۲۸
تاریخچه تاب آوری . ۲۹
تعریف تاب آوری ۳۲
ضرورت تاب آوری ۳۳
نشانه های تاب آوری ۳۵
خصوصیات تاب آوری . ۳۷
ویژگیهای افراد تاب آور .۳۹
تاب آوری روانشناختی .۴۱
درد .۴۲
تعریف درد . ۴۲
تاثیر درد بر کیفیت زندگی ۴۶
مروری بر مطالعات پیشین .۴۹
فصل سوم : روش پژوهش
روش تحقیق ۵۶
جامعه آماری . ۵۶
نمونه آماری و روش نمونه گیری . ۵۷
روش جمع آوری داده ها . ۵۷
توصیف ابزارها ۵۸
پرسشنامه تاب آوری ۵۸
روایی و اعتبار ۵۸
پرسشنامه کیفیت زندگی ۵۸
روایی و اعتبار ۵۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه . ۶۱
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها . ۶۱
تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها . ۷۲
تحلیل رگرسیون . ۷۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۸۸
بحث و نتیجه گیری . ۹۴
محدودیت . ۹۶
پیشنهادات ۹۷
پیشنهادات پژوهشی ۹۷
پیشنهادات کاربردی . ۹۸
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم تاب آوری، شدت درد و مدت درد بر کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به صورت میدانی و مقطعی انجام شد. جامعه مورد پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درد در بیمارستان های شهر تهران درسال ۱۳۹۰ تشکیل داده اند، که تعداد ۳۰۰ نفر از این بیماران به عنوان نمونه به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری سطح تاب آوری  نمونه ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس ۰ تا ۱۰ استفاده شد، همچنین مدت درد بیماران نیز از آنها پرسیده شد. داده های جمع آوری شده از بیماران بوسیله شاخص های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون برای بخش استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاب آوری و شدت درد در سطح معناداری کیفیت زندگی بیماران را پیش بینی میکند، اما مدت درد در هیچ سطحی نتوانست کیفیت زندگی و ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی را در این افراد پیش بینی کند، از طرفی شدت درد رابطه معناداری با ابعاد اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی نداشت .نتایج این پژوهش نشان که تاب آوری و شدت درد در مقایسه با مدت درد نقش مهمتری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به درد مزمن دارند.

 

دانلود مقاله و پایان نامه

 

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
شاید درد۱، عمومی ترین مشکل جسمانی است که در زندگی با آن مواجه هستیم. هیچکدام از علایم جسمانی دیگر به فراگیری درد نیستند. از ابتدای تاریخ مدون بشر، تلاش برای کنترل درد از اهداف اصلی ادمی بوده است. اما علیرغم این تاریخ طولانی و با وجود پیشرفتهای دانش فیزیولوژی حسی و نیز علم تشریح و زیست شیمی و با وجود ساخت داروهای ضد درد قوی، ابداع روش های نوین پزشکی و جراحی های نوین، رهایی از درد همچنان برای بسیاری از بیماران، امری دور از دسترس باقی مانده است. در واقع درد هنوز هم برای بیمار،  خانواده او، مراقبان بهداشتی و کل جامعه، مشکلی اساسی به شمار می آید .

 

 

امروزه، علاوه بر مبنای جسمانی، روانشناختی درد، نقش عوامل روانی_ اجتماعی در درد تاکید بسیار می شود. بنابراین برای اطمینان یافتن از موفقیت های درمانی، عوامل روانی_ اجتماعی مذکور باید در پیوند با عوامل جسمانی و عوامل زمینه ساز روانشناختی مورد ارزیابی ودرمان قرار گیرند. گذشته از این، پژوهش ها نشان میدهند که زمینه های خانوادگی و اجتماعی که درد در انها تداوم می یابد نیز، نقشی اساسی در استمرار ناتوانی ناشی از درد بعهده دارد (گچل۲، ترک ۳ ۲۰۰۲).
درد به عنوان یک فشار زای بسیار قدرتمند بر کیفیت زندگی۴ افراد در ابعاد مختلف تاثیر می گذارد. کیفیت زندگی مجموعه از اطلاعات ذهنی است که معمولا بیمار در مورد نوع تجارب خود از بیماری، مانند : درد، ضعف و ناتوانی، جنبه های وسیعتری از وضعیت جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شغلی بیان می نماید.(فالوفیلد۵، گارال۶، ۲۰۰۲).
در واقع درد مزمن۱سراسر زندگی فرد را  تحت تاثیر قرار می دهد، چه از لحاظ جسمانی و چه از لحاظهای روانی و اجتماعی، عوامل بسیار زیادی در جنبه های مختلف می توانند از شدت تاثیر درد بر جنبه های مختلف کیفیت زندگی فرد بکاهند. بخصوص عوامل روانشناختی موثر در کاهش تاثیر درد، یکی از این فاکتورهای بسیار تاثیر گذار تاب آوری۲ است. که امروزه به عنوان یک عامل بسیار مهم در مواجه شدن با مشکلات از جمله روبرو شدن با درد و بیماریها در زندگی ایفا میکند.
تاب آوری اشاره به مفهومی دارد که در آن فرد موفق به سازگاری در مقابل مشکلات و فشارهای روانی زندگی با وجود گرفتاریها و اتفاقهای ناگوار و ناگهانی و بازگشت به شرایط عادی می شود(گارمزی۳، ماستن۴).
در دو دهه گذشته تلاش روز افزونی برای شناسایی این عامل روانشناختی در حوزه های مختلف روانشناسی، بخصوص روانشناسی تحولی صورت گرفته است. در واقع تاب آوری تنها پایداری در مقابل آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط است. آنها تاب آوری را توانمندی افراد در بر قراری تعادل زیستی _روانی در شرایط خطرناک می دانند. افزون بر این مححققان بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است .(لوتار۵،سیچتی۶ ،بکر۷،۲۰۰۰) .
با توجه به مطالب ذکر شده تا به اینجا پژوهش حاضر به منظور تعیین سهم تاب آوری، مدت و شدت درد در کیفیت زندگی افراد مبتلا به درد مزمن انجام میگیرد و پژوهشگر قصد دارد با اجرای پرسشنامه تاب آوری و کیفیت زندگی و اندازه گیری مدت، شدت درد سهم آنها را در پیش بینی کیفیت رندگی افراد مبتلا به درد مزمن در حوزه های مختلف مشخص نماید .
۲-۱- بیان مسئله
درد یکی از شکایات شایع ودشوار در مراجعان درمانهای سرپایی است و یکی از دشوارترین و وقت گیرترین شکایات پزشکی به شمار میرود. که اغلب به رهیافت طلبی و جست وجوی یک آسیب عضوی جواب نمیدهد(ورهاک۱، به نقل از نوروزی ۱۳۸۷،).درد در علوم زیستی، پزشکی، روانی و اجتماعی یکی از مقولات بسیار چالش انگیز به شمار میرود و مهم تر ازآن نحوه کنارآمدن با زندگی توام با درد است، همچنین چالشی برای تسکین و کاستن از اثرات مخرب آن بر زندگی فرد است.
از نظر IASP 2 درد به معنی یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند همراه با یک آسیب بافتی فعال یا بالقوه است یا بدان صورت بیان می گردد. درد بر زندگی روزانه افراد اثرگذار است، پس شناخت، پیشگیری و درمان آن نیازمند مداخله در زندگی روزمره افراد می باشد. درمان دردهای مزمن ازین لحاظ باید مورد توجه قرار گیرند که در بسیاری از موارد علت آنها می تواند روانشناختی و محیطی باشد و در این بین شناخت علم پزشکی از اثر درد بر سلامت روان افراد به خصوص درد مزمن بسیار ناکافی وکم است، زیرا درد مزمن سرتاسر زندگی فرد را در برمیگیرد و بر ابعاد گوناگون کیفیت زندگی فرد اثر میگذارد .
 کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که شامل سطح بهینه ای از احساس بهزیستی در زمینهای کارکردهای جسمانی، شناختی، روانی و اجتماعی میباشد.
 منظور از این احساس بهزیستی نایل شدن به آهداف فردی است که  به وسیله ی شیوه هایی که فی النفسه ارزشمند و توسط فرد برگزیده شده اند و موجب تسهیل در زندگی روزمره میگردند.(کنتروساندرسون۱،۱۹۹۹؛به نقل ویلهایت۲،کلر۳،هودز۴،کادول۵،۲۰۰۳).
به عنوان مثال درد مزمن باعث ایجاد مشکلات جسمی شده و ممکن است فرد بر اثر خود بیماری یا اثرات جانبی آن ازفعالیت های فیزیکی برای همیشه بازداشته می شود و همچنین باعث اختلال درابعاد روان شناختی، کاهش فعالیتهای بیمار و کیفیت زندگی در رابطه دردهای حاد و مزمن پرداخته شود. بنابراین باید به دنبال شناسایی عواملی باشیم که دردها به خصوص دردهای مزمن و حاد به وسیله آنها برروی کیفیت زندگی افراد تاثیرمی گذارند، که بتوانیم به حداقل رساندن این عوامل، تاثیر مخرب آنها را بر کاهش کیفیت زندگی افراد کاهش دهیم. یکی از مفاهیم بسیار مهم در مجامع علمی امروز که نقش بسیارمهمی در به حداقل رساندن تاثیرات مخرب درد و سایر عوامل تاثیرگذار برکیفیت زندگی دارد مفهوم تاب آ
وری است. مفهومی که گرچه هنوز درمورد ماهیت آن توافق چندانی صورت نگرفته اما به دلیل اینکه یکی ازشاخصه های سلامت روانی است اهمیت خاصی دارد. مفهوم تاب آوری اشاره دارد به سازگاری موفق در مقابل مشکلات و فشارهای روانی زندگی با وجود گرفتاریها و اتفاق های ناگهانی و ناگوار و برگشتن به شرایط عادی(گرمزی ومستان،۱۹۹۱).در دو دهه ی گذشته تاب آوری در حوزه ی روانشناسی تحولی توجه روز افزون پیدا کرده است. مفهوم تاب آوری در برگیرنده ی دوعامل بسیارمهم است. عامل عملکردی و عامل پویشی، که به عملکرد موثر در وظایف زندگی به وسیله ی یک تعامل پیچیده بین ریسکهای گوناگون و عاملهای محافظتی است.(کارولی۶،رولمن۷،۲۰۰۶).
کانر۱ دیویدسون۲(۲۰۰۳(معتقد هستند که تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط است، آنها تاب آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی درشرایط خطر ناک میدانند. افرون بر این محققان بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پی آمد های مبثت هیجانی، عاطفی و شناختی است (لوتار وهمکاران ۲۰۰۰). با این که تاب آوری بیشتر با مفهوم مقابله و کنارآمدن ارتباط و شباهت دارد. بیشتر باعث گسترش قابل ملاحظه ای در هدف های فردمی شود. تاب آوری نه تنهاعاملهای محافظتی بالقوه مثل سعی در خودآگاهی درمقابل بیماریها و مشکلات را مشخص می کند بلکه شامل ژنتیک، عصب شناسی، فاکتورهای رشدی، میان فردی، معنوی و ویژگیهای شناختی غیر وابسته فشارروانی را هم شامل میشود(مثل هوش).(فریتاس۳،دونی۴،۱۹۹۸؛کورتیس۵ و سیچتی ۶،۲۰۰۳).:
امروزه تاب آوری به عنوان یک عامل تعدیل کننده مهم در کاهش ناراحتی ها و فشارهای روانی ناشی از دردها
بخصوص درد مزمن مورد توجه است. در تحقیقی که (فرایبرگ۷،همدا۸،روزنوینگ۹،مارتینسن۱۰،۲۰۰۵)با هدف بررسی صحت پیش بینی مقیاس تاب آوری برای بزرگسالان  RSA11 بر روی ۴۲زن و ۳۸ مبتلا به دردهای مزمن با میانگین سنی ۲۵ انجام دادند. به نتایج زیر رسیدند:۱٫ عامل تاب آوری بیشتر بر فشارهای روانی ذهنی تاثیر دارد تا دردهای روانی ۲٫ افراد دارای تاب اوری بالا بیشتر به خودشان در برابر ناملایمتیها و فشارهای روانی زندگی کمک میکنند۳٫ تاب آوری میتواند به سازگاری موفقیت امیز با چالشها کمک کند۴٫ تاب آوری باعث تطابق بیشتر و افزایش حفاظت در برابر موقعیتهای فشارزا میشود.
با توجه به مطالب و پژوهش های  ذکر شده، سوال اصلی این پژوهش این است که آیا می توان کیفیت زندگی افراد مبتلا به دردهای مزمن را بر اساس میزان تاب آوری، مدت و شدت درد پیش بینی کرد ؟
سوالهای فرعی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنهاست شامل :
آیا سلامت جسمانی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است؟
آیا سلامت روانشناختی مبتلایان به درد مزمن بر اساس میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است ؟
آیا سلامت اجتماعی بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است ؟
آیا سلامت محیط بر اساس مبتلایان به درد مزمن میزان تاب آوری، شدت و مدت درد قابل پیش بینی است؟
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
درد شایع ترین شکایت کلینیکی بیماران ودرمان درد آن از قدیمی ترین درمان های بشر به شمار می رود.علی رغم هزاران مقاله و تحقیق و پژوهش که در زمینه ی درد در دانشگاها و انیستیتوی تحقیقاتی انجام گرفته است هنوز دانش بشری قادر به تعریف کاملی از درد نشده است، وجود عناصر روانی و هیجانی و اجتماعی در درد باعث پیچیدگی بیشتر در توضیح مفهوم درد شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ تیر ۹۹ ، ۱۹:۴۵
مدیر سایت